senITel årsmöte 2010


Nedan hittar du till möteshandlingar m m från mötet.


Årsmötet börjar den 8 februari och beräknas slutföras runt den 22 februari.

dotblue.gif (896 bytes) Möteshandlingar inkl lista över registrerade mötesdeltagare

dotblue.gif (896 bytes) Anvisningar för senITel Forum

dotblue.gif (896 bytes) Dagordning med länkar till debatt och omröstningar

Vår  "diskussions- och röstmaskin" som vi kallar senITel Forum   inrymmer hela årsmötesprocessen med diskussionsinlägg, sammanfattningar, röstning och resultat/beslut  bakom det lösenordsskydd som gör att obehöriga inte utan visst besvär kan komma med i leken.

Alla medlemmar är registrerade som närvarande (dvs har tillgång till senITel Forum). Om någon inte kan nå Forum, kontakta webmaster för åtgärd.

Om något är oklart rörande "mötestekniken" och om du inte  hittar svar på din undring i anvisningarna, hör av dig med dina undringar, gärna per epost.


senITel:s årsmöte 2010

Här är mötets dagordning, densamma som sänts ut med kallelsen, men med tillägg av en punkt nr 0 för ev. ordningsfrågor. Datum framåt i tiden som anges i tabellen är att se som en prognos över mötets disposition av tiden.
För snabbkoll av vilka nya inlägg som skett, klicka här.

Nr Ämne (prel.) Läge och *) länkar Prel tidsplan
(i grafisk form här)
0 Ordningsfrågor Diskussion vid behov Hela tiden
1 Mötet öppnas och dagordning fastställes Beslut 8 - 9 feb - KLAR
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Beslut 8 -10 feb -KLAR
3 Val av två protokolljusterare Beslut 8 - 10 feb - KLAR
4 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts Beslut 8 -11 feb - KLAR
5 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse Beslut 8 - 12 feb - KLAR
6 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2009 Beslut 10 -13 feb - KLAR
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut 13 -16 feb - KLAR
8 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 Beslut 10 -17 feb - KLAR
9 Fastställande av avgifter och ersättningar Beslut 14 -18 feb - KLAR
10 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna Debatt 12 -20 feb - KLAR
11 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter Beslut 16 -21 feb - KLAR
12 Val av revisor och suppleant.
(Styrelseledamot äger ej rätt att delta)
Beslut 16 -21 feb - KLAR
13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande Beslut 16 -21 feb - KLAR
14 Mötets avslutning (Be)slut 19 -22 feb - KLAR
*) Länken för resp fråga leder till en sida där ordföranden först presenterar frågan och förklarar ordet fritt (länken heter då debatt). När diskussionen är färdig gör ordföranden en sammanfattning och lägger proposition i frågan varefter röstning är möjlig en viss angiven tid (länken heter då röstning). Slutligen meddelar ordföranden resultatet (länken heter då beslut). Flera frågor kan vara i gång parallellet.

Alla länkar till mötets debatter, omröstning o dyl kräver inloggning till senITel Forum.


Till senITels hemsidahem.gif (793 bytes)

Sidan uppdaterad 2010-02-24