senITel årsmöte 2017


Mötet är nu avslutat

Nedan hittar du till möteshandlingar m m för mötet.


Årsmötet börjar den 9 februari och beräknas avslutas senast den 23 februari.

dotblue.gif (896 bytes)  "Aktiv" dagordning med länkar till möteshandlingar och debatter

dotblue.gif (896 bytes)  Möteshandlingar  

dotblue.gif (896 bytes) Anvisningar för senITel Forum

dotblue.gif (896 bytes) Direkt till debatt och omröstningar i senITel Forum

Vår  "diskussions- och röstmaskin" som vi kallar senITel Forum   inrymmer hela årsmötesprocessen med diskussionsinlägg, sammanfattningar, röstning och resultat/beslut  bakom det lösenordsskydd som gör att obehöriga inte utan stort besvär kan komma med i leken. 

För varje fråga på dagordningen finns i Forum  följande:
 • En "tråd" som visar:
  1. Ordförandens presentation av frågan inför debatten
  2. Inlägg i frågan från deltagarna

  3. Ordförandens  proposition inför omröstning (om sådan behövs)
  4. Mötets beslut
  Normalt hamnar allt i omvänd kronologisk ordning (färskast överst)
 • När omsröstning skall ske öppnar ordföranden en egen "tråd" för detta.

De medlemmar som är registrerade i senITel Forum räknas som närvarande vid mötet..Om någon inte kan nå Forum, kontakta webmaster för åtgärd.

Om något är oklart rörande "mötestekniken" och om du inte  hittar svar på din undring i anvisningarna, hör av dig med dina undringar, gärna per epost.

Aktiv dagordningHär kan du som är inloggad i vårt Forum ta dig till debatt och beslut i det pågående årsmötet

PunktDokumentLägeSluttidFörklaringar
0Ordningsfrågor
Debatt
Tabell med länkar till mötet. När du är inloggad kan du förflytta dig mellan olika länkar utan ny inloggning.

Länk Möteshandling leder till  just densamma.

Länk Debatt leder till den Tråd (se ovan) där debatten förs

Länk Beslut leder till det Anslag (se ovan) där ordföranden gör sina inlägg

Grön bakgrund = Öppet/Pågår
Röd bakgrund = Debatten slut resp. Beslut fattat.

När omröstning krävs finns en  länk till Röstning
1DagordningenMöteshandlingBeslut02-10
2MötespresidiumMöteshandlingBeslut02-10
3JusterareMöteshandlingBeslut02-10
4Rätt utlyst?MöteshandlingBeslut02-10
5ÅrsredovisningMöteshandlingBeslut02-13
6Balans/resultatMöteshandlingBeslut02-13
7Ansvarsfrihet?MöteshandlingBeslut02-13
8BudgetMöteshandlingBeslutt02-17
9AvgiftInget förslagBeslutt02-16
10Motioner, övrigtMöteshandlingBeslut02-16
11Val styrelseMöteshandlingBeslut02-20
12Val revisorerMöteshandlingBeslut02-20
13Val valberedn.MöteshandlingBeslut02-20
14Avslutning
Slut02-22

Till senITels hemsidahem.gif (793 bytes)

Sidan uppdaterad 2017-02-22