senITel årsmöte 2019


Nedan hittar du till möteshandlingar m m för mötet.


Årsmötet börjar den 7 februari och beräknas avslutas senast den 21 februari.

dotblue.gif (896 bytes)  "Aktiv" dagordning med länkar till möteshandlingar och debatter

dotblue.gif (896 bytes)  Möteshandlingar  

dotblue.gif (896 bytes) Anvisningar för senITel Forum

dotblue.gif (896 bytes) Direkt till debatt och omröstningar i senITel Forum

Vår  "diskussions- och röstmaskin" som vi kallar senITel Forum   inrymmer hela årsmötesprocessen med diskussionsinlägg, sammanfattningar, röstning och resultat/beslut  bakom det lösenordsskydd som gör att obehöriga inte utan stort besvär kan komma med i leken. 

För varje fråga på dagordningen finns i Forum  följande:
 • En "tråd" som visar:
  1. Ordförandens presentation av frågan inför debatten
  2. Inlägg i frågan från deltagarna

  3. Ordförandens  proposition inför omröstning (om sådan behövs)
  4. Mötets beslut
  Normalt hamnar allt i omvänd kronologisk ordning (färskast överst)
 • När omröstning skall ske öppnar ordföranden en separat "tråd" för detta.

De medlemmar som är registrerade i senITel Forum räknas som närvarande vid mötet..Om någon inte kan nå Forum, kontakta webmaster för åtgärd.

Om något är oklart rörande "mötestekniken" och om du inte  hittar svar på din undring i anvisningarna, hör av dig med dina undringar, gärna per epost.

Aktiv dagordningHär kan du som är inloggad i vårt Forum ta dig till debatt och beslut i det pågående årsmötet


PunktDokumentLägeSluttid *)Förklaringar
0Ordningsfrågor
Slutt
17 feb
Tabell med länkar till mötet. När du är inloggad kan du förflytta dig mellan olika länkar utan ny inloggning.

Länk Möteshandling leder till  just densamma.

Länk Debatt leder till den Tråd (se ovan) där debatten förs. Länkens namn ändras till Beslut
när frågan är avgjord.


Grön bakgrund = Öppet/Pågår
Röd bakgrund = Debatten slut resp. Beslut fattat.

När omröstning krävs finns en  länk till Röstning
1DagordningenMöteshandlingBeslut8 feb
2MötespresidiumMöteshandlingBesöit
8 feb
3JusterareMöteshandlingBeslut
8 feb
4Rätt utlyst?MöteshandlingBeslut
8 feb
5ÅrsredovisningMöteshandlingBeslut
11 feb
6Balans/resultatMöteshandlingBeslut
11 feb
7Ansvarsfrihet?MöteshandlingBeslut12 feb
8BudgetMöteshandlingBeslut
14 feb
9AvgiftInget förslagBeslut
14 feb
10Motioner, övrigtMöteshandlingBeslut
14 feb
11Val styrelseMöteshandlingBeslut
16 feb
12Val revisorerMöteshandlingBeslut 16 feb
13Val valberedn.MöteshandlingBesllut 16 feb
14Avslutning
Beslut
17 feb
*) Sluttiden (datum)är en preliminär skattning. Byter färg till röd när den är mer definitiv.
Till senITels hemsidahem.gif (793 bytes)

Sidan uppdaterad 2019-02-17