senITel

senITel-dagar på Telemuseum 2000

Här nedanför hittar du lite om vad vi gjort  - i omvänd kronologisk ordning
(det som händer nu hittar du här)

Den 14 december
mandarin.jpg (22818 bytes)var det då åter dags för lilla julglöggen och lussebullen. Men först fick vi en målande beskrivning av upplevelser under nyligen avslutad resa till Kina av vår egen övermandarin Sven-Ingvar, som dagen till ära var  risslad i stilenliga kinakläder (se bilden).
Bland många ingredienser noteras här bara några få:
- det var jobbigt att spela bridge på kinesiska muren, 700 trappsteg upp och sen   blåste det sand i budgivningen 
- kvarterstoan hade väl låg sitthöjd
- en del damer var tunn-klädda
- smogen var tät (till skillnad från de flesta invånarna).
Sen önskade vi alla varandra och Telemuseum en god jul och allt vad därtill hör!


Den 7 december
körde vi KOM2000-övningar och fann väl i stort sett att systemet verkar snabbt, enkelt och bra. Men visst finns det ofullkomligheter - förhoppningsvis dock allt färre allteftersom systemet vidareutvecklas.
Vidare enades vi om att till vårterminen försöka starta två studiecirklar för bilder på  datorn/nätet  respektive musik på datorn/nätet Bildcirteln väntas locka bortåt tiotalet deltagare och eventuella kurskostnader kan delfinansieras ur klubbkassan.
Kurt Åberg återkommer betr bildcirkeln, Ragnar Thorell betr musikcirkeln.
SeniorNet har kallat till en januarikonferens med klubbkontaktpersoner. Vi försöker i första hand engagera Hildning för deltagande (Sven-Ingvar och Thomas som reserv om Hilding inte kan).
Sven-Ingvar berättade om det pågående styrelsemötet.
Slutligen konstaterades att varken våra Dell-PC eller soprumsdatorn duger för att hantera CD-bränning o dyl. Siktet ställs t v in på att i befintligt skal bygga en någorlunda modern maskin till optimal kostnad.


Alex2.jpg (51560 bytes)Den 30 november
slaskade Anders. Det gjorde däremot inte Alex Eckerström (bilden t h) som gav oss en braskande inblick i möjligheter och problem med säkerheten vid mobil e-handel. Mobiltelefonen blir i växande grad användbar som "kreditkort" - det är en terminal som vi bär med oss och som inte så lätt kan manipuleras av andra. Och med asymmetrisk kryptering klarar man elegant (och tämligen säkert) att ordna såväl chiffrering (där sändningen sker med hjälp av känd publik nyckel och mottagningen med individuell nyckel) och signering (där man gör precis tvärtom - eller om det var tvärtom). Vad som stod klart är att kampen mellan de som konstruerar säkerhetssystemen och de som knäcker dom kommer att fortgå.

De som kom tidigt fick också chansen att höra om en medieanalys kring Telia-Telenor-affären. Media bidrog i hög grad till att göra det hela till en landskamp (och till en personkamp  Tormod - Kark - Rosengren). Bergwall.jpg (62056 bytes)Det gamla nationella hatobjektet Telegrafverket blev plötsligt en nationell tillgång av högt prestigevärde. Men hela kampen skedde inom ramen för "joking relationship" och blodvite uppstod aldrig.

En blivande medlem deltog också för första gången: Kenneth Bergwall (bilden t v). Han - liksom Alex - blir större om du klickar på honom.


Den 23 november
var vi inte så många på Telemuseum - de flesta i senITel är ju också medlemmar i Pang-gillet och var på möte i den församlingen. Vi som ändå kom ägnade oss med liv och lust åt att rota i "soprumsdatorn" - den försågs med ljudkort och CD-ROM. Ljudkortet verkade den acceptera, men CD:n ville den inte kännas vid och  - vad värre var - den ville inte riktigt få igång Windows sen heller. Så här finns utrymme för ytterligare insatser som kan leda till att den kommer i driftdugligt skick, alternativt att den verkligen gör skäl för sitt namn.
Möjligheterna att uppgradera våra gamla PC med mirakelkort från Roslagsgatan hade undersökts. Det visar sig dels inte vara alldeles givet att det funkar, dels att det kostar ungefär lika mycket som att förse datorn med nytt moderkort.
Funderingarna gick nu i stället i banan att i det tomma skal som finns montera in dels processor och moderkort (inköps), dels allt i övrigt som behövs och som vi förmodligen kan plocka från våra "soprumsdatorer".
Hur som helst - det finns en hel del för hårdvarugruppen att ägna sig åt framöver.


JPalme1.jpg (25363 bytes)Den 16 november
hade vi besök av professor Jacob Palme, som berättade och visade för oss hur hans (för det är i hög grad hans verk) system för diskussionsgrupper, e-post och chat m m, KOM2000, fungerar. SeniorNet Sweden överväger att byta från sitt nuvarande system till KOM2000 och det skulle med all sannolikhet betyda ett lyft för diskussionsgrupperna. Det är enkelt, snabbt och överskådligt - användaranpassat. Möjligheter finns att få e-postinfo om nya inlägg i de diskussioner man önskar följa, t ex en gång om dagen, med länkar direkt till respektive inlägg. Det går lätt att kolla av alla nya inlägg.
Man har spolat trädstrukturen på svar, svar på svar etc, för den fungerar inte bra i praktiken - något som vi kunnat konstatera på vårt Forum också.
Det går kanske att skapa möjligheter för senITel att bli en sorts testgrupp redan med kort varsel i väntan på att SeniorNet går över till det nya systemet. Jacob varnade dock för att dra igång många diskussioner, bäst är att börja med en. 
Det går hur som helst för vem som helst att testa det hela genom att registrera sig på adressen http://kom2000.nu.


Den 9 november
förde vi ett resonemang om hur vi bäst ska kunna få till vettiga torsdagsprogram.
I den mån vi kom fram till något så kommer små "beredningsgrupper" att bildas för olika önskvärda ämnesområden. Respektive grupp ska plocka fram innehåll och "föreläsare", måhända också studiebesök för sitt område och boka in en (ev flera) torsdagar för "sitt" ämne. Planeringsarbetet får gärna ske via öppna brev i vår ListBot-lista så kan alla följa med och ev bidra.
Några ämnen som ansågs angelägna och där grupper bör bildas (parentetiskt nämnda medlemmar kommer förhoppningsvis att försöka bilda sådana grupper):

Alla torsdagar behöver inte vara så himla pedagogiska. Det är kul att bara träffas och prata också. Och så ska vi alla försöka nyttja våra ev kvarvarande Telia-kontakter för att hitta intressanta gästföreläsare och studiebesöksobjekt.

Dessutom måste vi tänka på återväxten, bl a för att få förnyade kanaler till IT-folk på Telia. Rekryteringen sker troligen bäst genom personkontakt i olika seniorgrupper och liknande grupperingar. SenITel-medlemmar som deltar i olika sådana grupper kan fungera som ambassadörer. Vi gör också lite  "SenITel-reklam" i Stockholms  TIF-Seniorers Vårprogram.

Under fikarasten intervjuades några av kulturjournalisten Pontus Dahlman (bilden) för en artikel om hur det var i monopolföretaget Televerket. Det blir säkert intressant läsning. I glädjen över ny digitalkamera kommer också ett par andra fikarastbilder med på köpet. Klicka för att se i större format.

Intervju pågår       Pontus D, Börje B
Diskussion pågår Josef B, Bo Z
3 skärmar, 3 huven Bengt Å, Thomas H, Arne A

Den 26 oktober stocken.jpg (27431 bytes)
hade vi besök av Han-Eric  Ekelund. Under den flexibla rubriken Aktuellt berättade han för oss om. Börsutvecklingen hamnade inte oväntat överst på agendan. Även om kursen fallit finns det ingen anledning att sätta just Telia vid skampålen, menade Hans-Eric. Telias kurs har nästan gått mot strömmen och klarat sig bättre än många andra i samma bransch. Som traditionell teleoperatör med en gedigen bakgrund, ett befintligt nät, många tjänster i drift och med en stor befintlig kundkrets ligger Telia i ett annat läge än en de företag i den nya ekonomin som mest består av affärsidé och förhoppningar.
(Bilden till höger visar  Hans-Eric, fast i aktiestocken måhända, men har inget med senITel att göra, den är tagen vid Glimmingehus tidigare i höst.)

AT&T:s nya struktur skiljer sig inte så mycket från den Telia nu har, påpekade Hans-Eric vidare, i vart fall inte sedan den inledda försäljnngen av 29-talet företag i koncernen blivit klar. Då återstår i stort sett bara kärnverksamheten inom Telia Nära, Företag, Mobil och Nät - något som även torde tilltala Marknaden.

Strategin för Telia är dubbel: att behålla lojala kunder i Sverige och fånga in (andras) illojala kunder i andra länder. Nysatsningarna är av skiftande art. "Speedy Tomatoe" som blir en portal på Nätet inte minst för dom som har tredje generationens juppienallar (UMTS, G3 eller vad det nu heter). Med "The Viking Ring" bygger Telia bredbandsvägar (eller i vart fall tomrör för sådana) runt om i Europa och under Atlanten och kan byta pipor med amerikanska kollegor för att få ett eget nät även på den sidan.

På vd-fronten fanns inget nytt att rapportera (utöver diverse rykten), men det är naturligt att det tar tid - den som kan bli aktuell sitter sannolikt redan som ledare i något stort börsföretag och kan inte komma loss på stört.

Aktien stiger på sikt, lovade Hans-Eric, men var väl tveksam om den skulle hinna så högt före jul.

På eftermiddagen fortsatte övningarna för en del, då kom TIF:s seniora släktforskare till museet och fick se och höra om mormonernas satsningar på att över nätet tillhandahålla såväl släktforskningsprogram som en snabbt växande mängd släktdata (det tillkommer ca 1,5 miljoner namn varje vecka!).

Vidare kan rapporteras att soprumsdatorn nu tagit sig ut på nätet, installerat ett analysprogram och visat sig ha en internhastighet på 83 MHz (Overdrive). Frågan är hur mycket vi ska satsa på uppgradering.


Den 19 oktober
var referenten inte på plats, men det var däremot vår programchef neve som vi hälsar hjärtligt välkommen åter i ruljansen. Han förmedlar följande:
Bosse Z gjorde en fin presentation kring hur man via Internet kan kämpa med/mot sin el-leverantör. Han tipsade om värdefulla sajter i sammanhanget såsom:www.nordpool.com   www.kundkraft.se  www.noraenergi  www.villariks.se (dom kommer nu in på länklagret också, förstås).
Kontentan blev att man ska bråka gärna via e-post (billigare och ofta effektivare) och att man ska akta sig för sk tillsvidareavtal med sin el-leverantör. Bosse sänkte sina nettoel-kostnader från 31,5 öre till ca 20 öre och kunde konstatera att Vattefall luggat honom på c:a 2000 för sommarstugans el under den tid han granskat. De som har eluppvärmd villa törs inte ens göra Bosses kalkyl!
Referat från SeniorSurf på diverse bibliotek erhölls, det hade varit full fart, dvs mer folk än datorer. För Surfen på Telemuseum  gällde dock det omvända, väldigt få kom pga någon informationsmiss.Kanske vore det idé att informera Stockholmsbiblotek som är övertecknade med SeniorSurf-uppföljning att Telemuseum finns - dock  kräver kanske detta att vi har tid vara med och hålla handen?
Neve bad om handhållning nästa torsdag em (obs) ty då har vi lovat TIF-Seniorerna tillgång till datorerna för släktforskning. Programmet på fm är fortfartande en öppen fråga ty vår släktforskarguru Per T. har tyvärr ej möjlighet att deltaga.


Den 12 oktober
En mindre skara denna torsdag, programmet kretsade kring hårdvara. (En bidragande orsak till fåtaligheten kan också ha varit att många ville stanna hemma vid sin telefon ifall styrelseordföranden i Telia skulle ringa och höra sig för, nu när VD-stolen behöver återbesättas.)
Vi började med att följa ett tips från Rune Thyni att anlita ett lite förträffligt program från www.belarc.com för att testa Dell-datorns prestanda. Det visade sig vara en 133MHz Pentium.
Styrkta gick vi vidare och monterade in en hårddisk nr 2 i Sven-Olofs soprumsdator nr 1. Det gick också riktigt hyggligt, i vart fall pajade inte datorn, trots omild behandling av själva processorn. Men sladdarna räckte inte till för att även installera CD-ROM i datorn, så det får bli en något senare övning.
Inte heller lyckades det att hämta hem belarc-programmet till soprumsdatorn, men det berodde nog mest på att Pelle hade stuckit iväg och inte lämnat några uppkopplingsuppgifter efter sig.
Slutligen förbereddes det en del inför tisdagens SeniorSurf. Tyvärr missade vi info i Telia Insight (dagens motsvarighet till Verket och Vi, som bekant).


Den 5 oktober
Vår värderade ordförande Sven-Ingvar  berättade bl a om innehållet i det nyligen till riksdagen lämnade budgetförslaget, särskilt med avseende på de delar, som berör oss pensionärer. Ämnet tillhör ju inte de vanliga vid våra möten, men intresset hos det ovanligt stora antalet deltagarna var på toppen. Eftersom Sven-Ingvar visade sig vara mycket kunnig på området -  så är han också djupt engagerad i en av våra stora pensionärsorganisationer -  fick vi reda på en hel del av intresse.

Ja, det här är bara några av de frågor inom pensionärsekonomiområdet som behandlades. Se´n var det fritt fram för frågor, som Sven_Ingvar inte hade någon som helst svårighet att besvara. Efter kraftiga applåder avslutades mötet.

Ordinarie referent var tvungen att ta hand om gäster på annat håll, varför referatet ovan är ett bidrag från Per T som var med hela tiden.


Den 28 september
var dagen då vi skulle lösa en del hårdvaruproblem. Men det lyckades inte så värst. Vi fick - förstås - inte igång PC nr 2. Vi kunde konstatera att de två Dell-datorerna från Telia har USB-portar, men de verkar inte vara medvetna om det själva. Och vi kom inte på hur dom ska bli det. Inte heller lyckades vi få fram något besked om klockfrekvensen i processorerna. Vi skrämde i stället igång en av Hultquists grovsop-datorer och den gick riktigt bra, modem installerades och den tog sig ut på Internet, som dock inte hade sin bästa dag. Därmed blev vi tvungna att skjuta lite till på inköp av CD-brännare.


Den 21 septembergurli1.jpg (22562 bytes)
hade en förvånansvärt stor skara samlats för att diskutera problem och möjligheter med hemsidors produktion och distribution. Den som vill repetera vad vi gick igenom i våras i ämnet kan möjligen hitta bilder här (kräver nog Powerpoint97 för att ses). Vi reviderade en befintlig sida (Marknasseniorernas)   och vi gjorde en ny liten sida med FrontPage Express och prövade att sända upp på nätet med hjälp av FTP Explorer. Båda programmen är gratis (det förra finns i InternetExplorer-paketet, det senare t ex i PCför Allas CD-skivor). Den som vill nyttja FronPage Express kan ha glädje av ett häfte från Knowware, "Starta med FrontPage Express", pris 55 kr.
Vår nyaste klubbmedlem,
Gurli Laveson, fanns på plats även denna vecka, och har som synes nu  införlivats i bildarkivet och i medlemslistan.
Slutligen enades vi om att skjuta lite på inköp av CD-brännare, för att först förvissa oss om att vår PC kommer att fungera bra ihop med den.


Den 14 september
gjorde höstterminen en trevande start (i avsaknad av vår konvalescente programchef neve). Sven-Ingvar samlade in diverse idéer om vad vi ska ägna oss åt under hösten och kommer att kontakta Telia för att ragga föredragshållare i utvalda ämnen. Allteftersom programmen för torsdagarna klarnar kommer de att föras in i tabellen överst på denna sida.
Vi kom i princip överens om att köpa in en CD-brännare att ha till vår PC på Telemuseum (kanske också att låna ut tillfälligt till medlemmar). Per-Didrik och Holger kollar marknaden.
En ny medlem, kvinnlig och med dataförflutet, är på väg in i klubben, närmare presentation senare.
Pelle berättade lite om vad han visste då det gäller SeniorNet Swedens planer på förändringar av stadgar m m. Utbetalningarna till klubbarna är sedan i våras stoppade, den centrala ekonomin har inte tillåtit ordinarie "återbäring".


S - O - M - M - A - R - L - O - V
florally.gif (4741 bytes)


Tommy.jpg (22526 bytes)Den 25 maj
var första dagen att teckna sig för Telia-aktien och sista torsdagen för vårterminen på Telemuseum för senITel. Stig Persson kom inte, men väl Tommy Fredriksson (bilden) från Telia Carrier & Nät. Han gav oss en intressant fördjupning i hur Telia nu tänker förverkliga sin bredbandssatsning. Referenten har lyckats slarva bort sina anteckningar, men minns ändå som en viktig detalj att man nu automatiserar arbetet med den   konfiguration med olika värden och parametrar som krävs för varje bredbandskund. En stor del av bredbandiseringen väntas ske med ADSL.

Så blev klockan lunch och dagen till ära bjöds deltagarna på öl och smörgås i det gröna (nåja vädret var lite mittemellan så vi höll borta från gräset och satt på Energikällans (f d Elcaféts) uteveranda. Åtgången på lättöl var som synes begränsad, men Helge och Per ser ändå nöjda ut (det fanns nämligen "hver gang" också). Och sen önskade vi varandra en trevlig sommar med allt vad därtill hör.

.picnic3.jpg (36045 bytes)


Dyrke1.jpg (14887 bytes)Den 18 maj
fungerade internmodemet hyggligt, men det externa, med halva nominella hastigheten, gick väl så bra. Så vi använde det när vår gäst, Britt-Marie Dyrke från SEB (bilden) skulle visa oss internetbankens möjligheter och säkerheter (och i någon mån ofullkomligheter).
SEB är också huvudsponsor för SeniorNet och lägger an på att vara en bank anpassad till seniora behov. Bl a finns en särskild senioravdelning på deras webbplats.
Inom ramen för sponsorskapet inleds nu (efter sommaren blir det väl i praktiken) nybörjarkurser (kursplan finns på SeniorNets sidor) för seniorer i SeniorNet-klubbarnas regi och i samarbete med SEB. Kurserna blir på 12 lektioner, varav 2-3 avser banking och shopping på Internet (och den delen står bankpersonal för). Vi diskuterade något hur senITel kan dra sitt strå till stacken och ordna kurser till hösten.


Den 11 maj
misslyckades vi kapitalt med att få nån riktig fason på det interna modemet i ena PC:n på Telemuseum. Nåja, det fungerar, men lite svajigt och utan riktig fart på överföringen.
Så tänkte vi försöka ansluta den andra PC:n till samma nätverk som Telemuseums Mac:ar hänger på. Det var dock ingen på plats som kunde tillräckligt för att få igång det hela denna torsdag.
I gengäld fick vi oss till livs den spännande historien om Per-Didriks köp av en ny bärbar PC med TFT-skärm vid starten på Lap Powers konkursutförsäljning. Fortsättningen blir nog också spännande, för försäljningen (med 30 - 50 % prisnedsättning) skedde utan några garantier (av naturliga skäl).


Den 4 maj
gert.jpg (10010 bytes)
gjorde 21 av oss ett spännande studiebesök. Först vandrade vi runt på Stockholmsutställningen 1930. Vi var till och med uppe i den fackverksmast som bar upp reklamskyltar m m. Och inne i planetariet och såg på stjärnhimlen. Sedan gjorde vi också ett kort besök inne i en arbetande JAS-turbin.

Allt detta kunde ske under betryggande former i den Virtuella Kuben som finns på Parallelldatorcentrum vid KTH. Gert Svensson (bilden) visade oss denna märkliga skapelse som med några kraftiga datorer från Silicon Graphics och 6 videoprojektorer skapade den virtuella verkligheten på alla sidor av en kub vars väggar blev den filmduk som gav oss utsikt åt alla håll, tredimensionellt och "holografiskt".

Tyvärr var det för lite ljus i kuben för att senITels  ynkliga digitalkamera skulle kunna förmedla något meningsfullt därifrån (dock kan du få en glimt av JAS-övningen här).

Om några år kan man göra motsvarande i en vanlig PC, menade Gert, som också har ett åtmninstone tillfälligt förflutet i Televerket (Radiolabbet).

Vi tackar och bugar Gert för visningen och neve för att han lyckades ordna den.


Den 27 april
hade vi vässat skruvmejslarna och jordat våra händer (vilket inte är någon  motsvarighet till den bibliska sedvänjan att omgjorda sina länder) och gav oss lös på den trilskande PC:n. Den vägrade dock trots vänligt tilltal och endast milt våld att gå igång (pdo ska nu testa den i sitt hemmalabb). Däremot visar sig "sopdatorn" från Hultquist (se nedan) vara i förträfflig kondition, så det blir nog den som blir vår andra-PC på museet.  Det gick med viss svårighet också att få igång det nyinförskaffade interna modemet - dock kom det aldrig upp i 56 K (men det kan ha berott på nätet, vi får testa mer nästa gång). Andradatorn ska vi försöka ansluta till Telemuseums bredbandiga nätverk vad det lider.


Den 13 april
skulle Stig Persson ha kommit åter och breddat vår kunskap om bredband ytterligare. Men han fick förhinder (något tjänsteuppdrag måste ha haft ännu högre prioritet, hur otroligt det än kan låta).
I stället improviserade vi lite.
Ragnar berättade grunderna om hur det fungerar med bilder på dator och Internet som en grund för framtida fördjupningar kring foto- och bildhantering.
Pelle gav några ytterligare smakbitar från "smörgåsbordet" med praktiska (?) tips för vardagen med PC:n, bl a hur och varför man lägger in ett program i "Skicka-till-menyn".
Neve berättade att det nu såg ut att kunna bli ett studiebesök i KTH:s "kuben" (datum får vi se). Och att Stig Persson förhoppningsvis kommer inom några veckor. Dock inte nästa torsdag för då tar vi skärtorsdagslov.
Sven-Ingvar var på plats och berättade om det pågående årsmötet (aktiviteten liknade han vid Stilla flyter Don, vilket jag tycker var ett understatement, jag kommer snarare att tänka på Povel Ramels liknelse i "Grisälven" - en tveksam puré. Låg aktivitet betyder ju dock inte alls att mötet inte avancerar (snarare tvärtom kanske).
Sven-Ingvar berättade också att han nu skrivit till Telias ledning i ett antal angelägna senITel-frågor (brevet hittar du här).
Margareta Lundborg dök upp på mötet, men jag glömde plocka fram kameran.
Slutligen ska nämnas att senITel begåvats med ännu en PC genom donation från Sven-Olof Hultquist. Sannolikt är det en av dom han hittade i grovosporna, men det gör inte på något sätt vår tacksamhet mindre. På vägen hem hittade Pelle dessutom ett V90-modem för intern montering till hyggligt pris, så vi har en hel del att skruva och muttra med framöver.


Den 6 april
var det lite repetition om HTML och hemsidesredigering (se 16 mars nedan) samt påbyggnad med den väsentliga biten: Hur man laddar upp sin hemsida på Webben. Vi använde programmet ftp explorer för ändamålet och det fungerade nästan över förväntan. Det var ju inte mycket till sida vi lade upp, men den finns i alla fall nu på adressen http://w1.884.telia.com/~u88403415/senitel.htm - det ska nu bli spännande att se vilka som gör slag i saken och bygger en egen hemsida - adresserna till dessa hemsidor kan vi lägga in i medlemsförteckningen. Pelles bilder finns fortfarande tillgängliga här (om någon försökt använda den länken har det kanske inte funkat, hör i så fall av dig till mig/Pelle).


Den 23 mars
deltog Folke Karlsson för första gången på en torsdagsträff. Och inte bara det, han berättade också för oss om  newsgroups, en variant av Internet som endast några få av oss tidigare prövat på, verkar det.  Lätt som en plätt att ansluta sig och prenumerera på inlägg i olika grupper (det finns några tiotusental att välja mellan). Men inte alltid så lätt att hitta en grupp som man tycker är intressant och givande. Bosse Z har dock hittat en grupp om segling, som han följer. Grupper som skriver på svenska heter ofta något som börjar på swnet eller se.


Den 16 mars
berättade WebMaster Pelle hur enkelt det är att göra en hemsida, i vart fall om man inte komplicerar det för mycket, utan använder ett editeringsprogram. Vi redigerade i FrontPage Express och det gick hyggligt. Fortsättning följer om några veckor, då ska vi gå igenom hur man publicerar sin sida på nätet.
Det bildspel som användes finns tillgängligt på nätet. Klicka här.


Den 9 mars
stod skruva och muttra på programmet. Nu blev det inte så mycket skruvat, för ingen hade kommit på något sätt att få igång "vår" gamla 486:a, så vi muttrade mest - berättad för varandra om våra mest aktuella datorproblem och så. Programmet för denna grupp blir för framtiden något lösligare, men när vi har något matnyttigt på g så tar vi "hårdvaruträff" igen (bedömd frekvens i snitt: en gång i månaden).

Ur dagens information kan noteras att Ragnar prövat en burk från Claes Olsson, Multiport, 895 pix. Den kan nyttjas för att installera extern CD, hårddisk m m och ansluts till parallellporten. Dock hade han ännu inte kommit på hur han skulle få den att fungera tillfredsställande.

Ragnar tipsade också om att Dustin säljer en pryl (tillverkad av Kingston?) som gör det möjligt att fördubbla klockfrekvensen i en PC (utan att ta till överklockning).

Sven-Olof Hulquist berättade om de tämligen funktionsdugliga datorer han hittat i grovsoporna (se även forumsidorna). Och Bengt Nilsson tipsade om Smålandsbörsen, som säljer nya och begagnade datorer och delar till - ibland - hyfsade priser (http://www.smalandsborsen.se).


StigP1.jpg (15622 bytes)Den 2 mars
kom Stig Persson (bilden) från Telia Network Services och berättade för oss om Telias genomförda och planerade utbyggnad av bredbandsnät i Sverige, Norden, Europa och världen. Efter fusionsdebaclet var det en fröjd att höra hur långt framme Telia ligger i bredbandsracet, vilken stabil ekonomi som man har att stå på och vilka innovationer Telias forskning och utveckling kommer med. Allt detta lyckades Stig göra trovärdigt med engagemang, fakta och ett något trilskande  bildprogram.
Några lösryckta smakprov:
- Sverige ligger ca 2 år före USA och resten av världen
- Telia har många gånger fler bredbandskunder än Bredbandsbolaget har. Målet är inställt på 1,4 miljoner inom 2 år.
- Stockholm är världens Internetkonto-tätaste stad vår PC-täthet i Sverige är världsledande.
- ADSL erbjuder stora möjligheter i dag och dess kapacitet kommer sannolikt att i framtiden kunna höjas en tiopotens till bortåt 60 Mbit/s. Snacka om bredband - på vanlig koppar (låt vara uppsrkrämd). Dagens ADSL-satsning inleds andra kvartalet, då ska det även finnas för demonstration i Telias butiker.
- för 5 år sedan var internettrafiken till USA mindre än telefontrafiken, nu är den 35 gånger större.
- Telia lägger 16 plaströr över Europa, två av dem fylls med egna fibrer, resten hyrs ut. En del andra har liknande planer, men Telia är snabbfotade, internationellt sett (minsann!).
- Orosmoln. Förväntat förslag i IT-proposition om några veckor: Statens Bredbandsverk som konfiskerar alla dragna fibrer.
- Vi jobbar med siktet inställt på en börsintroduktion i juni.

Lägg till detta gårdagens artikel i DN om nätutbyggnaden. Visst känns det bra ibland att det är Telia man jobbat i.

Och bäst av allt: Stig lovade komma igen i april och berätta mera (och visa de bilder som inte ville den här gången).


Den 17 februari
var det dags att plocka fram hårdvaran igen. Per-Didrik hade med sig en gammal CDROM-spelare och ett ljudkort (SoundBlaster 16) som vi kopplade in i hans 486:a och vi hittade drivrutiner till den på nätet. Dock vägrade datorn att kännas vid sin diskettstation så det gick inte att installera programvaran till prylarna. Vi prövade med alla varianter vi kom på men utan att lyckas. Till nästa gång funderar vi på vad som kan göras. En fortsättning på skruva och muttra-konceptet under mottot: Friskt vågat, hälften brunnet! var alla överens om.


Den 10 februari
fortsatte PC om PC med diverse misslyckade och lyckade försök att spara hem webbsidor eller delar därav samt lite annat smått och gott från smörgåsbordet som påbörjats den 3 feb.
Nyskaffad dator fungerade nästan lika lite som den som den ersatte, så vi får t v nöja oss med en PC igång på Telemuseum. Felet måste rimligen bestå i några underliga spänningar på elnätet eller i lokalens strålningsmiljö.
Internetuppkopplingen via modem fungerade inte heller denna torsdag, men det visade sig senare bero på en felaktig sladd. Fortsättning torde följa på PC-temat någon senare torsdag.

Neve skissade också igredienserna i det fortsatta vårprogrammet. Återstår att plocka in de olika delarna i tiden (på vårt forum kommer det att vara möjligt att ha synpunkter kring programmet - liksom kring allt annat man vill ta upp där).


Den 3 februari
Neve hade utlovat ett digert smörgåsbord av råd och tips kring PC och Windows samt att Pelle skulle "visa allt". Det gjorde han nu gudskelov inte, men tillsammans resonerade vi oss i vart fall igenom en del av de frågor som kommit in kring hur man sparar filer på rätt ställe, installerar program, sorterar inkommande mejl till olika konton m m.
Annonseringen av dagens övningar hade lockat en rekordpublik, så Telemuseums filmsal var som gamla Nalen - folkligt, festligt och fullspikat. Eftersom det mesta av smörgåsbordet förblev orört så återkommer vi till det någon kommande torsdag och hoppas att det hållit sig och inte blivit skämt.


Den 27 januari
Det blev en hel del muttrande, och en del skruvande också. Först fungerade inte strömmen. Sedan hittade inte datorn sin hårddisk. Men 2000-talet verkade inte vara något problem. Och BIOS:en gick som smort. Per-Didrik och de andra i hårdvarugänget  noterade dagen som en total seger över materien och målade visionärt upp hur vi ska gradera upp datorn till nya oanade höjder. Det fortsätter vi med om två veckor. Vi diskuterade också möjligheten att köpa och montera in en CD-brännare i den ena "Telia-PC:n" (när vi väl fått igång båda).


Den 20 januari
Uppropsmötet hade mycket god anslutning dvs full lokal. Varken vi eller övriga världen verkade ha drabbats nämvärt an millenniumbuggar så vi fortsätter IT-verksamheten med oförminskad entusiasm! För dagen plockade vi fram uppslag till vad vi vill göra under våren. Varannan torsdag med början nästa den 27/1 ägnar vi åt "Datateknik"  typ skruva och muttra men kanske också fundera något kring uppgradering, köpråd, ev bygge etc?. Pelle förevisade den fullvärdiga PC-miljö som vi nu, tack vare Telia, förfogar över. (Nåja, den ena PC:n vägrar fortfarande att fungera, men den andra tuffar på bra med ljud, skrivare och diverse programvara).

Millenniets första nya medlem var med, Claes Göransson. Han hade intressant info om vad som kan hända om man sänder meddelanden fel (kanske berättar vi mer om det när vi vet fortsättningen).

rainbolg.gif (1315 bytes)

till sidans börjanupp Det hände
hösten 99
Det hände
våren 99
Det hände
hösten 98
Det hände
våren 98
Det hände
hösten 97

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 2006-10-29