senITel

Våra senITel-dagar 2017

Referat från 2016 hittar du här -
 ännu äldre kan du ta dig till längst ner på sidan.

 Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\FrontPage Webs\Content\senitel\images\rainbolg.gif

Datum Program
2017-09-21Vi rivstartar (förhoppningsvis) hösten med att få besök av  Phillip Malloch, Vice-President - Head of Group Public Affairs | Group Communications - Telias man i Bryssel. Dock inte helt säkert att han kommer.
2017-09-28Troligen lite erfarenhetsutbyte kring Windows 10, Creators Edition (1703).
2017-10-05Ämnet för dagen blir IP-telefoni och det presenteras av Johan Murray från SeniorNet Södermalm
2017-10-12Till presenterar några nya appar som kommit till sen sist.
2017-10-19Vi gör ett besök på Ericsson Studio i Kista
2017-10-26Vi firar senITels 20 år med en resa till IT-ceum mer info här
2017-11-02Gunnar Hellman ger oss nyttig info om såväl fastighetsnät som E-post-alternativ
2017-11-09Robert Hecht från PTS kommer och berättar om hanteringen av handikappfrågor i PTS.
2017-11-16Ad lib
2017-11-23Göran B Eriksson från Telia: Resa mot New Generation Telco – inside report! Om 5G bl a.
2017-11-30Inte klart än (kanske tittar vi vidare på intervjun med Torsten Larsson)
2017-12-07Nu blir det  Lucia-firande av traditionellt senITel-snitt och sedan tar vi jullov
2017-12-14Panggillets julkryssning (orsaken till vårt tidigarelagda Lucia-kaffe).

Nedan några tänkbara "tidlösa reservämnen" som kan läggas in i tidsschemat med kort varsel om/när det uppstår luckor i planeringen.

Göran Olaussons intervjuer med gamla Televerkare, finns på USB-pinne.

Ett eller annat inspelat TV-program med IT-koppling

Mejla gärna fler förslag till webmaster Pelle eller programchef Åke  

Här nedan följer referat från årets avverkade torsdagsövningar. Länkar till tidigare års mötesreferat finns längst ner


2017-12-07
Då var det dags att avsluta mötesverksamheten för året. Ett ovanligt tidigt luciafirande blev det för att undvika en krock med Panggillets julkryssning nästa torsdag.
   
 Trots ett rätt så trist väder blev det snabbt en varm och mysig stämning på mötet. Alla fick plats runt vårt avlånga bord och sedan Bing Crosby (via Youtube) intonerat White Christmas serverade Åke P tre sorters glögg (bl a årets specialare med mangoinslag), Till M hade sett till att det fanns preparerade russin och Krister B försåg oss med hembakta lussekatter. Till detta även pepparkakor, ädelost och godis.
     Det låter som ett simpelt glöggparty, men så alls icke. Johan M-L inledde med att berätta om det "nördcafé" som Tekniska museet hade haft på onsdagskvällen på temat Gotthilf Ansgarius Betulander, känd som pionjär inom automatkopplade telefonsamtal med koordinatväljarlösningar och patent på system med länkar och markörer.  Han konstruerade små automatiska växlar redan vid förra sekelskiftet och hans patent från 1912 på modernare system kom att införas i USA innan vi i Sverige på fyrtiotalet tog fasta på dessa lösningar vid konstruktionen av system A-204.
     
Efter 3 sorters glögg infinner sig jul-lugnetResonemangen runt bordet kom att röra flertalet kända automatstationssystem, problem med reläer och väljare,  m m. Så skiftades fokus och Kina och Indien kom i blickpunkten som föregångare när det gäller framtida digitalisering, miljöaspekter på energiproduktion och mycket annat. Åke avslutade med en flygande exposé över sånt som flyger: JAS-plan, moderna segelbåtar och skidhoppare. Och sånt som inte flög: Flugan, Carl  Richard Nybergs ångmaskinsdrivna flygplanskonstruktion från förra sekelskiftet.
     Så önskade vi varandra och alla andra senitel-medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år 2018, som  för senITels del inleds med en torsdagsträff den 25 januari.


2017-11-30
Församlingen var något mindre än vanligt, måhända beroende av att programmet för dagen var lite diffust. Dessutom hade programchef Åke drabbats av magsjuka, så hans tankar för dagen kunde vi inte heller förverkliga.
     Men vi hade mycket kvar att titta på av den långa intervju med Torsten Larsson, som Göran Olausson gjort och som vi började titta på för ett par veckor sedan. Ví kunde konstatera att de flesta troligen inte tidigare sett detta oklippta material (den version Göran visade var som regel ett sammandrag). Och vi fick ta del av många av Torstens minnen som kunde vidimeras (eller i något fall dementeras) av de närvarande. Om  internationellt arbete i CEPT och dess SF-kommitté, tillkomsten av Eurodata foundation, om automatisering av internationell trafik, om en hearing rörande Telecom Act - snarast en rättegång, där Torsten blev skälld för kommunist när han vittnade om fördelar med att ha all trafik integrerad.
     Minnen från Ellemtels tillkomst och starten av AXE-utvecklingen var också intressanta avsnitt, med ibland skilda synsätt från Televerkets och Ericssons sida. Detsamma gällde f ö vid framtagningen av moderna abonnentväxlar, vilket ledde till köp från Northern Telecom. I datanätens barndom var också uppfattningarna delade: Cirquit eller Packet Switching? Inte bar i Sverige. I BPO lades en cirquit switching-enhet med 1000 anställda ner med kort varsel och digitalisering och packetswitching blev ju snabbt dominerande. På transmissionssidan i Sverige fanns dock en tveksamhet gentemot digitalisering, hävdade Torsten. Men han fick nu lite postumt mothugg på denna punkt av Mattias Grönberg.
     Diskussionen fortsatte runt bordet och intervjuns avslutande halvtimme fick vi lov att spara till ett senare tillfälle. Troligen inte redan om en vecka för då blir det ett lite förtida luciafirande vid höstens sista möte.

2017-11-23
gästades vi av VP, BRM iTelia Company (Vice President, Business Relationship Management står det nog för) Göran B Eriksson. Han gav oss en intressant vy under rubriken Resa mot New Generation Telco.
     Ett företags kultur sitter delvis i väggarna, menade Göran och pekade på hur de nya väggarna i Solna också förnyar kulturen i Telia jämfört med  de gamla Farsta-kvarteren.  Det papperslösa kontoret har kommit närmare ett förverkligande,  många kollegor har kommit närmare varandra och lokalerna disponeras mer ändamålsenligt. Dessutom har många övergått från jobbresor med bil till kommunala transportmedel. Alltsammans positivt.
     Utmaningar finns det gott om. Inte minst då den exponentiella tillväxten av både möjligheter och behov.  Snabbt ökande dataöverföringshastigheter  med fiber och 4G (och 5G runt hörnan), den smarta telefonens alla möjligheter, som gör den oumbärlig, telefonin är bara en av alla appar i den.
     Sensorer som kommunicerar över nätet kommer stort och ger nya möjligheter som öppnar för rationaliseringar men också för nya affärsidéer.  
     Allt leder till att Telia måste fasa ut gammal teknik och gamla system (typ Centrex och TAD). Och det krävs en digital mobil-isering när VR- och AR-tjänster ställer höga krav på såväg bit-hastigheter som minimal fördröjning. Det senare kravet inte minst för förarlösa bilar.
     Säkerhetsaspekten  blir en het fråga av strategisk vikt, det har en del företag yrvaket fått konstatera. Och den växer i betydelse, såväl vad gäller sekretess/integritet som kravet på service och tillgänglighet vid alla tidpunkter.  Energieffektivitet och kostnadseffektivitet är andra faktorer att avväga mot varandra och mot  behovet av marknadsutveckling.
     Effektiv tillgång till information gör verksamheter och individer smartare. Många är beroende av samma information som dock kan ha olika värde för olika aktörer. Det gäller för framtidens telekomföretag att förstå verksameten och behoven hos kunderna så att de kan ges optimal tillgång till "sin" information.  En komplex men också löftesrik framtid,  tyckte Göran.
     Vi tog också tillfället i akt att gratulera Tomas Haug till ännu en medalj, denna gång från IEEE, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kanske blir det en resa till San Fransisco för att ta emot den.
     Johan tipsade om en artikel i Affärsvärden om att Telia nu, när en del störande affärssegment rensats bort, måste satsa på expansion och på vinster. Och Till tipsade om att designmuseet i Helsingfors har en intressant  utställning med IT-tema just nu. Slutligen noterade vi en krock med Panggillets julkryssning den 14 dec, vilket gör att vi har årets sista torsdagsträff den 7 dec.2017-11-16
I brist på någon uttalad rubrik för dagens möte (delvis orsakat av att Åkes iPhone kraschat) ägnade vi oss först åt lite frågor kring fingeravtrycksöppning av smartphones och användning av OneDrive m.m.
     Sedan plockade vi fram vår externa hårddisk som bl a innehåller Göran Olaussons filmer. Vi fastnade först för en jordenruntresa från 1981, som - trots att det nog var en tjänsteresa - visade sig praktiskt taget helt befriad från telekomassocierat innehåll. Sedan tittade vi på Torsten Larsson när han berättade om sin entré i Televerket, från tiden i Gävle, via distriktsbyrån i Stockholm och vidare till höga poster i Telstyrelsen.  Det var ofta en tuff tid med studier parallellt med ett eller ibland två arbeten. Men Torsten hade förmågan att klara sig med lite nattsömn och det hände att han höll på kontinuerligt i tre dygn.. Elektronikens intåg belystes med Televerket och Ericsson som både samarbetspartners och konkurrenter med var sitt system. Hur studieresor till Bell labs gav värdefull info för det fortsatta arbetet i Ellemtel.
     Tufft var det också när serviceutredningen på sent 60-tal lanserade tanken på lördagsjobb för teletekniker - Skjut Larsson! hördes från en del håll. Men han fick ju som tur var leva rätt många år till och det finns också en hel del kvar av denna intervjufilm att kanske titta vidare på någon senare torsdag.

2017-11-09
Bild på en leende Robert HechtRoblert Hecht flrån PTS gästade oss och berättade om  arbet med handikappfrågor i PTS.  Robert har en 90-talsbakgrud som trainee i Västerås, Swedish telecom international, Unisource och centrala juridikstaben. Men han finns sedan 15 år i Post- och Telestyrelen, PTS.
     PTS har ett främjandeuppdrag för att alla ska få tillgång till det digitala samhället efter sina förutsättningar. Man beställer och finansierar (med skattemedel) också vissa tjänster för personer med funktionshinder.  Däremot är man inte direkt inblandad i hjälpmedelsområdet.
     Man svarar således för tjänsterna Texttelefoni.se, Teletal och andra tolktjänster. Texttelefoni för samtalsförmedling mellan hörande och icke hörande minskar i omfattning i takt med att sms, chat, mail och skype tar över. I Teletal kopplas tolk in som går in  vid behov med anteckningsstöd, mininesstöd och talstöd. Utförandet av tjänsterna läggs ut på entreprenad  och omfattningen under bråd tid kräver ett 20-tal tolkar i tjänst samtidigt. 
     I sitt främjande arbete har PTS sedan 2010 drivit en innóvationstävling som går två gånger om året.. Varje gång gäller ett tema, smalt eller brett,  vinnare gallras fram i en process  från ansökan om stöd, via muntlig presentation inför expertgrupp (lite som "Dragons den" på TV), förstudie av intressanta projekt och val av vinnande förslag, som sedan stöds för att nå genomförande. I den senaste omgången (tema Arbetsmarknad för alla) kom 124 ansökningar varav 27 gick till förstudie. Vinnare är ännu inte utsedda. Sedan starten har 180 miljoner delats ut till 137 projekt (taket per projekt är 2 miljoner). Vinnarprojekten erbjuds också utbildning, bl a i affärsmodeller, och följs upp årligen i tre år.
     Kriterier vid ansökan gäller det föreslagna projektets  innnovationsnivå, tydlighet och tillgänglihet, att behov finns, att förtroende skapas, att affärsmodellen är trovärdig samt - inte minst - att ánvändarmedverkan ingår.
     Robert nämnde ockå om det regulatoriska arbetet, där en ny politik vad gäller funktionshinder är på gång. Myndigheternas arbete kommer att påverkas. Krav kommer att ställas på offentliga aktörers webbplatser och appar - EU:s webbdirektiv ska bli svensk lag. (men det tar ett par år). Kraven på webbplatsers tillgänglighet ökar och kommer att omfatta även mobiler och appar.
     Vi noterade att detta är välkomna förändringar inte bara för individer med funktionshínder utan gynna alla användare - inte minst de som börjar komma till åren. Och Robert underströk att detta är ett mål för PTS verksamhet: att förändringarna blir generellt positiva för alla. Vår vice ordförande Krister Björnsjö gav aktuella exempel på både lyckade och mindre lyckade insatser för synskadade. Av det förra slaget nämndes bl a den "nummerbyrå" som finns för behövande på 118400.


2017-11-02

E-post var dagens tema och  Gunnar Hellman var vår ciceron.Vi fick en nyttig återblick på förändringarna från de första uppkopplade 020-abonnemangen med telefonmodem, i början utan separat mailserver (men med Ollboxar, namngivna efter konstruktörern Olle).där mailfunktion och access var tätt knutna till varandra. Då var det mitten av 90-talet. ISDN kom med "Duocom",  men det var fortfarande samtalsavgift per minut.
     Senare på 90-talet kom ADSL som gav minst 0,5 Mbps, men som tillät allt högre hastigheter alltefter som man lärde sig att "skrämma upp" koppartrådarna mer och mer. Uppåt 60 Mbps klarade man så småningom (på korta avstånd från stationen).
     Fiber breder nu ut sig mer och mer och ger 10 Mbps - 1 Gbps och på den här marknaden är inte Telia den dominerande leverantören. Fortfarande ingår det i Telias internetabonnemang 5 fria E-postadresser precis som från början.. Bor man i hyreshus i tätort kan fibern bli tämligen billig för den enskilde tack vare kollektivavtalslösningar. "Villa-fiber" ställer sig dyrare.
     Mobilt bredband har ju också tillkommit. Liksom de övriga formerna har det sin egen utrustning för kontohantering, vilket gör att det hos Telia blir lite knivigt om man ska flytta sin E-postadress från en accessform till en annan. Det krävs att man släcker ner den innan man kan nyteckna en med samma adress igen (och håller tummarna för att ingen ska hinna knycka den under tiden). Utredningar har gjorts för att få till automatisk kontoöverföring, men ämnet har tyvärr inte prioriterats. Telia har nog satt E-posten lite i strykklass, tyvärr. Det tar sig också uttryck i låg kapacitet på brevlådorna, 200 MB (att jämföra med G-mails15 GB!).
     POP eller IMAP? Två metoder med sina för- och nackdelar. Numera anses POP av många obsolet, men det har fortfarande sina förkämpar. IMAP är den nyare metoden och gör att alla mejl, både inkommande och utgående sparas på servern hos E-.postföretaget (t ex gmail), kan nås från alla ens klienter (E-postprogram i PC, platta, smartphone) och försvinner när de kastas i någon av klienterna. Allt finns tillgängligt överallt. POP  tömmer serverns brevlåda och mejlen lagras i din dator när du hämtat dem med ditt E-postprogram (men det går oftast att ställa in så att de ligger kvar på servern en tid, eller tills de kastas). Utgående mejl lagras i den dator de sändes från och kan alltså bli spridda - inte så bra
     För hjälp med inställningar av sitt E-postprogram finns det som regel bra information på levereantörens hemsida. I Telias butiker kan man också få kom-igång-hjälp.  
     Spamfilter av generellt slag finns centralt hos de flesta E-postleverantörer, därtill kommer ofta ett lokalt spamfilter i det egna E-postprogrammet. Där kan man själv påverka parametrarna, men det finns alltid en risk att även önskade mejl någon gång hamnar bland skräpposten, så den bör nog  kollas innan man tömmer den mappen.
     Man kan förstås också köra utan E-postprogram och använda webbmejl, dvs logga in på E-postleverantörens hemsida och läsa sina mejl i sin webbläsare. Inget dåligt alternativ numera, men man bör förstås - liksom vid IMAP - veta att leverantören är stabil och pålitlig så man inte tappar all sin E-post ifall den skulle gå till konkurs.
     Vi talade också om dagens fastighetsnät och de större valmöjligheterna vid öppen fiber jämfört med sluten fiber. Och fibern behöver inte gå in i lägenheten, det räcker bra om den finns i källaren och där förändras till koax el tråd.

 
2017-10-26      
senITel firar 20 år i cyberrymden.
Så var det  då dags för vår jubileumsresa till IT-ceum och Flygvapenmuseum i Linköping. I väntan på en verbal redovisning av  resan har vi möjlighet att titta på en del av del bilder som Neve tog på museerna ifråga. Till bilderna.


2017-10-19
Mötet ägde rum hos Ericsson i Kista och omfattade först en genomgång av värden, Mårten Bäckman, som varit i företaget 20 år, samt en rundvandring i Ericsson Studio, en demonstrationsanläggning. Genomgången ägde rum i den intilliggande kontorsbyggnaden och värden berättade en del om Verksamhet, Organisation och Kunder.

Dagens lokaler var ursprungligen en fabrik där Radio Access tillverkade antenner och filter som levererades i stora lådor för de stora 2G-systemern med tre olika standarder. 300 personer arbetade på platsen och det var ständigt hektiskt. På området var det också lagerlokaler och i en angränsande byggnad byggdes Ericssons segelbåtar för Volvo Ocean Race. Stora fabriker fanns då i Sverige i bl.a. Nynäshamn och Gävle, samt i ökande grad utomlands i Baltikum, Kina, Indien och Sydamerika. Fabrikseran är nu över och all tillverkning har flyttats utomlands. Produkternas volym har drastiskt minskats och lönsamheten pressats. Antalet stora företag har minskat genom fusioner, så att nu Ericsson, Nokia, Huawei och ZTE är de dominerande. Den tekniska utvecklingen har varit enorm och det finns konnektivitet överallt. Motorvägarna bär all trafik blandad.
     Transporttjänster har låga marginaler och tjänsteföretagen måste tjäna pengar på att leverera innehåll. Det går att leverera tjänster genom Software Defined Networks så att en nod kan betjäna en stor marknad och leverera skräddarsydda tjänster för kunderna. Ett exempel var Scanias lastbilar som övervakas kontinuerligt så att man kan planera serviceinsatser i förväg.
     Ericsson renodlas nu i tre områden. Networks sysslar med konnektivitet och levererar servrar och produkter för nätbyggnad. Digital Services levererar mjukvara för en tjänsteportfölj. Managed Services hanterar all teknik i kundernas nät, där man sköter om 1 miljard kunder idag.
     Man har ambitionen att ta tillbaka marknader och förbättra lönsamheten. De kinesiska konkurrenterna är en utmaning. Man siktar på 5G som bygger vidare på LTE tekniken. Kopparnäten kommer att släckas ned.

I Ericsson Studio  såg vi sedan olika tillämpningar. Och mycket var nytt sedan vårt förra besök.
     En gällde en miniatyrfabrik där produkter transporterades genom en anläggning som styrdes av data som produkterna sände ut till olika sensorer på vägen (se bilden).
     Nästa demonstration var en realtidskarta över trafiken i Nordstaden i Göteborg där man kunde följa alla spårvagnar och bussar på deras väg genom gatorna och se hur trafiksignalerna styrde flödena.
     Den sista demonstrationen var moduler för framtida 5G-system. Många moduler är små eftersom de är tänkta för korta räckvidder och höga frekvenser. Fasstyrda antenner kan koncentrera antennstrålarna till kunder som rör sig i närområdet. Fiffiga sätt att dölja antenner i lyktstolpar demonstrerades.


2017-10-12
Förmiddagen ägnades åt att kolla in några nya Android-appar som Till Mayer funnit användbara och/eller trevliga. Åtta stycken hann vi med:
  • Altimeter som talar om hur högt över havet du befinner dig, något som förstås kan vara bra att hålla reda på.
  • Digihud hastighetsmätare (säkrare än bilens egen) fungerar även vid låga hastigheter
  • Ljudmätare med analog visning (dB) och grafik  på tidsaxel
  • Magnifier som använder telefonens kamera för att förstora
  • Note to do (som är en Widget)  för anteckningar om vad man ska komma ihåg att göra
  • Vivino som låter dig fotografera vinflaskans etikett och få info om innehållet, inkl pris. Appen ger också tips om bra viner i olika prisklasser (oklart vem som tipsar dock). Ett test efteråt visade att en vinflaska referenten nyligen fått hade ett snittpris på 231,77 kr, så det blir till att dricka med andakt.
  • Windy, en app som håller reda på vartåt vinden blåser, varifrån lågtrycken kommer, våghöjder, temperatur m m. Och ger prognoser dessutom. Bilden nedan, som är tagen från Windys webb-version  visar (bl a ) progons för temperaturen den 16 oktober. Inte illa.
Nästa torsdag ses vi på Ericsson Studio i Kista.2017-10-05
Dagens gäst var Johan Murray från SeniorNet Södermalm och hans ämne var IP-telefoni, dvs telefoni över Internet, Voice over IP (VoIP).
     Johan har ett förflutet i Ellemtel, som han dock lämnade 1985 för att jobba med tekniken kring värmekameror.
     Efter en kort historik där paralleller drogs mellan gårdagens telegrafi och dagens paketförmedllingsnät, främst då det som blev Internet och dess egenskaper, visade Johan hur informationspaketen hittar fram över nätets noder med hjälp av ip-nummer, MAC-nummer, routrar och LAN. Och hur domännamnsservrar (DNS) hjälper till att hitta rätt väg till webbplatsen.  
    Tillräckligt snabb blev överföringen på 90-talet för att man skulle kunna börja sända talkommunikation, de första kommersiella PC-samtalen utväxlades 1995 och 10 år senare kunde man komplettera med rörlig bild.
     Då hade Skype redan blivit en känd företeelse och nu ökade volymen snabbt, på tre år fick man 54 miljoner användare. År 2014 bedömdes ca 40% av all internationell telefoni utväxlas över Internet, 10 år tidigare var det under 3%.
     Skype såldes  2005 till Ebay och 2011 till Microsoft. Konkurrenterna har blivit många och användningen är ofta gratis, man lever på att sälja information om sina användare. Men verksamhetens lönsamhet är inte lätt att få reda på.
     Jämfört med vanlig telefoni ger Skype bredbandskvalitet i överföringen genom effektiv komprimering. Kvalitetskraven är högst 150 ms fördröjning och högst 3% förlorade informationspaket. Som grundregel på Internet blir resultatet  beroende på belastning m m (best effort), men bandbredderna är numera så generösa att det sällan uppstår kvalitetsstörningar.
     Fördelarna med IP-telefoni är bl a teknikvänlig digital teknik, billig överföring. möjjligheter till kryptering och till många extratjänster. Nackdelar kan vara variationer i kvalite, risk för eko, svåriget att positionera den ringande vid nödsamtal, risk för hackers m m. För de traditionella telebolagen har trafik och inkomster försvunnit pga Skype och liknande tjänster, men operatörerna har också själva anammat tekniken och erbjuder IP-telefoni i sina bredband som är integrerad med det publika telefonnätet. Men det finns också länder som förbjudit Skype, man vill ha bättre koll på vad som sänds.
     Bland användarna är IP-telefoni populärt, tio-i-topp-listan (i form av andel bredbandskunder som använder IP-telefoni)  toppas av Frankrike och Japan, Sverige ligger på 8:e plats. USA saknas på den listan även om man antalsmässigt har flest IP-telefonianvändare.
     Avslutningsvis tipsade Johan om en bra kombinerad mikrofon/högtalare för bl a IP-telefonikonferenser, Jabra Speak 510 (drygt tusenlappen).
     Och vi noterade klart intresse för tågtransport till Linköping den 26 okt. Tåginfo finns här (och har även mejlats ut).


2017-09-28
Lite diffust angavs i programtablån att vi skulle utbyta erfarenheter av Windows 10 Creators Update (1703). Det visade sig nu att det inte fanns så mycket erfarenheter att ubyta. Mest beroende på att vi för vardagsbehoven inte noterat någon större skillnad mellan  Creator-upplagan och den föregående Anniversary (1607). Och alla har fortfarande inte fått hem 1703-versionen till sin dator, trots att vi nu står inför nästa utgåva som heter Fall Creator.
     Vi ögnade i alla fall igenom en PC för Alla-artikel som berättade om 1703-nyheter. Mest i ögonenfallande var moderniseringen av bildprogrammet Paint, som nu heter Paint 3D och kan producera "tredimensionella" bilder.
     Vi nosade också på en information om den kommande höstversionen.
     Tiden medgav en del andra resonemang kring Windows-problem och vi fick tipset av Johan att läsa boken "Alltid uppkopplad" som utgetts av Rymdstyrelsen och berättar om den svenska telesatelllitkommunikationen. (går att beställa gratis via nätet).
     Inför resan till Linköping resonerade vi också om att det ju kan vara dåligt  bilväder och att ett tågresealternativ också borde presenteras. Blir dyrare men kan medge trevlig samvaro under färden.

2017-09-21
Dags igen för ett första höstmöte. 20 år efter vårt första möte. Jubiléet firas den 26 oktober med en utflykt till IT-ceum och Flygvapenmuseum i Linköping (mer info här). Vi noterade att det också går att ta sig dit med tåg om antalet bilar skulle bli för litet.
     Dagens planerade anförande blev inte av - Phillip Malloch som skulle ha kommit var i stället i New York. Vi hoppas få se och höra honom vid ett senare tillfälle i stället.
      Den info som gått ut om ändrad fika-tid pga att restaurangen beslutat öppna senare, visade sig inte längre vara relevant, eftersom restaurangen tagit sitt förnuft till fånga och återgått till invanda tider. Vi fortsätter därför att inleda våra träffar med fika i matsalen och startar själva mötena kl 10.30.
      Vi gick igenom tankar kring vad höstens möten ska ägnas åt och fick några ytterligare idéer till ämnen som kan berika vår tillvaro. Förhoppningsvis ska vi kunna känna oss rätt nöjda framåt jul.
      Vi konstaterade också att medlemsantalet i senITel nu ser ut att minska märkbart, delvis av naturliga skäl. För att stärka återväxten borde vi se till att de som numera går i pension från Telia får en god information om senITel och andra föreningar som kan göra deras pensinärstillvaro trevligare.
      En av de som slutar är Ernst Ericsson, som via hustru Rose-Marie hälsar till oss. Hon säger också att hälsningar o/e besök från arbetskamrater till Ernst är välkomna. Webmaster kan ge adressuppgifter.
      Avslutningsvis tittade vi på några youtube-inslag som Åke plockat fram, om klättrande ryssar utan höjdskräck och om flygande segelbåtar (nästan) utan kontakt med vattnet.

2017-05-11

Torsdagsmötena i Stockholm gick av olika skäl sommaren till mötes redan den 11 maj - och minsann kom då äntligen solen och värmen med besked.
     Men vi drog vår vana trogen ner persiennerna och tittade på ännu en film ur samma serie som den vi såg förra veckan. Nu handlade det om bröderna Wright, flygarpionjärerna  som fick  monopol på flyg och som utmanades av Glenn Curtiss. Detta var herrar som hade sin verksamhet i luften, och nu har alltså även vi vår i luften.
     Väl mött igen  den 21 september. Till dess, ha en skön sommar.

     
2017-05-04
Lite glest i bänkarna denna torsdag (fint vårväder och oklart program).
De som var där tittade på TV-filmen om kampen Oppenheimer vs Heisenberg – om atombombens utveckling således. Ett ämne som stämmer till eftertanke om man begrundar vad som faktiskt hände, än mer vad som kunnat hända. Och som fortfarande kan det.

2017-04-27
Ännu en tämligen oplanerad torsdagsförmiddag. Men ändå givande. Vi tittade på två Videointervjuer som hade minst 25 år på nacken där Johan Martin-Löf (då på Gdp) och Esko Olsson (då TlC i Jönköping) gav sina synpunkter kring två vid tidpunkten heta frågor, nämligen Televerkets förutsättningar att hävda sig internationellt respektive framtiden för Datapak.
     Johans budskap gällde inte minst behovet av att känna kulturen och det sociala mönstret i de länder man närmar sig. På tekniksidan låg Televerket väl framme, men utbildningsinsatser krävs på den kultursociala sidan.
     Nu vet vi ju hur det gått och kan notera att man i vissa fall lyckats väl, delvis tack vare att man dragit nytta av  personer med rötter i berörda länder som också känner företaget väl.  I något fall har man kanske till och med anpassat sig alltför väl till landets seder för att vinna gillande hos opinionen i Sverige.
     Esko Olsson talade varmt för Datapak som en brett  tillgänglig öppen teknik som var ekonomiskt konkurrenskraftig. Men han anade antagligen inte vilken enorm framgång tekniken skulle komma att vinna (varken Internet eller Ip nämndes i intervjun, men så var detn ju också från tidigt 90-tal).
     När man tittar i backspegeln så här blir det rätt ofta lite av en skrattspegel, eftersom man själv sitter med facit och prognoser alltid slår mer eller mindre fel. Men i det här fallet kunde vi nog enas om att det som sades visade sig vara relevant och vettigt även 25 år senare.
     Pga krock med Panggillets vårkryssning den 18 maj beslöt vi att vårens sista torsdagsmöte i Stockholm blir den 11 maj samt att höstterminen inleds torsdagen den 21 september.

 
2017-04-20

En diversetorsdag. Jan Bergman tipsade om en webbsida - livemap24.com -  där man kan se vilka allmänna kommunikationsmedel som rör sig i närheten, i nära nog realtid. Så man kan se om det lönar sig att springa till bussen,  T-banan eller pendeltåget.
   De röda är bussar, de blå T-bana, de gröna tåg. En klick på t ex en buss ger info om linjens nummer och sträckning (funkar dock inte  på den här bilden som visar trafiken på lördag förmiddag.
     Åke Persson påminde i sammanhanget om SL-appen som visar avgångar för samtliga SL-fordon i närheten i en förvald punkt i geografin. Luftfartsverkets info om ankomster och avgångar vid Arlanda nämndes också.
     Sedan ägnade vi lite tid åt att kolla in Windows 1´0 i dess senaste version som kallas Creators Update (eller 1703). Återigen som att installera hela Windows på nytt (och i framtiden blir det visst två stora uppdateringar per år), men skillnaderna för den normale användaren är inte så påtagliga.
     Det inbyggda säkerhetsprogrammet Defender uppges ha fått en rejäl uppgradering - kanske onödigt att skaffa något annat.
Det går att efter några knapptryckningar spara utsnitt av bildskärmens bild (vi tyckte dock att det var väl så enkelt att använda det vanliga skärmklippsverktyget.
     Det går nu att  - som i många smartphones - att samla flera i en mapp/ruta/panel  på Start. Kan vara bra om man vill ha många program tillgängliga.
     Det går att i Edge (temporärt) spara flikar i form av miniatyrbilder som uppdateras så man alltid ser deras aktuella situation. Om  man inte behöver den realtidsinforn så kan man som tidigare fästa småikoner för önskade flikar längst upp till vänster om de vanliga flikarna.
     Om datorn har kamera kan man ställa in så att datorn stängsför användning av andra när ägaren försvinner "ur bild".
     Paint-programmet har fått möjlighet att hantera 3D-bilder. Det finns många nya val för temabilder och bakgrundsfärger. Och man kan få skärmen att skifta färgtemperatur från typ blått ljus till typ rosa ljus inför natten, vilket uppges göra det lättare att somna om man jobbat vid datorn på kvällen. Med mera.
     Den här uppdateringen kommer att pushas ut till alla med Windows 10 under den närmaste tiden, men det går att göra ett aktivt val att anstå med förändringen i upp till ett år. Och framför allt kan man ju ställa in sina aktiva timmar (default 9-17) och därmed tala om för nätet att datorn inte får stängas av under denna tid utan ägarens medgivande.
     Åke påminde också om sajterna leta.se och birthday.se som han har stor nytta av. Den förra är en "gammaldags" portal  som mycket kan nås genom, den senare håller reda på svenskarnas födelsedagar och uppdateras också snabbt när någon lämnar det jordiska.


2017-04-06

Betydligt fler på plats denna torsdag. Så var det också en gäst med stor betydelseför telemarknaden - Post- och Telestyrelsens vice Gd Catarina Wretman som stod på programmet. Hon arbetade på Televerket Radio från 1988 med frekvensplanering m m och följde med till Telestyrelsen (numera PTS) 1992, där hon nu har ett övergripande ansvar.
     PTS har ca 300 anställda - ekonomer, jurister, ingenjörer. 280 miljoner tar man in i avgifter (för radiotillstånd o dyl). 340 miljoner står staten för och de används för olika samhällsåtaganden. Målet med arbetet är att alla i Sverige ska ha tillgång till telefoni och bredband och postgång.  Marknaden ska ha en väl fungerande konkurrens och tilldelningen av radiofrekvenser skall ske optimalt; två mål som inte är helt enkla att förena. Avgörande blir här den långsiktiga konsumentnyttan, inte maximal konkurrens.
     PTS roll var från början främst reglerande (med lagar och EU-direktiv som bas) men har successivt  blivit
mera stödjande och lrådgivande.  Verktygen man har är att hitta och undanröja problem,  upphandlingar (t. ex. för att täckningskraven ska nås i glesbygd) och förstås också en del tvingande åtgärder. Men myndigheten råder inte över kommunernas självbestämmande, vilket ger en del problem, t.ex. kan Stadsnät ibland hindra andra att anlägga fibernät genom grävförbud).
     För att ge personer med funktionsnedsättning lika villkor används ca 140 miljoner om året till bildtelefoni, nummerupplysning, främjande av innovationer och "design för alla" av tjänster.
     För att främja konkurrensen råder skyldighet för dominerande aktörer, något som  Telia ju fått känna av. Men frågan är hur dominerande Telia kommer att vara framöver. Kanske är det dags att se kopparnät och fiber som två skilda marknader och då är Telia inte så dominant inom bredband. På sikt bör alla nätoperatörer vara tvungna att släppa in alla tjänsteoperatörer, menade Catarina.
     Rätt till telefoni och Internet (1 Mbps) till rimligt pris gäller för alla hushåll och företag, men begäran måste vara rimlig. Och man kan inte begära en viss tekniklösning. Målen är dock högt satta. 95% av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbps år 2020, och 98% ska ha 1Gbps 2025.  För att nå dem krävs mycket av stat och kommun, och både marknadsaktörer och slutanvändare måste investera i den nya tekniken.
     Utrvecklingen hittills är god. Tillgången till minst 100 Mbps bredband är 71% och på tre år har tillgången till 10 Mbps i mobilnäten ökat från 42 till 67 %. På sikt blir alla accessmetoder trådlösa, spådde Catarina, men fram till alla modem och basstationer blir det fiber som gäller.
 Trenden  är att alla tjänster tillhandahålls i ett nät, via IP. Etersända media är inte en självklarhet i framtiden. Nätkraven kommer att öka, t ex måste reservkraft alltid finnas, särskilt i glesbygder.
     Förmiddagen räckte inte till allt, bl a fick vi hoppa över frekvensfrågorna och PTS' arbete i ITU. Men det som hanns med var intressant och vi hade många frågor och en del farhågor, t ex den växande risken för terrorangrepp på nätet som slår ut infrastrukturen i vårt allt känsligare samhälle.  
      Därmed sa vi Glad Påsk till varandra, för på skärtorsdag är det inget senITel-möte.


2017-03-30
Förvånansvärt få hade hörsammat kallelsen till dagens möte. Synd om dem som inte kom, de missade en hisnande exposé av vad Björn (Nalle) Norrbom ägnat sig åt sedan han slutade i Telia. Styrelseuppdrag, ofta som ordförande, i ett otal bolag, inte sällan av typ riskkapitalbolag. Med verksamhet av skiftande slag, ibland med tele/IT-anknytning. Med verksamhet i Sverige, i Europa, Asien och Arabländer. Arkwright, Sivers IMA, LGP, Mera mat, Lek mer, Teleplus, SatSafe, Mandata, Ego System,  On-Communication, WPS4, Compound Semiconductor Technology, för att nämna några. En och annan konkurs blev det, men också en hel del framgångar där förlustsiffror snabbt vänts till god vinst.
     Bland verksamheterna: Leksaksförsäljnng på nätet, lansering via recept av små matleverantörer, internetleverantör till engelska företagskunder,  transpondrar som håller reda på dyra prylar (typ Ferrari) åt sina ägare, mikrovågslänkar för företagskommunikation, vattenrening med hög effektivitet, mikrolasrar för fiberkommunikation med minimal efffektförbrukning  etc etc.
     Några års jobb i arabländer gav förståelse för muslimer och många nya erfarenheter, från solnedgång i lerhyddemiljö till gröna fotbollsplaner i ökenmijö, där priset inte spelar någon roll.  Andra gånger spelar pengar roll, det kan behövas sedlar i passet för att få det granskat och det kan behövas goda kontakter i Kuwait för att snabbt bringa fram 80 miljoner (dollar) till nyinvestering .
     Bland obehagliga överraskningar redovisade Nalle enorma advokatkostnader efter en stämning trots att domstol förklarade stämningen ogiltig, avslöjanden i pressen om kollegors tidigare (skör)levnad,  skattesmitarskandaler. Och ett nyskurat torg, där orsaken till renligheten var att ett trettiotal individer skjutits där dagen innan.
     Nalle menar att han nu börjat trappa ner lite. Vilket inte hindrar att han är engagerad i ett flertal företag och projekt.  Biodiesel framställd från oljerester från bl a restauranger, som  gör dieselbilar konkurrenskraftiga med elbilar från miljösynpunkt (70 tankställen f n).  Radioutrustning som effektiviserar renhållningen i Norrland (halverad helikopterkostnad  för bevakning av renarna).  Special-appar för KI, Dramaten m fl. Säkerhetssystem garanterat fria från "bakdörrar". Med mera.
     Ett rättvisande referat är knappast möjligt att göra, ni som inte var med får nöja er med detta hopkok. Vi som kom fick dessutom som bonus ett recept på en enkel och god förrätt av Nalle.

 
2017-03-23
Efter uppehållet pga Panggillesmöte den 16 mars återupptog vi nu ämnet från den 9 mars och Till Mayer visade ytterligare möjligheter och appar i sin Android-smartphone. Bland de generella symbolerna nedtill på telefonens skärm ger triangeln (vänsterpil) förflyttning ett steg bakåt och kvadraten ger ett fliksystem över de appar som varit i bruk, en sorts dagbok (det går att tömma den).
     Bilder som kommer via SMS läggs i telefonens internminne. För att flytta dem till SD-kortet använder Till appen File Commander, som ger möjlighet att flytta filer och mappar ungefär som ién PC. Med tjänsten PC-filöverförinig kan filer delas till  de som är anslutna till samma nätverk via en webbadress.
     Man bör se till att under Inställningar/Display  inte ha "handskläge" aktiverat, det gör skärmknapparna känsliga (så att de ska kunna fungera när man har vanligahandskar), alltför käpnsliga för normal användining.
     En app som heter Altimeter gör det möjligt att använda telefonen som höjdmätare (vi befann oss 22 m ö h, visade det sig).. Med Google maps kunde man också se hur snabbt man förflyttar sig. I båda fallen utnyttjas satellitsignaler. Kanske ska man inte lita atlltför blint på resultaten, erfarenheter av appen Taxi (Stockholm) gav vid handen att bilen kunde komma till en plats 40 meter bort vilket i värsta fall gjorde att bilen inte hittar passageraren. För att följa flygtrafiken i världen finns en app Flight radar som visar vad som rör sig i luften. För en liten avgift talar den också om vilka bolag planen tillhör.
     Till har Norton mobile security i sin smartphone och får bl a grön, gul eller röd signal när han kollar nya appar. Är det rött ljus bör man undvika appen.
     Johan Martin-Löf gav också ett referat från föregående dags årsmöte i Teleseniorernas Förbund, som blilvit lyckosamt . Ny ordförande i förbundet blev Gunilla Gunnarsson från STS och en representant från senÍTel kom också in i styrelsen, nämligen  Gullan Sandström från Göteborgsgruppen. Mer info finns på www.teleseniorerna.se


2017-03-09
Till Mayer (närmast kameran i bild) gick igenom ett antal funktioner i en modern Android-smartphone som han funnit användbara. Han betonade dock att det kan se olika ut beroende på telefonmodell och Android-version (själv hade han 6.0.1), Och vidare in- eller utveckling sker hela tiden. T ex fungerar inte mobilt BankID längre på vissa äldre modeller.
     Tre grundsymboler nederst på displayen: Triangel, Hus och Kvadrat. Lelder ett steg bakåt respektive till den startskärm du vill ha och till snabbåtkomst till de appar/funktioner du nyligen utnyttjat. Vilken menysida huset ska leda till kan man själv bestämma om man håller fingret där en stund.
     Bland alla inställningar (kugghjulet) finns möjlighet att stänga av påringningar och aviseringar och ställa in under vilka tider man inte vill bli störd. Det går också att ställa in teckenstorleken på skärmen så att de blir läsliga för en skumögd åldring. Via kamerainställningar kan man styra om ens bilder lagras på ínternminne eller SD-kort. Även nya appar kan - åtminstone delvis - styras till SD-kortet i stället för till internminnet.
     Även om telefonen är låst kan den visa information, t ex vart den som hittar den kan ringa. Uppdatering av appar kan kosta en hel del Megabyte och bör därför helst ske när man är WiFi-ansluten. Sådan inställning finns också. Inför en utlandsresa kan det vara lämplilgt att i förväg komplettera Google maps med en karta över trakten dit man ska, så att den är offline- lagrad i telefonen.
     Till visade också appar som han har för att hålla telefonen i trim, t ex Avast Cleanup och ANC Cleanup. Precis som i Windows 10 kunde också noteras att tre små prickar kan leda till en rad inställningsmöjligheter.
     En modern smartphone är utan tvekan en mycket innehållsrik och sofistikerad dator som kräver en hel del av sin ägare och vi får nog anledning att återkomma till detta ämne fler gånger, för frågorna var många och Till hann inte med riktigt allt han hade tänkt sig.

 
2017-03-02
Denna gång var det film-tajm. Drog inte så stor publik som vanligt och vi som var där kan bara beklaga dem som inte var där, för det var en intressant återblick på en del av Jan Stenbecks framgångsrika, men ibland svajiga, karriär.(Del 2 i en serie av 3 program). Men ni kan ta skadan igen genom att surfa till https://www.youtube.com/watch?v=dTQ3vQJYrVE och titta.
     Den skildrade perioden - 80-talet och 90-talets början - inlelds med att Stenbeck säljer av det mesta (utom Korsvik) för att få investeringskapital. Hans mobiltelefoniverksamhet var begränsad (10% av svenska marknaden) och gav ingen vinst på länge än. Bolaget Millicom skapades, och det jagade mobillocenser inte minst i utvecklingsländer. Bolaget Vodafon bildades och växte, och man fanns så småningom i 36 länder..
     
Reklamfinansierad TV-sändning via satellit blev nästa satsning, Som första privata bolag satsade Stenbeck in sig på 10 % i Astra-projektet för en europeisk TV-satellit. Men det dröjde och man hurde in sig via andra satelliter och startade TV3 . Genom att sända från utlandet och rikta sig till hela Skandinavien med reklamen kunde de svenska lagarna kringgås.. Via tidningen Z skaffade man sig erfarenhet och programledare. Och genom taktiskt agerande snodde man sändingsrättigheterna till Hockey-VM i Sverige, vilket tvingade SVT till särskilda insatser för att få sända programmen (med 15 minuters försening).
     När sedan Astra-satelliten kom upp var de lelgala problemen överspelade. -Men Wallenberg-sfären ville vara med i leken och skapade TV4, som skulle bli marksänd, men som började via satellit.  Stenbeck lierade sig dock med socialdemokratiska ledare och  lyckades få licensen till sitt TV3 när politikerna skulle välja bolag för den tredje marksända kanalen.
     Valet stod för dörren och efter en del spel bakom kulisserna inleddes ett samarbete mellan TV3 och TV4. Stenbeck var definitivt Sveriges nya mediekung i början av 90-talet.
     Sedan kom  Comviq som fick en gsm-licens, men det är en annan historia.
     Vi noterade också att  ett nordiskt samarbete är på gång inom 5G-satsningen. Man hoppas kunna upprepa framgången från succén med Nortisk Motbiltelefoni, NMT. Om det inte blir en gemensam EU-satsning så tänker de nordiska lnderna och Baltikum att driva en egen gemensam linje. hävade digitaliseringsministern Peter Eriksson vid den stora mobilmässan i Barcelona nyligen.
Vi lär återkomma till ämnet.


2017-02-23
Gammalt och nytt hade annonserats inför denna torsdag. Det gamla var dock så intressant att det nya får anstå till senare möte. Det gamla var i detta fall DOS (Disk Operating System) som Bill Gates köpte på sig och vidareutvecklade för att sälja till IBM (såg vi på förra veckans film). Vår trogne torsdagsdeltagare Christer Nerving  har rik erfarenhet sedan tidigare år av DOS och han gav oss nu en inblick i hanteringen av några användbara koder i DOS. Såväl DOS som MacOS och Linus har sina rötter i Unix.
    Att stora delar av DOS lever kvar även i bakgrunden av Windows 10 är uppenbart. Där kommer man åt DOS-promten  genom att högerkilcka på start-knappen och välja Kommmandotolken. Sedan är det vit text på svart bakgrund som gäller.  Kommandoprompten som kommer upp går till användarens del av hårddisken och visar t ex C:\Users\senitel> och väntar på kommando.
     Några kommandon att lägga på miinnet:
CD (change directory) för att välja katalog
CD.. för att klättra ett steg i filhierarkin
DIR  för att lista mappar och filer i vald katalog)
FIND för att hitta filer
X: för att byta disk/partition , i detta fall till X
REN (rename) för att döpa om en fil/mapp
MOVE för att flytta en katalog/fil
FC för att jämföra filer och se skillnaderna.
TYPE visar innehållet i en textfil.
Dessa och alla andra kommandon kan man få information om genom kommandot HELP
Kommandon kan ofta kombineras med olika attribut efter snedstreck, t ex DIR /P (page) för att visa en skärmsida i taget av en lång radda. Eller DIR /? för att få info om vilka attribut som kan användas för det kommandot.
    Ämnet väckte många frågor och stort intresse, även om de flesta av oss nog inte går hem och börjar knåpa i DOS. Men Christer hävdade att han hade nytta av små program som han kunde skriva och köra i DOS.
     Vi noterade också att årsmtet nu var avslutat och Pelle presenterade statistik som visade att vi haft något fler aktiva deltagare än tidigare och att inläggen var ungefär lika många som vanligt men antalet trådar var väsentligt lägre än tidigare - en följd av den nya ordning som prövats i år osh som förefaller ha tilltalat deltagarna.

     
2017-02-16
Efter att en stund ha ägnat oss åt det pågående årsmötet, och det klarlagts att Göteborgs-gruppen inte var bortglömd eller ekonomiskt missgynnad så tittade vi på video från nätet. Det avsnitt ur National Geografics serie American  Genius som handlar om Steve Jobs vs Bill Gates
     Dramatiseringen gjorde väl att allt inte var helt verklighetstroget, men programmet gav en intressant bild av hur dessa två giganter i datavärlden börjat i liten skala, nått stor framgång (tidvis också motgång) och varit både hårda konkurrenter och beroende av varandra.
     Och hur vi alla blivit beroende av deras produkter och tjänster, kan man väl tillägga. Sedan är förstås själva teknikutvecklingen  och förändringen av  interfacet  mellan maskin och människa intressant att bli påmind om. Nästa vecka ska vi göra det rent konkret genom att ägna en stund åt DOS- och dess kommandon på svart skärm som Bill Gates (köpte in och vidare)utvecklade för att möta krav från IBM och som sedan klätts i Windowskläder, men som fortfarande finns kvar i botten på Windows 10.


2017-02-09
Vi konstaterade först att årsmötet nu var igång på vårt Forum. Sedan blev det en litetavvarjeförmiddag.
     Inspirerade av förra torsdagens genomgång dryftades en del ytterligare problem och möjligheter i bl a Windows 10. Vi förundrades över vad som fått Microsoft att genomföra en del försämringar genom att ta bort möjligheter som tidigare fanns. Och det allmänna problemet att nya upplagor av t ex officepaketet antagligen är bra för den som startar i dag, men medför krav på nyinlärning.
     Vi konstaterade också att det nog inte gick att ta bort appen X-box med rimliga medel. Kanske var det heller inte önskvärt, för appen används nog för en del spelprogram m m som inte är kopplade till hårdvaran X-box. Att det faktiskt gick bra att ändra tiderna för aktiva timmar fastställdes också.
     För varken första eller sista gången diskuterade vi problemen med de många och stora uppdateringar som kommer mer eller mindre oombedda. Att låta datorn stå på konstant underlättar för stora uppdateringar att hinna komma fram och installeras. Och det är antagligen bra för datorns funnktion också att sliippa ideliga på- och avstängningar med de temperaturvariationer som då frestar på lödningar och annat. En overksam PC som står i sparläge drar ca 20 W.
     Bläckskrivare kan också gärna stå påslagna, de drar mindre bläck då. Erfarenheter av "piratbläck" kontra originalbläck dryftades också och de var radikalt olika. Har man tur passar ett visst bläck bra till ens skrivare även om det inte är original. Har man otur sabbar det skrivaren.
     I applistan i Windows 10 döljer sig en hel del under bokstaven T och uppslagsordet Tillägg. T ex ordbehandlingsprogrammet Wordpad och Skärmklippsverktyget.
     Möjligheten att kunna förhandsgranska filer till höger i utforskaren uppskattades, liksom det nya enkla sättet att skifta mellan Detaljlerad lista och Ikoner när man tittar i bildmappar (längst ner till höger).
     Åke Persson visade några nya funktioner i sin iPhone. Man kan ljusa upp en bild eller mörka ner den vid behov. Och stillbilder kan tas som resulterar i en sekundkort video, en stillbild som rör lite på sig innan den stannar. Frågan var vad det skulle vara bra för, men lite kul var det. Det går också att välja färdigskrivna korta texter i tjusiga teckensnitt, t ex "Grattis på födelsedagen". Är vi månne på väg mot symboler som representerar ord i stället för att bygga upp orden av bokstäver?
     Problem med våra nationella bokstäver å, ä och ö berördes också. I passet finns en namnsträng där dessa tecken är "översatta" och det gäller att skriva visumansökan o dyl på exakt samma sätt om man vill komma in i främmande länder.

      
2017-02-02
Säsongens första gäst var Christian Ewerlöf från SeniorNet Södermalm som gav oss en nyttig genomgång av det som är nytt i Windows 10 - en fördjupning av  vår kunskap om de grundläggande funktioner som nås via startknappen och startpanelen och olika inställningar.
     Ett litet urval av vad vi pratade om:
- Det finns en app som heter Tips! - där kan man hitta intressant info, t ex om nyheterna som kom med den stora uppdateringen 1607, även kallad Anniversary.
- I app-listan på startmenyn slipper man skrolla så mycket om man först klickar på en  av  "rubrikbokstäverna", då kommer alfabetet upp och man kan gå direkt till önskad bokstav.
-  Utskrift av ett mejl från E-postklienten i Win10 kan ske via de tre prickarna uppe till höger och Skriv ut, men enklare är att ta CTRL+P.  Eller ska kunna ske i vart fall - en medlem hade mött svårigheter.
- Över huvud taget är det bra att komma ihåg en del tangentbordskoder, menade Christian. Windowstangenten (Win) öppnar extra finesser, som t ex:
     - Win enbart = startmenyn
     - Win+D= visar skrivbordet
     - Win+R = gamla kommandot Run för att starta ett program eller öppna en mapp
     - Win+uppåtpil = helskärm
     - Win+en siffra = startar det program i aktivitetsfältet som har det numret (räknat från vänster, de "svarta" valen oräknade)
- Högerklick alltid användbart. Högerklick på startknappen ger enkel tillgång till en rad funktioner, t ex till Kontrollpanelen (den gamla hederliga).
- I Utforskarens "Snabbåtkomst" placerar man genvägar till mappar man ofta behöver nå, högerklicka på mappen och välj "Fäst i snabbåtkomst". Ordningen mellan de fastnålade mapparna kan enkelt ändras med dra-och-släpp.
- Under "aktiva timmar" ska Microsoft inte störa med uppdateringar. Standadtid är 08-17 men det kan ändras via Inställningar > Uppdatering (glöm inte klicka på bocken innan du klickar på spara efter att ha ändrat klockslag). För att det sedan ska funger med uppdateringar måste datorn förstås vara på (eller i strömsparläge) på "inaktiv" tid. Många datorer missar uppdateringar för att de är påslagna för korta tidsperioer.
- Beträffande uppdateringar. Om du har ett program och det kommer uppdateringar till det så installera dom. Om du inte använder programmet - avinstallera det och slipp uppdateringar.
- De "svarta" ikonerna till höger om startknappan kan döljas (högerklicka och gå på Sök eller Aktivitetsvy). Söka kan man ändå göra genom att bara skriva sökbegreppet när startmenyn är uppe.
     En del frågor besvarades också under genomgången, men troligen återstår en hel del som bör diskuteras. Kanske ämne för en kommande torsdag?
     Vi noterade också att Rymdstyrelsen gett ut en bok  "
Alltid Uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt". Den är helt gratis, och  går att beställa här:  http://rymdstyrelsen.se/sv/Om-rymdstyrelsen/Publikationer/Bestallning-av-skriften-Alltid-uppkoplad/

och ladda ner här: http://rymdstyrelsen.se/Global/Publikationer/RYMDEN_SATCOM_FINAL_WEBB_2.pdf

Vi nåddes nu också av beskedet att vår hedersmedlem, klubbens förste ordförande (och före det vår projektledare) Ragnar Thorell lämnat det jordiska, två år från de hundra.


2017-01-26
Många kom till denna årspremiär trots att programmet "bara" var att diskutera vårterminens verksamhet.
En del finns i pipeline och inför nästa vecka är det läge att samla på sig de frågor man har om funktioner eller avsaknad av funktioner i Windows 10. Gamla och nya idéer för kommande torsdagar diskuterades och även om det ser tomt ut i schemat ovan än så länge så blir det förhoppningsvis en intressant termin, precis som tidigare. Vi enades också om att någon eller några torsdagar borde ägnas åt att diskutera (och kanske lösa) våra egna dataproblem, typ hur blir man av med oönskade program som kräver extra åtgärder.
     Vi uppdaterade oss lite inför det förestående årsmötet som börjar den 9 februari. Möteshandlingarna har nu börjat publiceras på hemsidan och Forum står berett att ta emot våra inlägg.
     Resonemangen kom att interfolieras av ett antal intressanta och trevliga parenteser inom olika ämnesområden och vi fick oss en hel del till livs bland annat
om kriser i (LM)Ericson, nu och tidigare i historien, om radioamatörers verksamhet nu och förr (detta inför onsdagens föredrag på Tekniska Museet, se mejl från Johan), om alternativa fakta, om turerna kring det samgående med norska televerket som aldrig blev av. Informationen kom huvudsakligen ur ordförande Johans till synes oändliga minnes- och kunskapsförråd.

 

Nedan kan du klicka dig fram till referaten från tidigare års torsdagsmöten. 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: rainbolg.gif (1315 bytes)


2016201520142013

2012

 2011

2010

 2009

 2008

2007


2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 våren 99
hösten 99
våren 98
hösten 98
1997

Sidan senast reviderad 2017-09-21 Åter till  senITel:s hemsida.