senITel 20 år

20 år går fort. Men IT-utvecklingen går fortare

Det var i oktober 1997 det började, det här med senITel. 

Så nu är det dags att 20-årsjubilera. Och betänka vilken oerhörd skillnad det är på IT i dag jämfört med när vi startade. Och ana vad som komma skall.

Vi gör det genom att bjuda in våra medlemmar till en resa från Stockholm till Linköping där vi besöker såväl Datamuseet IT-ceum som Flygvapenmuseum med guidade visningar  (vi har varit där förr, men det har hänt en del sen dess). Lunch blir det också.

Det hela bekostas av senITel, utom reskostnaden. Vi räknar med att åka i egna bilar, passagerarna ersätter bilägaren enligt gängse regler och enligt överenskommelse dem emellan. 

Vi hoppas att många medlemmar vill komma med och att minst var fjärde intresserad kan tänka sig att ställa upp som chaufför med egen bil. Men vi törs inte räkna med att fylla en buss. 

Vid närmare fundering har framkommit att det kanske inte är så lyckat att köra bil i höstmörkret.
I princip gäller att deltagarna på eget initiativ tar sig till Linköping och sammanstrålar där när IIT-Ceum öppnar kl 11 den 26 oktober.  Men säkert kan vi komma överens så att de flesta åker gemensamt eller i mindre grupper (så kan vi ha trevligt under resan också).

Torsdagen den 26 oktober kommer resan att ske. Närmare besked om tider och adresser kommer när vi vet vilka som ska åka med. 

Anmälan sker till Åke Persson senast den 12 oktober.  Telefon 070 572 7608 E-post: ake.s.persson@telia.com.  
Ange då också om du kan ställa upp som chaufför.

 Välkommen med din anmälan!

Styrelsen

Datamuseet IT-ceum  
berättar om datorn och hur den förändrat våra liv.
     Datamuseet IT-ceum är Sveriges enda museum för datorrelaterad historia.
     Målet med verksamheten är att från ett flertal olika vinklar belysa den dåtid, samtid, och framtid där datorer spelar eller har spelat stor roll – vi berättar om datorn och hur den förändrat våra liv. Detta gör vi bland annat genom vår utställning Digitala drömmar, som fokuserar på svensk datorutveckling från 1950-tal till idag. 

Flygvapenmuseum 
är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. I museets utställningar kan du botanisera i en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Eller så kan du kliva rakt in i tidstypiska svenska hem från andra halvan av förra seklet i den stora utställningen om kalla kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut.


Åter till senITel:s hemsida