senITel

INNEHÅLL
Allmänt
Banker och fondkommissionärer, som erbjuder aktiehandel över Internet
Exempel på framförda synpunkter
Värdet av att kunna handla aktier via Internet
Är detta något för seniorer/pensionärer?

rainbolg.gif (1315 bytes)

Allmänt

Aktiviteten har gått ut på att utvärdera fördelar och nackdelar med aktiehandel via Internet med en speciell bäring på seniorer/pensionärer.

En fundamental fråga för projektet är naturligtvis vilka förhållanden som skiljer en senior/pensionär från andra människor när det gäller aktiehandel via Internet. Några generellt giltiga faktorer kan inte anges men det kan nog påstås att många seniorer/pensionärer disponerar sin tid någorlunda fritt, att många gärna avstår från personlig bankbesök, att många faktiskt har pengar disponibla för aktiesparande (även om råd nr 1 är att festa upp slantarna innan det är för sent).

Deltagare i aktiviteten

I aktivitetsgruppen har ingått: Arne Andersson, Olof Axmark, Hilding Corneliusson, Mattias Grönberg *, Bengt Källsson, Per-Didrik Orling, Bo Zetterberg *.

* aktivitetssammanhållande

Arbetsuppläggning

Kunskap har införskaffats från bl a tidningsartiklar i ämnet samt information från flera av de aktörer som erbjuder aktiehandel via Internet. Fyra av projektdeltagarna har skaffat sig aktiedepå medgivande aktiehandel via Internet. Arne Andersson, Olof Axmark och Hilding Corneliusson har valt Aktiespararnas Aktiespar Online, medan Bo Zetterberg valt NordNet.

Via särskilt "diskussionsforum" (se mera därom nedan) har projektdeltagarna utbytt erfarenheter och information i ämnet.

Upp

Banker och fondkommissionärer, som erbjuder aktiehandel över Internet

Följande banker och fondkommissionärer erbjuder september 98 aktiehandel via Internet:

Avgifter m m Aktiespar Avanza H & Q Handelsb.
Depåavgift 200:-/år* 0:- On-lineavgift 100:-/mån Per år 0,45% / 0,09% av depåvärde ****
Depåkrav 0:- 10 000:- 0:- 0:-
Courtage SFB 0,12%, 0,14%** 99:- *** 0,2%+50:- 0,3%
Min.courtage 49:- 99:- *** 0,2%+50:- 150:-
Fördröjning av kursinfo 1 min 15 min 0 min 30 min
Realtidsvisning av kursinfo   300:-/mån    
* Om courtaget ett år överstiger 2 000:- ingen depåavgift nästföljande år. ** 0,12% för medlemmar i Aktiespararna. Vid affärer > 175 000:- 0,09/0,11%   *** 99:- per 250 000:-  **** 0,45% för depåvärde upp till 600 000:-, därutöver 0,09%. Moms tillkommer.
Avgifter m m Matteus Aktiedirekt S-E-Banken NetTrade
Depåavgift 0:- 0:- 156:-/kv 0:-
Depåkrav 200 000:- 50 000:- +5 aff./år 0:- 0:-
Courtage SFB 0,45%/0,65% * 0,15% 0,3%/0,45% ** 0,14%
Min. courtage 0:- 90:- 100:- 95:-
Fördröjning av kursinfo 1 min 1 min 30 min 1 min
Realtidsvisning av kursinfo För OM och SBI införs 98-10           300:-/mån
* A-listan 0,45% upp till 500 000:-. däröver 0,3%. 0,65 för övriga aktier  **  0,3% A-listan
Avgifter m m NordNet SkandiaBanken TeleTrade  
Depåavgift 0:- 0:- 0/250:- **  
Depåkrav 10 000:- 0:- 0:-  
Courtage SFB 0,15%/max 350:- * 0,15% 85:-/0,12% ***  
Min. courtage 95:- 50:-    
Fördröjning av kursinfo 1 min 1 min    
Realtidsvisning av kursinfo 300:-/mån      
* upp till 5 Mkr, däröver 0,035%  ** vid mindre än 3 aff. depåavgift 250:-  *** 85:- upp till 100 000:-, däröver 0,12%

För fördjupad information hänvisar vi tillo aktörernas egen information på respektive web-sida.

Upp

Exempel på framförda synpunkter

Under projekttiden har aktivitetsgruppen utbytt synpunkter i ämnet via ett "diskussionsforum". Vi har saxat några inlägg, som vi finner representativa och som kanske kan konkretisera frågan.


Inlägg 10 Olof 21 okt 97

Nu har jag verkställt beslutet att gå med i Aktiespar Fondkommission. Jag är sedan tidigare medlem i Aktiespararna men har inte utnyttjat medlemsskapet i större utsträckning. Jag valde tjänsten Aktiespar Online. Det betyder att jag kan handla via Internet när jag får min PIN-kod. Tyvärr lär det dröja p g a den stora anslutningen. Jag kan dock handla via telefon men då är minicourtaget 85 kr. Via nätet blir minicourtaget 49 kr och för övrigt 0,12%. Nyhetstjänsten och realtidskurs avvaktar jag lite med. Det kräver ju ett avsevärt engagemang och vem har tid med det när manär en Senitelare?


Inlägg 13 Hilding C, 24 okt 97

Nu äntligen, efter flera påstötningar har jag kommit in på Aktiespararnas Fondkommission Online. Jag fick mitt lösenord m m redan för ett par veckor sedan, men när jag försökte komma in blev jag avvisad av servern, som inte blivit rätt programmerad. När jag så kom in igår hade ju den stora skälvan kommit över börsen p g a "Hongkongraset". Det var ingen lämplig tid för en nybörjare att göra affärer, så jag avvaktar ett stabilare läge. Orsaken till strulet sägs vara en helt oväntad anhopning av nya kunder, som gör att dimensioneringen av trafikvägarna misslyckats. Vi får nog räkna med visst strul den närmaste tiden också.


Inlägg 23 Bo Z, 11 nov 97

I vår WebChat har Malte Ellström framfört en del tänkvärda synpunkter om säkerheten i Internet. Den har väl något berörts även i vårt tankeutbyte. T ex nämner Arne i inlägg nr 8 att du valt Aktiespararna beroende på deras uttalade ambition i säkerhetsfrågan. Jag tycker att vi bör diskutera denna väsentliga fråga samt reda ut vad som kan inträffa. Vilka möjligheter har någon att gå in och göra affärer med våra aktier och kanske få utbetalningar gjorda till ett obehörigt konto? Jag inbillar mig att det kan vara rätt enkelt för en hacker att gå in och sälja/köpa, men att det nog bör vara svårare att få utbetalning gjord till obehörigt konto. Vilket ansvar tar banken på sig om något skulle inträffa? Kan ersättning för eventuella förluster påräknas?


Inlägg 24 Hilding C, 14 nov 97

Det jag vill berätta är att jag idag gjorde min första affär på Aktiespar Online. Jag sålde först och köpte sedan, i båda fallen med limit. Det gick verkligen undan! På ett par sekunder var det hela klart och värdena i min depå justerade till de nya värdena. Gjorde sedan ett försök att föra över pengar från depån till ett annat konto än det registrerade. Gick inte alls! Den första egentliga erfarenheten var alltså mycket positiv. När jag anger vilken aktie jag vill handla med får jag direkt en upplysning om liggande bud för "Köp" och "Sälj". Detta gör att det blir rel. lätt att se vilken limit man kan sätta.Sedan anger man hur länge budet skall stå kvar och trycker tangenten för "Handla". Så snart avslut skett kan man se det på skärmen som "Avslut klockan nn" Kan det bli enklare och courtaget är 0,12%.


Inlägg nr 36 Mattias, 12 feb 98

Hej igen, det var länge sedan! Det är väl på tiden att vi aktiverar oss i aktiviteten. Själv ha jag idag försökt ansluta mig till Handelsbankens Internet-tjänster, som nu etablerats med, enligt banken, ett kraftfullt säkerhetssystem. Enligt bankens anvisningar kräver de Win95 el NT och MS Explorer 3.01 eller senare. Detta är ett hack högre än vad jag har men jag tänkte att det går nog ändå. Så enkelt var det inte tyvärr. Det gick bra att ta hem programvaran men installationen gick inte;"fel plattform" var beskedet, som inte gick att lura sig förbi.


Inlägg nr 39 Hilding C 11 apr 98

Aktiviteten i den här gruppen måste väl betecknas som måttlig efter nyår. Vad det beror på? Ja, i mitt fall beror det faktiskt på att jag fått en ny hobby, nämligen aktiehandel via nätet. Nu har min fru och jag varit drabbade av flunsan ett par veckor, men nu känns det som om jag skulle vilja komma igång igen. Och jag tycker faktiskt att det är verkligt roligt att med hjälp av Aktiespararnas Fondkommission och det av Bosse nämnda programmet Monitor göra snabba affärer, även om det är i rel. liten skala. Jag har på olika kurser och i litteraturen lärt mig att det gäller att göra långa affärer. Bort det! Jag har börjat tillämpa en modell där jag nöjer mig med en vinst på > 5%. Så snart en aktie gått upp med minst detta värde säljer jag och köper nytt. Faktum är att med den hittillsvarande utvecklingen på börsen har det gått riktigt bra och jag har nu gjort ett 20-tal affärer. Det gäller ju dock att hitta aktier som är ganska rörliga och det är här jag har stor hjälp av Monitor. Nu menar jag inte att gruppen i sin slutrapport (som ju faktiskt närmar sig) skall propagera för denna modell, men jag tycker definitivt att vi skall rekommendera alla aktie- och dataintresserade seniorer att pröva på handel via nätet.


Inlägg nr 41 Bo Z, 23 maj 98

Igår strax efter 16.30 bestämde jag mig för att sälja en aktiepost. Det var trögt som vanligt att knappa sig fram mellan mina sidor på NordNet. Troligen beror det på datorn på landet (486:a med relativt litet internminne samt Explorer 2.1). Nåväl, jag kände mig lite stressad av trögheten och detta medförde att jag gjorde något som inte får göras. Jag angav på säljordern fel aktie! Nu gällde det att återta ordern. Detta skulle kunna ske genom att gå in på "Egen sida" och där knappa in en annullering. Men trögheten i datorn gjorde att jag i stället bestämde mig för att koppla ner Internet, för att sedan använda telefonen till att ringa upp NordNet. Jag gjorde så, kom i kontakt med en av mäklarna på NordNet som välvilligt fixade att ordern annullerades. Jag beordrade samtidigt försäljning av "rätt" aktie. Denna genomfördes två minuter senare, kunde jag lite senare se på transaktionsloggsidan på Internet.

Egentligen var det helt onödigt att dra tillbaka säljordern för den felaktigt angivna aktien, eftersom jag hade angivit en lägsta säljkurs som vida översteg aktiens kurs.

Trots det inträfffade tycker jag att det är en klar fördel att handla aktier via Internet jämfört med att göra affärerna per telefon. Förutsatt att man har en dator där allt fungerar som det ska känner jag att jag har mera kontroll över min handel om den sker via Internet. Jag ser i klartext vilken order jag lagt. Men det gäller naturligtvis att knappa rätt.

Upp

Värdet av att kunna handla aktier via Internet

Vi är av den uppfattningen att möjligheten att via Internet handla med aktier har många fördelar jämfört med att handla över bankdisk. Även jämfört med att handla via telefon är Internet att föredraga.

Något som dock kan påverka jämförelsen är om handel över bankdisk respektive via telefon är kombinerad med en mera individuell aktierådgivning (förutsatt naturligtvis att de råd som ges är bra).

En stor fördel med Internet-handeln är överblicken över den pågående handeln samt därmed också möjligheten att köpa/sälja "i rätt stund". Internet-alternativet har också den fördelen att man inte är beroende av någon ordermottagare. Det kan dessutom vara intressantare och roligare att handla via Internet.

Avgifterna är normalt betydligt lägre än för det gamla sättet att handla aktier. Ett normalcourtage vid "manuell" handel är 0,5 % med minimicourtage 200 kr. Vid handel över Internet är 0,15 % eller lägre courtage vanligt, se tabellen ovan.

Säkerheten vid handel via Internet har vi bedömt som tillfredställande.

Jämförelse med aktiehandel genom bankbesök: Att besöka bankkontor och där fylla i blankett är en betydligt långsammare procedur jämfört med att logga in på aktuella websidor. Det är också billigare, intressantare och roligare att handla via Internet.

Jämförelse med aktiehandel via telefon: Att handla aktier per telefon är ett alternativ, som i enkelhet närmar sig Internet-alternativet. Ofta blir det dock något dyrare men ej alltid.

Upp

Är detta något för seniorer/pensionärer?

Aktier via Internet är säkert intressant för alla åldersgrupper inte minst för unga aktiesparare som säkert värdesätter att använda moderna lösningar.

För aktieintresserade seniorer är möjligheten också säkert av intresse. Bekvämt kan man sätta sig framför datorn och följa kursutvecklingen för att när man så finner lämpligt i lugn och ro knappa in sin köp- eller säljorder.

För aktivitetsgruppen

Mattias Grönberg och Bo Zetterberg

Upp
Sidan senast reviderad 2006-10-29

Åter till senITel:s hemsida