senITel

 

Här kan du hitta

Årsmöteshandlingar

Protokoll (för äldre protokoll får du kontakta styrelsen)

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 -

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

2015 - 2016 - 2017 - 2018

Alla möteshandlingar (fr o m 2004)
går att hitta på adress 
senitel.org/xxmote.htm 
där xx är de två sista siffrorna i årtalet.

Åter till senITel:s hemsida