senITel

Enkätresultat

Den enkät som gjorts har gett en god bild av projektdeltagarnas önskemål när det gäller att delta i de olika aktiviteterna. Här kommer en sammanställning av enkätresultaten. Vad siffrorna motsvarar för aktiviteter ser du i aktivitetslistan.

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 1997-08-24.