senITel - bli medlem

För att bli medlem i senITel ska man
a) vara pensionerad, ha arbetat i Televerket/Telia,
b) betala medlemsavgiften (100 kr/år, vårt plusgirokonto är 11 83 46 - 6) och
c) tala om för vår sekreterare att man vill delta.
Det sistnämnda kan du göra genom att fylla i och sända medlemsansökan nedan.

 

Namnuppgifter

  Namn  : 
  Adress : 
  Postadr : 
  Tel-nr : 

  E-post : 
  Ärende : 
	

Uppgift om din tjänstgöring i Telia/Televerket

Om du inte har epostadress räknar vi med att du skaffar dig det när du blivit medlem.

WebMaster: Pelle Carlson  Sidan senast reviderad 2006-10-29