Så här raderas ett Facebook-konto permanent:

  1. Starta webbläsaren och öppna Facebook. Logga in på ditt Facebook-konto.
  2. Klicka på pilen överst till höger och välj Inställningar i menyn.
  3. Nederst till höger klickar du på Hjälp.
  4. Peka på Hantera konto överst i menyraden och klicka på Inaktivera eller ta bort ditt konto.
  5. Klicka på Hur tar jag bort mitt konto permanent?, varpå en text visas. Klicka på meddelar oss det *), som står på sista raden i första stycket.
  6. Nu öppnas en ny webbsida där du ska klicka på Avsluta mitt konto.
  7. Fyll i lösenordet i det översta fältet, skriv av bokstäverna i den förvrängda bilden och klicka på OK.

Nu raderas Facebook-kontot permanent och du förlorar förstås allt som du har skrivit på Facebook. Det går dock att spara allting på hårddisken innan du raderar kontot.

Om du väljer att ha kvar kontot bör du välja en efterlevandekontakt , så att den personen kan administrera kontot när du går bort.

*) Då kommer du till dessa alternativ: