senITel

Teleseniorer minns - vårterminen 2007

 

Tekniska museet ordnar i samarbete med SenITel, IT-seniorer från Telia och Televerket, en tredje serie föredrag fem onsdagskvällar i januari-maj 2007. Seniorerna har varit med om de stora omvälvande förändringarna i televärlden under de senaste 50 åren.
Avsikten med föredragen är att några av seniorerna delar med sig av minnen från sina verksamheter utan pretentioner på historisk eller veten¬skaplig exakt-het och fullständighet. Föredragen kan handla bl a om teknik, marknad, tele¬politik eller personalia.
Berättelserna presenteras på onsdagskvällar när museet har kvällsöppet kl 17 – 20 med fri entré. Föredragen hålls i museets hörsal med början kl. 18 och pågår c:a trekvarts timme.
Föredragen hålls i en populär form och bör vara av allmänt intresse för den teknik¬intres¬se¬rade allmänheten. Frågor och diskussion välkomnas.

24
januari 2007

Telemonopolet tur och retur                             
Johan Martin-Löf

-      Hur uppstod telemonopolet i Sverige?

-      Monopolet avvecklades först för teleterminaler, sedan för
telenät och –tjänster

14
februari 2007

Upplösningen av det amerikanska telemonopolet       
Kurt Katzeff

-      USA banade väg för konkurrens i telenäten

-      Slutet på Ma Bell eller AT&T (American Telephone and Telegraph)

28
mars
2007

AKORD, Automatisk konstruktion och dokumentation av reläsatser 
Ingemar Nevelius

-      Ett IT-projekt på 1960-talet

-      Bakgrund och dialoginvit finns på www.silverforum.se

18
april
2007

Bildandet av ELLEMTEL                                           Kurt Katzeff

-      Utvecklingen av datorstyrda telefonstationer blev en utmaning för både Televerket och LM Ericsson

30
maj
2007

Telefonväxlar                                                 Anders Järvstrand

-      Från proppväxel till dator

-      Varför nollan hamnade först på fingerskivan

Åter till senITel:s hemsida