seniltel säger en del (men det glömmer vi)  

-
IT-klubb för seniorer från Telia
  -

OBS:
Arbete pågår med att ta fram en ny hemsida för senITel!

Senior med förflutet i Telia-koncernen?
Bli medlem i senITel!
Anmäl dig till sekreteraren på 0705600012
Klicka dig till Telemans nya minnenTeleman minns 
Teleman1  och 2   Bjurel 1  och 2 Televerket VII     Sterkys liv
Minnen på film    
TAD1 

Medlemmar m fl är välkomna att skicka in bilder som kan platsa på vår förstasida.. Publicering renderar kanske en trisslott? Här en tysk radio: Kristers bild är från tekniska museet i Berlin. Med fingerskivan kunde man välja bland ett antal förprogrammerade radiostationer som ”tolererades” av regimen.
Tidigare 
publicerade bilder hittar du här.

Till torsdagsreferatenLänk till framsidan: senITels Göteborgs-avdelning
Till torsdagsreferatenKolla in våra torsdagsmöten - det är då vi träffas och pratar. Ofta har vi inbjudna gäster,
senITel Forum  för diskussioner och för vårt årsmöte. Klicka här för att komma dit och  logga in
(gul knapp till vänster  tar dig direkt till Forum).
Vill du nå alla i senITel med mejl, läs här
(Saknas menyn t v? Här!)
(Bli av med menyn? Här!)
 senITel är till för seniorer som arbetat i  Telia (eller tidigare Televerket) som är intresserade av IT och Internet och som vill ha ett gemensamt forum för diskussion och informationsutbyte med likasinnade f d kollegor. Vi var nr 5 bland TF:s föreningar, här kan du kolla antagningsbeviset.
För att bli medlem i senITel ska man
a) vara pensionerad, ha arbetat i Televerket/Telia eller dotterbolag,
b) anmäla sig på 070 560 0012 och
c) 
betala medlemsavgiften till
vårt plusgirokonto som är 118346-6
   testa senitel forumsenITel var från början  ett projekt där ett antal pensionärer från Telia sökt belysa värdet av IT och Internet för äldre.
Projektet lämnade i oktober 98 sin slutrapport till Telias ledning.
Det finns förstås en del tidigare material från projektet också för den som är nyfiken.
  Bland annat enligt länkar nedan.

Våra första 10 år finns sammanfattade här.

Klubbens  årsmöte 2020 försiggick  på Internet under februari. Då valdes den här styrelsen 
Johan Martin-Löf (Ordf)
Krister Björnsjö  (Vice ordf)
Åke Persson (programchef)
Till Mayer (Sekreterare)
Björn Gustafsson (kassör)
Pelle Carlson (webmaster)
Jan Bergman
Kjell Markström
Kjell Elmeklev (suppleant)
Roger Holmsten
(suppleant)
Klicka på röda bollen för foto eller namnet för adressinfo.m.m.
Styrelseprotokoll hittar du här.

Diverse omistligt: Slutrapport (från projekttiden) GDPR-policy
Bildgalleri (medlemmar)
Ett allmänt bildgalleri finns på
konstiga avdelningen.
Smilies 
Akronymer
Neves burkbygge
Vårt eget burkbygge finns också dokumenterat, i bild.
Släktforskning  Klubbstadgar Rapport från SeniorSurf 2002 o. 2003
Årsmöte på Nätet - rapport 2003
och uppföljning 2004 och 2005
Internet på 10 min Senaste årsmötet
När vi fyllde tio år Våra gamla lathundar Protokoll från årsmöten

 
Har du frågor eller kommentarer (eller kanske förbättringsförslag till hemsidan)
 sänd e-post till senITel (adressen är senitel@telia.com)


Sidan senast reviderad 2020-04-01