PSST 2002!                                                                                           

10 nov 02

 Bilaga 1

 

 

 

SeniorNets anvisningar för marknadsföring och genomförande av SeniorSurf 2002

 

 

För marknadsföring och genomförande gavs på SeniorNets webb-sidor följande anvisningar:

 

Marknadsför surfdagen

 

Meddelande till de bibliotek som arrangerar Surfdag den 15 oktober 2002.

 

·        Löpsedel

Inom ett par dagar kommer ni att få ett antal löpsedlar till biblioteket. De är i tabloidformat alltså storlek som en aftontidning. Samma löpsedel i A4 format finns för utskrift på www.seniornet.se/seniorsurf2002. Sprid löpsedeln över hela din ort. Den ska inte bara sitta på bibliotekets dörr. Be surfvärdar och medlemmar i seniornetklubbar, där sådana finns, att hjälpa till att fästa upp dem i centrum,  på buss-stationer och andra tillåtna ställen. Skicka gärna till kommunen och lokaltidningen också.

 

·        Tidningen seniorSURF

Kommer till biblioteken i början av oktober. Lägg fram den till besökande före surfdagen för att skapa intresse. Och naturligtvis skall alla besökande få med sig ett exemplar hem tillsammans med lathundarna som finns att hämta på surfsidan.

 

·        MARKNADSFÖRING LOKALT

Kontakta lokalpress och lokala radiostationer

Kontakta kommunen och informera om SeniorSurfen

Undersök med intresserade organisationer och föreningar om de kan skicka med information i utskick till medlemmar

 

Projektgruppen marknadsför på riksnivå till press, radio och tv

                                            -----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På annan webb-sida gavs ytterligare anvisningar:

 

 

Marknadsföring lokalt

 

·        Kontakta lokal press och radio. Projektgruppen marknadsför på riksnivå

·        Kontakta kommunen och informera om SeniorSurfen

·        Löpsedel  i A4-format att skylta upp med finns att ladda hem från seniornet.se/seniorsurf2002

·        Undersök med intresserade organisationer och föreningar om de kan skicka med information i utskick till medlemmar dagarna före själva Surfdagen

·        Kontakta surfvärdar och planera hur ni bäst tar hand om besökarna

·        Förbered datorerna genom att lägga in aktuella webb-sidor

·        Kopiera upp lathundar om webbsidor och datorord som ni laddar ner från www.seniornet.se/seniorsurf2002

·        Gör en lista som besökarna kan fylla i med namn och adress. Använd listan till fortsatt kontakt för bibliotek, seniorNetklubb, studieförbund eller liknande.

 

på Surfdagen

 

·        Använd surftidningen som instruktion och hjälp

·        Dela ut Surftidningen och lathundar till samtliga besökare

·        Det är besökarna och inte surfvärdarna som skall sitta vid datorerna.

 

------------

 

För Surfvärdarna gavs på annan webb-sida följande anvisningar:

 

Surfvärd på SeniorSurfdagen den 15 oktober 2002-11-02

 

Först vill jag tacka er för att ni vill hjälpa till på biblioteken på Seniorsurfdagen. Det är en del personer som jag inte har e-postadress till och bara når på detta sätt. De som jag har e-postadress till får en bekräftelse per e-post att ni anmält er.

 

Många av er har varit surfvärdar tidigare och vet att det handlar om att lotsa in 55+ i datorvärlden och det brukar vara en mycket trevlig dag.

 

De personer som besöker biblioteken på Surfdagen kommer för att de är nyfikna och vill pröva något nytt. Här några tips och idéer hur ni hjälper dem på ett bra sätt och enkelt sätt. Det är viktigt att det är besökarna och inte surfvärdarna som sitter vid datorerna.

 

Det är många nybörjare som kommer till biblioteken på surfdagen för att testa om de kan klara av det här med datorer, skicka e-post och det där som kallas Internet. Det är viktigt att surfvärdarna börjar instruktionerna/hjälpen till dessa besökare från nybörjarstadiet. Som att skriva på tangentbordet och tala om hur man får muspilen dit man vill. Det brukar vara svårt de första gångerna. Oftast är detta de mest elementära sakerna för nybörjarna. Sedan kan man visa hur man hittar den och den webbsidan. I tidningen seniorSURF finns en sida med tangentbord och information om hur de olika knapparna fungerar. Använd gärna denna sida vid instruktionen.

 

Alla är inte nybörjare som kommer till biblioteken på Surfdagen lärde vi oss förra året. Dessa personer behöver också tas om hand av surfvärdarna. De vill lära sig lite mer. Jag är övertygad om att ni surfvärdar kan hjälpa till med det också. I tidningen seniorSURF finns en sida till er hjälp. Den handlar om hur man sköter sin dator, viktiga program och uppdateringar, hur man laddar ner program och annat. Det finns också en sida: "Datorn är familjens allt i allo" med tips om Internets otroliga möjligheter. Här hittar ni säkert idéer.

 

Ladda hem lathundarna med dataord och webbsidor och kopiera och dela ut till besökarna. De finns på www.seniorsurf.se/seniorsurf2002

 

Det är fjärde året som Seniorsurfdagen genomförs så det finns säkert rutiner på biblioteken hur man arrangerar dagen. Men ta kontakt med ditt bibliotek i god tid och hjälp till att planera. Titta på sidan "Marknadsför surfdagen" som också ligger på webbsidan.

 

Försök att på något sätt hålla kontakten med besökarna efter surfdagen. Finns det en klubb på orten är det ju enkelt. På andra platser har biblioteket egna arrangemang för Seniorsurfare. En intresselista är ett bra alternativ.

 

Ni som varit med förr om åren vet säkert hur ni gör en trevlig Surfdag. Men tänk till om det jag nyss skrivit och kanske hittar ni något korn att ta vara på. Hör gärna av er om ni har synpunkter eller idéer.

 

Och återigen välkomna alla surfvärdar. Det kommer en liten gåva efter Surfdagen

                                                                                      

 

 

Hälsningar

                                                                                                             Gudrun Kasthed