SenITel                                                                  oktober 2002

 

 Bilaga 4

 

 

 

                                                                                       Bästa Pangbroder!

                                                                                      

 

 

 

 

 

Gör en utflykt till Telemuseum tisdag 15 oktober!

 

Som några av Er redan vet genomförs tisdagen den 15 oktober  en särskild manifestation gällande seniorers nytta och glädje av Internet. Satsningen har namnet SeniorSurf 2002.  Bakom satsningen står den ideella föreningen SeniorNet Sweden i samarbete med SEB och Svensk Bibliotekförening.

 

Under seniorsurfdagen ges alla seniorer (55+)  möjlighet att gratis prova Internet. Surfvärdar hjälper till med råd och dåd.

 

Evenemanget genomförs på ett stort antal av landets alla bibliotek. I Stockholm deltar även SeniorNets Internetcafé på Mariahissen, Postmuseum och sist men inte minst Telemuseum.

 

På Telemuseum är det SeniorNets klubb SenITel som svarar för arrangemangen och är surfvärdar. Medlemmarna i SenITel är alla f d televerkare eller telianer med intresse för Internet.

 

Vi vill med detta brev VÄLKOMNA till ett besök på Telemuseum tisdagen den 15 oktober. Där kommer Du att ha tillfälle att tillsammans med surfvärdarna svinga ut i cyberrymden!

 

Telemuseums vanliga öppenhållningstider gäller för SeniorSurfen, alltså kl 10 – 17.

Tag  gärna med bekanta och anhöriga.

 

Välkommen!

 

 

 

 

Karl-Erik Eriksson                                                            Bo Zetterberg

 

Ordförande i SenITel                                                                              Projektkoordinator SeniorSurf

08 – 712 89 07                                                                                            Telemuseum 2002

                                                                                                                    08 – 640 66 77

keeriksson@telia.com                                                                             bo.zetterberg@telia.com

 

 

 

 

 

PS. De Pangbröder, som redan är användare av Internet, hälsar vi välkomna att bli medlemmar i SeniorNet Sweden/SenITel. På www.seniornet.se och www.senitel.org finns information.