PSST 2002!  

Manus 8 okt 02/BZ

 Bilaga 5

 

 

 

 

God Dag och välkommen till Telemuseum!

 

Mitt namn är N.N. Nu ska jag så där under en 8 minuter

berätta varför jag tror att du som senior kan ha nytta och glädje av Internet.

 

Du kanske först invänder. Jag har ju ingen dator. Mitt svar blir: Egentligen behöver du inte någon egen dator. På många ställen kan du gratis eller till låg avgift låna en dator under en halvtimme eller mer. Det kan man göra på bibliotek och här i Stockholm bl a på Kulturhuset eller på Mariahissens internetcafé. Men visst är det bra och allra bekvämast att ha en egen dator. Den kan ju också användas för mycket annat än Internet. En ny dator kan man få för mellan 5 000 och 10 000 kronor. Men till att börja med kan kanske en begagnad dator vara ett utmärkt alternativ. Då kan du komma undan med 1 000 - 2 000 kr. Kolla gärna i tidningarnas annonser.

 

Persondatorn är antingen en som tillhör gruppen PC eller så är det en Macintosh-dator. PC är det vanligaste och är den dominerande gruppen. Här på Telemuseum har man dock valt Macintosch-datorer. 

 

För att komma ut på Internet måste du ha ett Internet-abonnemang. Det beställer du hos en Internet-operatör. Man kan välja mellan olika abonnemangstyper, som skiljer sig vad gäller bl a hastigheten för kommunikationen mellan datorn och yttervärlden.  Låt oss anta att du väljer den enklaste formen, s k uppringd Internet. Den använder den vanliga telefonledningen. Du tecknar ett abonnemang. Vidare behöver du en tingest som kallas modem för anslutningen till telefonledningen. Något om vad abonnemang och trafik kostar kan du se  i vårt faktablad.

 

Nu har du alltså en egen dator och ett eget Internet-abonnemang och det är dags att svinga sig ut i den s k cyber-rymden.

 

Nu kommer vi till den viktiga frågan: Vad kan jag som senior ha för nytta och glädje av Internet. Den ska jag nu försöka besvara.

 

Som du inte har kunnat undgå att märka har samhället successivt börjat anse Internet utgöra en del av vår tillvaro. Internet har kommit att införlivas med våra övriga kommunikationsformer: telefon, radio och TV etc....... och nu alltså även Internet.

På något sätt ställer man sig lite utanför, om man helt avstår ifrån Internet. Bara detta tycker jag är ett starkt skäl för att börja använda sig av Internet. Det kan man som sagt göra utan att skaffa sig en egen dator.

 

En inte oväsentlig sak är att man kommer närmare barn och barnbarn, vilka säkert anammat den nya tekniken. Dessutom ges möjligheter till nya kontakter via nätet, och gamla kontakter kan återknytas. 24 timmar om dygnet erbjuder nätet också att man kan koppla upp sig till många hobbyområden. Internet ökar helt klart friheten i tid och rum.

 

Och skäl för att börja använda Internet är naturligtvis alla de tjänster som nätet erbjuder:

 

Du kan utväxla mejl.  Att kunna utväxla mejl är nog det många tycker är en av de viktigaste tjänsterna. Det är enkelt, snabbt och billigt. För en mycket ringa penning sänder du ditt mejl sekundsnabbt vart som helst i världen. Passa på idag att prova hur det går till att mejla.

 

Informationssökning. Om informationssökning över Internet skulle man kunna tala i timmar. Jag vill bara säga att här finns massor med information att finna.  En lista skulle kunna göras hur lång som helst. För det finns miljontals med sidor att knappa sig fram till. Att hitta den information man söker kan ibland vara knepigt. Men det finns hjälpmedel i form av sammanställningar och sökmöjligheter via speciella sidor. En omfattande sammanställning kan du t ex få del av genom att klicka dig till sidan www.catweb.nu. Passa på idag att prova hur det går till att söka information på Internet.

 

Banktjänster över Internet är något som alltfler skaffar sig. Du kan

t ex betala dina räkningar över Internet. På datorns bildskärm ser du t ex en postgiro- eller bankgiroblanket. Den fyller du i och sedan är allting klart.  Ska den betalas först om två veckor, så anger du detta.  Passa på idag att prova banktjänster över Internet. Det finns demosidor för detta.

 

 

Man kan diskutera över Internet. Diskussionerna på Internet kan ske på lite olika sätt. Det vanligast är att man, efter att ha knappat in sig på en sida för diskussion, skriver ett diskussionsinlägg. Antingen kanske du svarar på ett tidigare gjort inlägg eller startar du en alldeles ny fråga. När du nästa gång, t ex dagen därpå går in på sidan så finns här, om diskussionen är levande, ytterligare inlägg från andra personer. Den andra formen är mera en form av meningsutbyte under den tid man är ansluten. Man säger att man "chattar". Passa på idag att se hur en diskussionssida kan se ut.

 

Handla över Internet är en ytterligare möjlighet som erbjuds. Det kan gälla att handla nya saker, men även begagnade prylar kan man finna. Vill du delta i auktioner så är detta också möjligt. Passa på idag att se hur det går till att handla över Internet.

 

Nu är mina 8 minuter till ända. Men jag vill tillägga:

Gå gärna med i den riksomfattande Internetföreningen för seniorer. Den heter SeniorNet Sweden. Det är den som står som huvudansvarig för detta evenemang, som vi kallar SeniorSurfen. Om denna kan du läsa i tidningen som vi tagit fram till denna dag och på internetsidan www.seniornet.se.

 

Välkommen nu in till våra surfvärdar för att prova på Internet!

 

Välkommen!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------