Bilaga 7

 

Hej Gudrun Kasthed!

 

Eva Derlow, Telemuseum, har vidarebefordrat frågorna till mig för besvarande. Svaren återfinner du nedan.

 

Jag vill nämna att seniorsurfen på Telemuseum var mycket lyckad. 7 datorer och 8 medlemmar från SenITel kunde betjäna entusiastiska gästande seniorer. Vi hade arrangerat så att vi utanför datorrummet, närmare bestämt i Telemuseums entréhall, hade en TV placerad, där vi kontinuerligt körde en 8 minuters video som berättade om datorer och Internet samt varför vi menar att många seniorer kan ha nytta och glädje av Internet. Stolar fanns så att gästerna kunde slå sig ner för att avnjuta videon före eller efter knappandet på datorerna. Några textskärmar ingick också i "montern", plus bord med broschyrer samt surftidningen också förstås. Arrangemanget utföll väl. Och det gällde som sagt hela evenemanget vid Telemuseum.

 

Hälsningar

Bo Zetterberg


Från: "surf 2002" <surf.2002@telia.com>
Datum: Fri, 11 Oct 2002 11:12:16 +0200
Till: <surf.2002@telia.com>
Ämne: Enkät 2002 - SVAR ÖNSKAS DEN 16 OKTOBER

SeniorSURF dagen 2002

Vi ber er besvara nedanstående frågor och skicka in svaren 16 oktober

Bibliotekets namn: Telemuseum   Adress:  Box 27842, 115 93 Stockholm

Datorer
Hur många datorer fanns tillgängliga för besökare till Surfdagen     6 Mac + 1 PCBesökare

Hur många personer kom enbart för SeniorSurfen    30 st   

Var det fler besökare än förra året  Ja    Var det färre än förra året   NejHur var fördelningen mellan nybörjare och besökare med lite kunskap om datorer   

Nybörjare           60 %                Mer vana       40 %


Surfvärdar
Hade ni surfvärdar från (ange gärna antal)


Biblioteket  0  SEB  0     SeniorNet   8  (samtliga från SenITel)    Studieförbund  0   

Pensionärsföreningar  0     Riksskatteverket  0    Andra  0  


Tidningen SeniorSURF 2002
Delade ni ut tidningen till alla Surfbesökare                        Ja             


Hur många tidningar delades ut    Ett 30-tal  

Delades lathundar ut              Nej (men kunde plockas

från broschyrbordet) 

Användes tidningen vid informationen till Surfbesökarna   Användes vid några

tillfällen för att visa bra hemsidor.   

 
Innehöll tidningen tillräckligt material                                     Ja

Synpunkter på Surftidningen                                                   Bra info!

 

Ett förslag för nästa år: "En vanlig fråga var hur man skall skaffa en duglig dator. Någonstans - t ex i SeniorSurf-tidningen kunde man ju nämna vilka möjligheter som finns (varuhusen, Siba, OnOff osv plus annonser i t ex Köp o Sälj i DN) Dessutom bör man tala om vilka grundkrav som finns och som man ska tänka på om man köper begagnad för en tusenlapp, t ex Pentium > 90 mhz, cdrom-spelare, win 98 (även win95) modem, skrivare (hd behöver man nog inte skriva om, för en nybörjare räcker säkert det som finns i). Fördelen med begagnat är ju också att man kan se att det fungerar som ett paket, pc, modem, skrivare. Det brukar ju vara problem att få ingång sådant om man köper det i delar."


Förhandsinformation och Seniorsurfdagens webbsida
Var kontakt och information om Seniorsurfen tillräcklig?                     Ja

Fanns tillräcklig information på www.seniornet.se/seniorsurf2002     Ja   

Synpunkter  Telemuseums deltagande, liksom deltagandet av övriga "icke-bibliotek" i Stockholm fanns till att börja med endast angiven i Bibliotekslistan. Det var utmärkt att detta rättades till i slutfasen, då deltagandet av Telemuseum, Postmuseum, Internetcaféerna i Kulturhuset och Mariahissen samt Medborgarkontoret i Garnisonen blev omnämnda på Indexsidan.

Marknadsföring
Hur marknadsförde ni surfen
lokalt      

 

Information om seniorsurfen infördes i Telemuseums ordinarie annons i fredagens DN.på.stan. Östermalmsnytt samt DN:s evenemangstips för 15 okt informerades om Telemuseums deltagande. DN tog dock inte in uppgiften. Hur Östermalmsnytt gjorde är ej känt i skrivande stund.


Kontakt togs med Stockholms kommun om annonsering tillsammans med kommunal annonsering. "Timing"-problem gjorde dock tyvärr att detta ej kunde genomföras.

 

Medlemmarna i seniorföreningarna Tif-seniorerna, Marknadsseniorerna och Panggillet inbjöds. Totalt mer än 600 utskick, sponsrat av Telia.

 

Tilläggas bör att vi tog fram diverse trycksaker för användning i marknadsföringen: flyers, inbjudningsbrev, löpsedel såväl Telemuseum-inriktad (även denna angav dock var i övrigt surf i Stockholm erbjöds) som mera allmän med samtliga surfställen likvärdigt angivna. Den senare lämnades bl a till huvudbibliotekets Annex för uppsättning. Till saken hör att Annexet  i år inte deltog, men man räknade med att många ändå skulle höra av sig dit. Även Talboksbiblioteket (2 datorer) och Huvudbiblioteket (2 datorer) fick löpsedeln. Övriga bibliotek i innerstaden informerades också om möjligheten att slussa folk vidare till Telemuseum, speciellt sådana som ville prova Macintoshdatorer. Den allmänna löpsedeln lämnades också till SEB:s kontor vid Sveavägen.    

Har ni haft besök av, eller annan kontakt med media                     Nej                 

.

SeniorSURF2003
Skall det bli en surf nästa år?                   Ja, vi tycker det är en bra manifestation.

                                                  

Önskade förändringar:

 

I Stockholm erbjöds möjlighet att deltaga i seniorsurfen inte bara på biblioteken, utan även på Internetcaféerna i Kulturhuset och Mariahissen, Postmuseum, Telemuseum och Medborgarkontoret i Garnisonen. Antalet datorer och surfvärdar som var i elden där var relativt stort. Vid eventuell SeniorSurfdag nästa år med liknande situation vore det fördelaktigt om t ex pressrelease etc kunde innehålla någon rad om detta. Det vore bra med tanke på marknadsföringen i Stockholm. Bra också därför att seniorer i Stockholm erbjuds ytterligare valmöjlighet. Bra därför att det kan utgöra fin reklam för surfen att även andra än bibliotek deltar. Att Kulturhuset kom med i år tycker vi är en fjäder i hatten för SeniorNet.

 

De vore bra med marknadsföringskoordinering mellan Stockholms deltagande aktörer. Föreslås att SeniorNet nästa år utser någon ansvarig för denna koordinering i Stockholm. Exempelvis skulle då en gemensam kontakt med Stockholms-media kunna tas, gemensam affischering etc.

 

Målgruppen för seniorsurfen är idag i första hand seniorer utan dator/internet-erfarenhet eller med ringa erfarenhet. I varje fall riktar sig afischer och löpsedlar mot denna målgrupp. Frågan är om inte seniorsurfdagen borde ännu tydligare än vad som nu skett  kunna inriktas på att vara en manifestation mera allmänt för seniorers dator- och Internetanvändning.

 

Seniorsurfens nuvarande form verkar fungera ganska väl. Det hindrar dock naturligtvis inte att det kan finnas nya grepp som skulle kunna ytterligare förbättra manifestationen. "Brainstorm", diskussion och planläggning för nästa års eventuella seniorsurfdag borde starta så snart utvärderingen av årets evenemang är klar.

 

Bo Zetterberg
Projektkoordinator SeniorSurf Telemuseum 2002