senITel

Våra senITel-dagar på Tekniska Museet 2004

Datum

Preliminärt höstprogram (säkrare besked via epost före resp möte)
2004-09-09 Styrelsemöte
2004-09-16 Höstterminen startar.   Denna torsdag får vi trängas i lilla konferensrummet. Och diskutera vad vi vill göra med höstterminen (vad vi vill lära oss, höra mer om, titta på, själva bidra med), bland annat.
2004-09-23 Skrivbara webbsidor - hjälpmedel för samarbete Vår hedersmedlem Karl-Georg Bergstrand berättar mer om det som vi redan prövar på en aning på vårt Forum (det som heter Sammandrag).
2004-09-30 Göteborgsgruppens torsdagsmöten har planerat in ett studiebesök på "världsarvsstationen" i Grimeton den 30 september. Intresserade SenITelare från Stockholm är givetvis välkomna att delta i detta studiebesök! Intresserad av att åka dit? Läs mer här.
Från Stockholm deltog Johan och Krister, se deras rapport.

På hemmaplan: Tema ”Uppgradering

2004-10-07 Såväl vår ordinarie som vår extraordinarie möteslokal är upptagen denna dag. I stället erbjuder Tekniska Museet oss en visning. Det blir en fortsättning på den intressanta information vi i våras fick av Gert Ekström och rundvandringen kommer bl a att omfatta ett besök i "Gruvan".
Samling i Tekniska museets entréhall kl 10..
2004-10-14 Dagens tema är E-post; tips, problem, erfarenheter, spameländet m m.
Bl a berättar Neve om hur han låter spamcop tvätta hans mejl innan han hämtar dom.s
Ska vi föreslå Telia några förbättringar? - Vi ses denna gång i lilla konferensrummet.
2004-10-21 Kjell Markström från Göteborgsgruppen kommer  till Stockholm denna torsdag  och ger även oss som inte reste på studiebesök den 30 sep info om Grimeton-stationen.
2004-10-28 Kurt Åberg kommer leda dagens diskussion: "Fördelar med Windows XP inkl Service Pack 2 (kanhända något om nackdelar också).  Vad bör man tänka på?"
2004-11-04

Idag har vi inget särskilt program. Du, deltagare, får berätta vad Du vill om IT och annat! Problem, frågor, lösningar, tips.....

2004-11-11 Besök hos driftcentralen för Internet NOC kl 10.00 till 12.00 . De har flyttat från Globen till Farsta. Eskil Andersson blir vår värd. Vi ska samlas i receptionen vid ”Upplevelsen” vilket är i gamla Ivar-huset.
2004-11-18 Tema: Hemsida för var medlem? Projektpresentation. (Karl-Georg, Pelle och Neve)
2004-11-25 Post- och Telestyrelsens (PTS) arbete med spam - Kajsa Ritzčn från PTS avd Nätsäkerhet kommer och informerar, direkt från en stor konferens i frågan.
2004-12-02 Triple play - marknadstrender (om vår väg in i IP-samhället).  Stefan Fägerhall, TeliaSonera Sverige, Segment privat. Stefan sitter i Segment Privats ledningsgrupp.
2004-12-09 Lilla salen. Sista gången före jul. Glögg och pepparkaka? Sedan sammanträder styrelsen.
  Julvilan bör nyttjas till kraftsamling inför nästa års senITel-verksamhet. Bland annat.
Kvar till våren och tankar kring nytt:

Åtminstone någon torsdag med videonätträff Stockholm-Göteborg (m fl?)
Kollokvium Securitas (Neve +Alla)
Torsdagar med hårdvara - bygga, konfigurera
Frågor och erfarenheter kring e-handel och ev besök från Tradera (Bosse)
Genomgång och lite prov med av Photoshop Elements (Kurt Å. o Nån??)
Repris Släktforskning?
Tema: spara sina data inkl bilder?
”Blogging” en typ av skrivbar webbsida som Anita Rissel SeniorNet Lidingö tyvärr ej hann presentera för oss under hösten.
Och mycket annat, som vi inte ännu vet.

OBS OBS OBS!!! I senITel Forum finns  möjlighet att diskutera förslag till "torsdagsktiviteter"Förslag till ämnen och/eller "gästföreläsare" kan lämpligen skrivas in där, men mottages också  gärna per e-post av Neve (neve'snabel-a'spamcop.net).

till sidans börjanHär nedan följer referat från årets övningar - färskast överst:

Den 9 december

samlades en skara trogna torsdagsmötesdeltagare för sista gången detta år. Det som lockade var nu inte något intressant föredrag utan präktiga pepparkakor från Mor Anna, ljuvliga lussebullar från Älvsjöbagarn, mumsiga mandlar och rysligt rusande russin ur Åkessons kollektion, vartill avnjöts Kaffe och Glögg. Stämningen var god och högljutt blev det tidvis också, eftersom vi passade på att testa en nyinköpt trådlös mikrofon. Den visade sig kunna fungera tämligen väl ihop med datorns ljuddel och kommer förhoppningsvis att göra informationen nästa år ännu mer givande.
Ordförande Kalle tyckte att vi haft ett bra verksamhetsår och de församlade instämde, samt utväxlade ömsesidiga förhoppningar om en God Jul och ett Gott Nytt År,
Vi är välkomna att träffas på Tekniska Museet även nästa år, vilket vi tackar särskilt för. Första mötet blir torsdagen den 20 januari. Då kommer det nog mest att handla om det förestående årsmötet.


Den 2 december
Fagerhall_1b_041202.jpg (84334 bytes)hade vi återigen celebert besök. Stefan Fägerhall från Telia Sverige, Privatkunders ledning gav en intressant redovisning av läget inför/under den nu aktuella stora förändring som han kallade för Triple-play. Triple står närmast för Telefon, TV och Internet i samma bredbandsjack. Och det är inte bara Telia som har den tanken, flera stora konkurrenter är med i leken.

Telia måste lära sig fungera i en miljö där man säljer tjänster som kanske levereras via någon annans nät än det egna, där man inte säkert har en vanlig telefonjack (utan "bara" LAN) i nybyggda bostadsområden, där man måste göra sina tjänster nätoberoende, där olika operatörer står för ADSL och telefoni över en och samma ledning etc. Rätt mycket nytt, alltså.

Redan nu kan mer än vart tredje hushåll lösa sina behov av (fast) telefoni utan att nyttja det vanliga telefonjacket. Och över 100 kommuner har byggt ut sina egna "stadsnät" med glasfiber även ut  till många bostadsområden, och fler är på väg.

Allt mer av tjänsterna och kontakterna etableras via Internet-protokollet, dvs IP, där all information kan samsas i samma nät. Som blir billigare och ger utrymme för fler tjänster, men som inte heller är fritt från nackdelar, t ex när strömmen går.

Men Telia ligger väl framme och lanserar nu IP-TV, dvs möjlighet att få TV-sändningar via sin ADSL-anslutning (i vart fall om man hyr minst 2 Mbps bandbredd).

Gentemot andra operatörer hyr Telia nu också ut sitt kopparnät, vilket gör att konkurrenter kan erbjuda även nätaccess. Deras kunder behöver alltså inte i botten ha ett abonnemang från Telia. Flera stora operatörer har tackat ja och därmed har Telia tagit initiativet innan PTS gör det tvingande för operatörerna (Telia) att upplåta även accessnätet till sina konkurrenter.

Prispressen är hård i konkurrensen och prognosen visar på mer trafik men minskade vinstmöjligheter.

I sammanhanget noterades också:
- att bl a British Telecom beslutat överge sitt kopparnät.
- att Telias stödsystem kräver förnyelse, en nog så stor utmaning.
- att den digitalbox man kanske köper till sin TV inte bör vara av billigaste slaget (runt 700 kr) om man vill ha ljudet i stereo.

Intresset var stort och frågorna till Stefan många, så klockan blev över 12 innan han kom loss.


Den 25 november
Kajsa_041125.jpg (35680 bytes)gästades senITel av Kajsa Ritzén från Post- och Telestyrelsens avdelning för nätsäkerhet. Hon gav oss en intressant redovisning av läget vad gäller spam, spionprogram och liknande elände. Att läget börjar bli prekärt belyses av att ett företag i USA (och det finns många fler) uppger sig ha koll på över 1 miljon svenska Internetanvändares trafikvanor (tack vare spionprogram). Och att en amerikansk undersökning visat att en genomsnitts-PC i snitt är hemsökt av 29 olika spionprogram! Spamandelen av alla mejl har på 4 år ökat från 8 % till minst 65 %.

Vi fick också höra om s k phishing, dvs spam där avsändaren fiskar efter identitetsuppgifter genom att uppgie sig vara ens bank el dyl.

Lagar och reglering blir tyvärr ofta rätt tandlösa vapen, men är ändå viktiga. Men de måste kompletteras med tekniska lösningar, ökad infospridning om riskerna, ökad kunskapsnivå bland användarna och ökat samarbete.

PTS kommer att utveckla ett verktyg som gör att man kan testa sin dators säkerhetsnivå. Man håller f n också på med att utvärdera bl a Ad-aware-programmets effektivitet (besked kan nog lämnas om några månader). Och man lämnar tämligen begriplig info om säkerhetsåtgärder på www.pts.se/internetsakerhet . En annan sida med intressant information om phishing är www.antiphishing.org (man stavar med ph för att inte risker förväxling med vanligt legalt fiske).


Den 18 november
presenterade K-G Bergstrand och Pelle Carlson den "lathund" man arbetat fram i syfte att göra det enkelt och billigt för alla i senITel som så vill att göra sig en egen hemsida. Man gick igenom hur man hämtar hem erforderliga program (som finns tillgängliga på vår egen hemsida), hur man installerar dem, hur man hämtar hem en enkel mallhemsida, i någon mån hur man redigerar den samt hur man slutligen laddar upp den färdiga sidans ingredienser till sitt webbhotell (dvs sin internetleverantörs server). Allt finns tillgänligt om du går till vår Lathunds-avdelning, där du nu hittar en ny vovve som avser hemsidesmakeriet.
Det finns säkert anledning att återkomma med uppföljning och genomgång av alternativa produktionsmetoder såsom HTML-taggskrivning ā la Neve eller produktion i Word el dyl ā la Kurt. Det blir förstås också intressant att se alla de nya hemsidor som nu säkert kommer att produceras av många medlemmar. Tala om adressen för webmaster så kommer det in länkar i medlemsförteckningen.

Slutligen gav Kalle ett engagerat kortreferat från sin nyligen genomförda resa till Kina. Mycket intressant och tänkvärt. Och det är nog klokt att tänka en hel del på Kina framöver.


IOC 041111.jpg (68774 bytes)Den 11 november
var vi ute och rörde på oss. Vi besökte "Upplevelsen" i Farsta (på vår tid hette det Ivar-huset) och fick information om och visning av IOC, Internet Operation Center. Ciceron och kunskapare var Eskil Andersson som är en av de ledande gestalterna vid IOC.
Den minnesgode erinrar sig att vi besökte motsvarande funktion vid Globen för några år sedan. Själva övervakningscentralen är sig tämligen lik (se bilden), men verksamheten har vuxit avsevärt. IP-nätet tar över alltmer av trafiken och IOC-verksamheten sysselsätter nu över 100 personer (alla dock inte i Stockholm). Många storföretag och över miljonen bredbandskunder i Sverige får sin tillsyn här, och i kniviga fall kan även vanliga internetkunder hamna hos IOC:s second-line-helpdesk.
Eskil_A_1b_041111.jpg (95164 bytes)Sammanlagt bevakas ca 11000 nätelement genom ca 1,7 miljarder kollningar (polls) per år. Larmen är många, men 94 % gäller mjukvarufel och kan i hög grad fixas från IOC. Av de resterande 6 procenten är de allra flesta nätfel (grävmaskiner och åska, precis som tidigare).
Inom IOC finns också abuse-enheten som knäar under 2000 mejl om dagen med anmälningar om spam o dyl. Spam är ett stort problem för driften också, Telia nödgas förmedla mellan 5 och 50 miljoner skräpmejl om dagen och när det är som mest knäar hela nätet.
De gamla koppartrådarna har en framtid. Med 8 Bbps ADSL klarar man också Video-on-demand till hushåll som inte ligger alltför långt från stationen och den tjänsten tänker man lansera före jul.
Att stationernas korskopplingar blir allt mer svårhanterade ju fler operatörer som ska in och rota i dom, konstaterades också i sammanhanget.

T.v: Eskil visar och berättar för en månghövdad (men denna gång enkönad) samling senITelare. På denna och bilden ovan finns några av de senares  nackar. Identifiera flest så kan du vinna ett pris.

 


Den 4 november
samlades rätt många för att prata om diverse problem med datorer och internet. T ex hur krångligt det kan vara att få igång ett Telia-abonnemang. Krister Björnsjö gav en preliminär redovisning av   videoprojektorer (kanoner) på marknaden, som ev kan vara aktuella om/när senITel tänker investera i sådan utrustning. Mer än så vet inte referenten, som var tvungen att avvika redan kl 10 för att passa barnbarn.


Den 28 oktober
blev det (äntligen) ett resonemang kring Windows XP, dess för- och nackdelar. Kurt Åberg kunde förmedla både egna erfarenheter och Microsofts argument (han hörde dom på nätverksmässan nyligen).
En sedvanligt månghövdad skara visade sig bestå till ungefär hälften av   XP-innehavare, övriga kör med äldre operativsystem. Intresset var stort och frågorna många, inte minst då det gällde den aktuella uppdateringen genom Service Pack 2. En del frågor kunde besvaras, men inte alla. En kan dock besvaras här: Man kan se om man har SP2 installerat
genom att gå till Kontrollpanelen, där välja system och sedan gå på fliken Allmänt. Där står det.
Vad Kurt gick igenom framgår av hans bilder som finns sammanfattade här.
Det var en ovanligt solig höstdag, men som tur var hade pappskivor för mörkläggning nu inköpts, så det gick att se bilderna på väggen. Ljudförstärkningen är däremot fortfarande inte tillfredsställande löst.


Den 21 oktober
Kjell M o Grimeton.jpg (85882 bytes)fick vi en intressant redovisning rörande Sveriges världsarv nr 13, radiosändaren i Grimeton. Han som berättade var ordföranden i stiftelsen för världsarvets drift och förvaltning, förre radiodirektören, senITel-medlemmen Kjell Markström. Som den enda bevarade - och dessutom driftdugliga - sändarstationen av sitt slag är den unik och med goda argument, skicklighet (och kanske lite tur) blev Grimeton nominerad av regeringen och sedan utsedd av Unesco som ett av jordens f n 721 världsarv.
Sändaren ägs numera av stiftelsen och medel för löpande drift kommer faktiskt från stationens kunder (militären bl a), men det behövs också mycket pengar för reinvesteringar och för att göra anläggningen mer tillgänglig för besökare. För det senare syftet byggs nu en besökshall; man har skrapat ihop 10 miljoner för ändamålet och till sommaren blir det kunglig invigning, nästan exakt 80 år efter det att Gustav V invigde stationen. Hur det gick till då fick vi också ta del av genom den film "Grimeton - en långvågssändare" (i hög grad senITel-medlemmen K V Tahvanainens verk)  som gjordes för drygt 20 år sedan och som visar stationens historiska betydles och dessutom ger en bra bild av hur det går till att starta sändaren.

På bilden visar Kjell hur den nya besöksbyggnaden kommer att ta sig ut.

Du har väl sett den rapport som Krister och Johan skrev från sitt besök i Grimeton tidigare i höst?

Tyvärr var vi lite färre än vanligt denna torsdag. Det var intressant filmvisning även på Södermalm, arrangerad för Panggille, Marknadsseniorer och senITelare av Göran Olausson. Och det var svårt att hinna med både och.  (Men det gick.)


Den 14 oktober
ondgjorde vi oss över det eländiga spam:et som drabbar en del av oss rätt mycket, andra rätt litet. Risken är dock att vi alla drabbas mer och mer. De goda lösningarna är få (utom då möjligen ett system som gör att det går att ta betalt för e-post, t ex 1 öre per mejl eller så). Flertalet bygger på att mottagaren ska ha program som sållar posten, men spam bör förstås gallras bort tidigare i kedjan, så att det aldrig når fram ens.
Svårigheten är kanske att tillräckligt säkert kunna skilja spam från icke-spam.

Neve redovisade den lösning han själv testar f n. Han har epostadress hos spamcop.net (redan det borde avskräcka spamsändarna) och får sin inkommande post till SpamCops server, där den gallras i vit, grå och svart post. Den vita sänds fram, den svarta stoppas, den grå får han en lista på en gång om dagen och får själv avgöra vad som är vitt och svart.

Neves avgående post går dock t v över Telias server (men han anger sin SpamCop-adress som avsändare), Och den post som kommer in till hans gamla Telia-adress får han tills vidare lov att gallra själv (även om Telia nu lär stoppa en del uppenbara spam-mejl).
Hur pass bra Neves SpamCop-modell är vet han först om något halvår eller så; då får han bedöma om det hela är värt den årsavgift på ett par hundra som SpamCop tar. Även utan avgift och epostarrangemang är SpamCop dock ett bra ställe att anmäla spammare till, i förhoppningen att de stoppas.

Vi hann med också att snabbt presentera ett enkelt och bra forumprogram som K-G Bergstrand hittat. Det är samtidigt ett exempel på websidor där alla deltagare kan vara med och författa texten. Adressen är www. webcollaborator.com Vi försöker nu köra ett "projekt" där för de senITelare som vill skaffa egen hemsida, eller åtminstone vara med och diskutera sådan. Den som vill bli insläppt i detta specialforum bör kontakta Neve eller Pelle som har möjlighet att ansluta nya medlemmar.

Denna dag provade vi med mikrofon kopplad till datorns högtalare. Resultat: tveksamt, det behövs nog nåt bättre. Helt utan förstärkeri lyckades vi dock störa pågående undervisning på museet när vi hade vår kafferast.


Den 7 oktober

var det dags för en förnyad kontakt med Tekniska museets fantasieggande föremål från gångna sekel. Förra gången det begav sig var den 6 maj. Liksom då var det museets Gert Ekström som livfullt och engagerat visade och berättade om den mäktiga balansångmaskinen från 1832, om cyklar, motorcyklar och bilar.

Balansångmaskinen befanns vara Sveriges äldsta bevarade ångmaskin. Den var konstruerad av skotten James Watt, men tillverkad i Stockholm av Samuel Owens verkstäder. Den hade pumpat upp vatten ur Ryds schakt vid Höganäs stenkolsgruva 1832 - 1904.

Gert_cyklar.jpg (18812 bytes)Att Gert - liksom många av oss - gillar cyklar är helt klart. Han har för övrigt skrivit boken "Älskade cykel". Den äldsta "cykeln" Velocifičre - egentligen en sparkvagn, konstruerad av fransmannen de Sivrac - var från början av 1880-talet. Sedan följde raden av cyklar, t ex höghjulingen modell "Blixten" som inte var helt riskfri att äntra och som kunde komma upp i avsevärd hastighet. Nämnas bör även Sveacykeln från 1897, konstruerad av bröderna Fredrik och Birger Ljungström. På den trampades pedalerna upp-och-ned och inte runt. Nordstjernan i början av 1890-talet var den första cykeln med kedjedrivning och luftfyllda gummidäck.

Hildebrand & Wolfmullers motorcykel var den först seritillverkade. Trots 1455 cc bara 2,5 hk. 750 exemplar tillverkades mellan 1893 och 1897. De Dions trehjuliga motorcykel (1899 - 1900) var en spännande skapelse. Vi beundrade även veterinären och tävlingsförarens David Sennings motorcykel, tillverkad efter egna idéer för vilda framfarter. Motorcykeln FN, som i Sverige såldes under namnet Nordstjernan, visade sig var en konstruktion med kardandrift och sidovagn, en "Fattigmans bil".

Den första bilen i Sverige med förbränningsmotor var Gustaf Erikssons åkvagn (1897 - 1902). Därefter beundrade vi Leon Bollees franska skapelse, populär och driftsäker strax innan det det tjugonde århundradet randades. T-Forden fick utgöra avslutningen på den grabbvänliga och mycket uppskattade visningen.

Text o bild: Bo Z


Den 30 september
var temat för dagen Uppgradering och vi diskuterade vilka förbättringar av mjukvara och hårdvara och kringvara (t ex mörkläggningsgardiner) som kunde vara intressanta att satsa på, närmast då vad avser vår utrustning på Tekniska Museet.
Till att börja med köper vi in pannåer i papp för mörkläggning samt bildbehandlingsprogrammet
Photoshop Elements 2. Och så provar vi med mikrofon för föredragshållarna.
Sedan diskuterar vi vidare, bl a i Forum, möjligheterna att
- köpa in en egen
projektor (den vi får låna är så ljussvag)
- gradera upp från Windows 98 till
XP
- byta
moderkort och processor i vår dator för bättre prestanda
- sätta de gamla, överblivna delarna i en annan
burk som kan nyttjas för experiment, t ex med Linuxs.
Vi hann också med att nedgradera från Norton antivirus (det gamla har gått ut och ett års ytterligare uppdatering kostar ca 300 kr) till
AVG antivirus, gratisversionen. Det fungerade bra, verkar det som, och den som vill göra samma sak på hemmaplan hittar AVG på adressen www.grisoft.com

Vi hade också glädjen att på plats säga välkommen till en ny medlem,
Gunnar Strömqvist.

Samma dag, den 30 september
var det också studiebesök vid Sveriges senaste världsarv, Grimetonsändaren. Du kan nu hitta ett bildreportage från den utflykten, skrivet av de två deltagande representanterna från baksidan av landet. Allt som behövs är ett klick här.


Den 23 september
berättade Karl-Georg Bergstrand för oss om vitsen med skrivbara webbsidor (inte minst för mindre föreningar) och om bristen på standardiserad programvara för detta ändamål. Vi har ju själva positiva erfarenheter av det program K-G själv fixat till och som vi använder i vårt Forum, där alla (som har lösenord) nu inte bara kan skriva inlägg utan också vara med och utforma texten i de sammanfattningar som finns.
Vi testade att lägga in ett nytt uppslagsord (nämligen senITel) i Wikipedia, som är ett uppslagsverk där vem som helst kan lägga in nya artiklar. Vem som helst kan också ändra i artiklarna, så det är förstås förenat med vissa risker.
K-G hade lagt upp dokumentation på nätet, där finns både "OH-bilderna" och textmanus tillgängligt på adress www.karl-georg.net/datorstod/skrivbar - läsning rekommenderas för de som inte var med på museet (och för dom som var med men som behöver friska upp minnet).
Vi hade denna dag också besök av medlemmar från Stora Paris (Ruben Näslund) och Lilla London (Kjell Markström). Den senare berättade som hastigast om Göteborgsgruppens verksamhet (de är ca 15 pers nu), och vi konstaterade att vi ännu inte nått målet att kunna etablera ljud- och bildkontakt på torsdagarna. En förhoppning är att gruppen också ska ha en egen avdelning på senITels webbplats.
Kjell berättade också lite inför nästa veckas studiebesök i
Grimeton (från Stockholm blir det dock bara några enstaka som åker ner). Vi fick även veta att det nästa sommar planeras en pampig "nyinvigning" av världsarvet Grimeton, när ny besöksbyggnad står klar. Den 21 oktober återkommer Kjell och ger oss fylligare kunskaper om Grimeton-stationen.


Den 16 september
var det dags att dra igång höstterminen 2004. Ett tjugotal medlemmar gick igenom de förslag som finns att fylla våra torsdagsövningar med. Se mer på Forums avdelning för "Torsdagsidéer", och - inte minst - skriv gärna in de ytterligare idéer till övningar, föredrag, studiebesök etc som du tycker verkar intressanta (och möjliga att genomföra). På denna Forum-diskussion förs också löpande en sammanfattning av förslagen. Tron var att det nog ska kunna bli en intressant höst i år också.
Det aviserade studiebesöket i Grimeton pratades det också om. Anmälan av intresse till Krister Björnsjö före onsdag, tack. Läs mer här om Grimeton och om anmälan till resan.

Spam diskuterades också en del. För den som vill kolla vad som görs internationellt så finns en hel del på ITU:s hemsida, t ex här.


Den 27 maj

kaknäs1.jpg (86495 bytes)

avslutade senITels torsdagsmöten för den här säsongen. Och det skedde på hög nivå, i Kaknästornets restaurang. Sikten (och därmed utsikten) var god.
Innan dess hade vi fått en guidning i Teracoms lokaler längre ner i byggnaden. Ulla Forsberg och Bertil Olsson visade oss runt i bland annat  "rundradiocentralen", driftcentralen, apparatrum och bland  parabolantenner.
Besöket hade lockat medlemmar ända från  Spanien.

kaknäs3.jpg (52663 bytes)

kaknäs2.jpg (49091 bytes)

 


Den 6 maj

var faktiskt sista träffen för säsongen på Tekniska Museet. Nästa torsdag är lokalen upptagen, sen är det Kristi Himmelsfärdshelgen och sen - den 27 maj - blir det terminsavslutning med besök i Kaknästornet.

Det blev en lyckad sista vårtorsdag på vår nya "hemmaplan". Gert Ekström, intendent och lärare vid Tekniska museet gav en intressant och engagerad redovisning av museets historia, och han visade oss sedan några intressanta inslag i den pågående robotics-utställningen plus ett antal gamla godingar ur bilparken. Och innan dess hann vi klara av en del egna diskussioner kring bl a handel på nätet.

gert 1 040506.jpg (91714 bytes)Tankar på ett tekniskt museum (från början "naturkabinett") fanns redan i mitten på 1800-talet. Men det blev inget förrän på 1920-talet då Torsten Althin började samla intressanta teknikobjekt, till en början på vinden i IVAs lokaler på Grev Turegatan. Storslagna planer på ett "tempel över ingenjörskonsten" blev aldrig fullföljda (gigantiskt fönsterlöst höghus, Gert visar dess tänkta utseende på bilden här bredvid) , inte heller en tänkt byggnation vid Hötorget. I stället blev det hemvisten gamla ridhuset på Djurgården, där också den nuvarande huvudbyggnaden kom till på 30-talet. En typisk funkislösning med många fördelar, men en del tyckte inte om utseendet   ("nedlagd textilfabrik i Östtysklan" är ett omdöme som fällts i modernare tid). Pengar till bygget kom huvudsakligen från Wallenberg-sfären.

I dag är det ont om pengar, och många museer läggs ner eller i malpåse.  Så även delar av Tekniska, och det telemuseum som kan tänkas återuppstå på plan 4 måste som det ser ut nu bli en lågprisvariant.

Gert uppmanade senITel-medlemmarna att skriva ner sina minnen från tiden i telekombranschen, inte nödvändigtvis med så mycket tekniska detaljer, men med personliga minnesbilder och reflektioner. Vi får dra igång "Teleman minns" igen, men delvis nya förtecken.


Den 29 april
Stefan Johansson och Nevevar lyckan stor - bredbandsanslutningen fungerade nu även i stora klassrummet.
Förmiddagen ägnades åt Internetbankernas säkerhet och vi hade Skandiabankens säkerhetsansvarige, Stefan Johansson, som föreläsare.
Hoten mot säkerheten är många, och de riktar in sig på bankkunderna, som är den svaga länken i kedjan. Bankernas egna system är svårare att hacka och avlyssna.
Stefan berättade att medan kortbedrägerierna är många och omfattande så är - än så länge - bedrägerierna mot Internetbankerna väldigt få. Man räknar dock kallt med att de blir flera och ökar successivt säkerheten.
De nuvarande systemen med engångskoder (med dosa eller skrapkort) får anses tillräckligt säkra och bra och det gäller även dagens system med (mjuka) certifikat. En successiv övergång till hårda certifikat (som inte ligger i datorns programvara utan i ett chip på ett smart card som man sätter i en kortläsare i datorn) kommer att ge ytterligare säkerhet.
Några nämnvärda problem pga att kunderna knappar fel el dyl är det inte heller.
Viktiga råd till privatanvändaren är:
Uppdatera (patcha) ditt operativsystem och din webbläsare, rätt ofta.
Ha brandvägg och antivirusprogram och uppdatera det senare helst dagligen.
Använd sunt förnuft, bl a när du kollar din epost.
Stefan hoppades att det kommer mer av gemensamma och standardiserade säkerhetslösningar för hela bankbranschen när det gäller Internet. Då blir det både billigare och säkrare.
På bilden överräcker Neve en gyllene påse till Stefan, sannolikt en insättning på bankkontot.

Efter fikat - från egen bryggare - diskuterades resten av vårprogrammet och en metod att göra epostadresser hemliga för adressökande robotar presenterades. Karl-Georg Bergstrand hade hittat ett java-script som gör epostadresserna  på hemsidan  läsliga och klickbara för mänskliga användare men inte igenkännliga för en robot som letar efter epostadresser. Vi ska nog börja nyttja det systemet i vår medlemslista.


Den 22 april
gick det fortfarande inte att gå ut på nätet i stora klassrummet så vi flyttade till lilla salen. Men vi installerade kaffebryggare i Klassrummet och kunde dricka eget fika med kaka till i halvtid. Priset blir i fortsättningen 5 kr för dem som vill nyttja denna service.
Ämnet för dagen var lite diffust, eftersom vi fått återbud från den tänkta föredragshållaren (kommer 13 maj i stället). Men förmiddagen blev ändå givande. Vår hedersmedlem, Karl-Georg Bergstrand kom till mötet och hade med sig en bonustjänst till vårt Forum. Det går nu att göra en sammanfattning av varje Forum-diskussion så att de viktigaste synpunkterna etc kan summeras. Det är en webbsida som alla kan vara med och bygga upp och komplettera, men kanske ska vi ha en "moderator" som har huvudansvaret för sammanfattningen när det gäller stora debatter som går över lång tid.
Vi diskuterade också en del andra småjusteringar som kanske är möjliga att göra i Forum-programmet.
En diskussion (med omröstning) kommer att startas på Forum i frågan om vi ska operera bort snabel-a i våra adressangivelser (för att kanske slippa lite spam).

Kalle gav ett referat av onsdagens möte med Teleseniorernas Förbund. Vi är nu anslutna som medlem nr 5 i TF (med telegramdiplom och allt). Ca 20 föreningar med sammanlagt ca 5000 medlemmar är f n anslutna till TF. Årets "anslag" på - för vår del - bortåt 10 000 kr är att vänta.

Johan rapporterade från TMV:s årsmöte. Där hade bl a planerna kring Telemuseum redovisats. Halva norra stallet (där Telemuseum låg) kommer att hyras ut till Polismuseet, andra hälften blir månhända ett evenemangscentrum (där Ericsson-rummet kommer att finnas kvar), kanske flyttas också museirestaurangen dit. IT- och Telekom-utställningarna blir på plan 4. Södra stallet kommer delvis att nyttjas för magasinering.

Slutligen visade Kurt Åberg en del tips om hur man kan förbättra bilder i Photoshop, hur man t ex kan byta ut en blekgrå himmel mot en blå och molnfri (LE eller Elements duger bra). Han skulle ha visat en film om det också, men datorn vägrade av någon anlening att köra den filen - man kan aldrig lita på dom (datorerna alltså). Kurt varnade också för de erbjudanden som nu spammar in i våra epostbrevlådor om att köpa Windows XP och andra program jättebilligt - det verkar vara lurendrejeri.


Den 15 april

Ove Almhade vi problem med vår dator och vår bredbandsanslutning (men när vi efteråt anslöt den i lilla rummet gick allting perfekt). Även vår gäst, Ove Alm, ansvarig för alla Telias nät i Sverige, hade problem med sin medförda dator. Men den gamla hederliga overheadprojektorn fungerade och Ove hade OH-bilder med i reserv. Så det löste sig och vi fick höra en intressant sammanfattning av Telias visioner och planer med särskild tonvikt på Nät&Produktion.

Enkelhet (åtminstone kundupplevd sådan) är en ledstjärna - folk ska förstå att nytta Telias tjänster och produkter. Liksom Service - Telia ska vara ett av de företag man tänker på som bra serviceföretag. På vägen dit har Telia att brottas med prispress från konkurrenter och nya krav från regleringsmyndigheten (t ex kräver ny lagstiftning att abonnemanget och lokalnätsaccessen också kan gå över till annan operatör).

3G, IP-telefoni, bredbandsutvecklingen, privata LAN (fastighetsägarna bygger, kostnaden tas på hyran) är exempel på utmaningar som står för dörren. Telias IP-nät fördubblas f n var nionde månad!

Men många hinder till trots har Telia en stark position och en målmedveten vilja att nå sina tänkta positioner. Bland delmålen kan bl a noteras att man aavser att ha ersatt all resterande elektronik (jodå, det finns en hel del kvar) till nästa sommar, och om några år kanske man t o m kan ha hittat ersättningar för gamla TAD (som f n körs från datorerer i Alingsås, outsorcat).


Den 1 april

Sammankomsten ägnades främst åt bärbara datorer. Artikeln "Bär din dator" i tidskriften PC HEMMA nr 3 2004 utgjorde underlag för diskussionen. Att priserna blivit lite mer attraktiva och att prestanda ökats var nog allom bekant. Numera anses 256 Mb i internminnet vara ett minimum om operativsystemet är XP (tidskriften säger "köp minst 512 Mb").  För hårddisken gäller minst 30-40 Gb och processorn bör nog helst snurra på med 2,4-2,6 MHz om den är en Mobile Intel Celeron. Och så är det bl a viktigt att se till att skärmen är TFT (LCD är gammalt), att den har en upplösning på minst 1024x768 pixlar (XGA-skärm), att DVD/CD-RW finns (DVD-RW är naturligtvis inte heller fel), att alla behövliga portar finns, varför inte firewire samt en s-video-utgång. Den senare ger möjighet att ansluta datorn till TV:n och därvid avnjuta DVD-filmer från DVD-läsaren. Kolla batterietiden. Ska numera vara av typen litiumjon. Skönt kan vara ha trådlöst och sitta i soffan eller trädgården och surfa. Men en förutsättning är att du har bredband. Vid modem funkar det inte. Inte heller ska man ha bärbar dator om man tillhör katogorin speldiggare. Att spela nyare datorspel fungerar nämligen inte helt bra på bärbara datorer. Bo Z hade hittat artikeln vid ett besök på ett av stadens bibliotek, dock ej huvudbiblioteket. Där hade någon skurk rivit ur en stor del av artikeln.


Den 25 mars

kamdok.jpg (77139 bytes)En högtidsstund för alla fotointresserade. Vi ägnade hela 2 timmar för att lyssna på Håkan Mossberg från Kameradoktorn, som gav en alldeles utmärkt  genomgång av digital fotografering i allmänhet och digitalkameror i synnerhet. Ibland, i början, var det väl lite svårt att hänga med i alla uttryck, s-RGB, CMYK och allt vad det heter. Men  mycket bra och konkreta råd gavs när det gäller att välja digitalkamera.  Dessa finns tämligen utförligt refererade av Kurt och Neve och har - eftersom de inkluderar så mycket specialfrågor - placerats på vår avdelning för bildmakeri. Där hittar du också en länk till Håkans bildspel (PowerPoint) som var grunden för hans anförande.


Den 18 mars

Denna torsdag var vi hänvisade till det mindre rummet på Tekniska Museet. Vi fick plats. Och det gick att komma fram till vår hemsida!
Programmet fick fyra punkter
1. För att minska spam bör vi kanske på hemsidan undvika att ange epostadresser med @ och i stället skriva något annat tecken, för då känner inte sökande datorer igen uppgifterna som epostadresser. Alternativt lägga medlemslistan bakom lösenordsskydd?
2. Årsmötet, som har gått i mål på tidtabell och helt utan störningar.   Uppföljningsenkät kanske kommer. Nu återstår att baxa oss över från SeniorNet till TF under våren, och att kräva in den beslutade medlemsavgiften.
3. Vi diskuterade olika möjligheter till backuptagning av den värdefulla information vi har i våra datorer. Vanlig kopiering till diskett, CD och/eller andra hårddisk tycktes vara det vanligaste och mest omtyckta sättet.
4. Till M hade varit på möte med TMV och rapporterade därifrån. Nytt möte om en vecka för att titta närmare på huv TMV kan hjälpa TM (Mattias G utsågs till senITel-representant).


Den 11 mars

Robert FäldtÄmnet för torsdagens övning var inte lite: TeliaSoneras nya organisation,  affärsidé, värderingar, strategier och vision, med särskilt tonvikt på Telia Sverige. Robert Fäldt från enheten för affärsplanering och ekonomi i Telia Sverige gav en engagerad information om både mer konkreta frågor (vem som basar var) och mer teoretiska resonemang. Det handlar nu om en funktionell organisation med Sverige, Finland, Norden/Baltikum och Internationellt som fyra i princip parallella enheter. Sverige och Finland är de dominerande och har likartad organisation där man genom att fördela ansvaret med ledning av vilket land som är bäst på det ena och andra får ut synergieffekterna på ett bra sätt.
Internavräkningarnas tid verkar vara förbi (för den här gången) och man har gett sig i kast med att arbeta fram enhetliga stödsystem.
Förändring krävs bl a därför att tillväxten är svag, teknikfixeringen fortfarande för stor, förtroendet på börsen för litet, användarvänligheten för låg. Dessutom sker tekniksprången snabbt och spelreglerna ändras dels som en följd härav, dels av mera politiska skäl.

Bo RybrandDen förändring som Robert sedan beskrev som påbörjad tänker referenten inte gå in i detalj på, det var i rätt hög grad välkända typer av målsättningar och visioner.  Fokuseringen på uppgiften verkar dock bra och noggrann uppföljning sker kvartalsvis. Så kanske finns det lite större chans att det lyckas den här gången (Telia blev väl aldrig 90-talets serviceföretag, men ska nu bli 00-talets).

Bo Rybrand kompletterade Roberts framställning och gladde församlingen med budskapet att Telia nu tänker rikta sig till målgruppen seniorer. Han undrade om vi trodde att vi kunde hjälpa till i det avseendet. Och det trodde vi - det framgick redan i senITels slutrapport 1998 (och idén finns utförligare belyst i en PM som Lernevall-Åkesson tog fram då). Det verkar vara en och annan impuls från Finland som nu fått Telia Sverige att fundera i dessa banor.

Den 4 mars

Dagens program var tämligen löst sammansatt. Vi ägnade en del tid åt att diskutera det pågående årsmötet och speciellt då de föreslagna nya stadgarnas tid för senaste dag att lämna in motioner till årsmöte (3 veckor före). Enighet rådde om att det var önskvärt att medlemmarna i god tid fick en påminnelse när det börjar bli hög tid att skicka in motioner.   Men det fanns goda skäl, menade somliga, för att sista dag för kallelse var ett senare datum än sista dag för motion - detta för att möjliggöra att styrelsens kommentarer till motionerna skulle kunna sändas ut med kallelsen. Det relativt låga röstdeltagandet (hittills) diskuterades också. Men även om synpunkterna var många i denna och närliggande frågor så var det några som hävdade att ett kännetecken för medlemmar i senITel nog inte var deras intresse för stadgar och årsmöten utan för datorer och IT.
Trots detta bör så många som möjligt faktiskt rösta i årsmötets frågor, för om det bara blir ett fåtal så blir inte våra erfarenheter av årsmöte på nätet lika intressant för andra som funderar på om sådana möten är nåt att ha.

Efter fikat demonstrerade Pelle hjälpligt ett musikprogram som heter Mozart (gratisversion torde finnas att hämta på nätet) som går utmärkt att använda om man vill skriva in noter och sedan lyssna hur en melodi eller stämma låter.


Den 26 februari

Inspirerad av förra veckans föredrag hade Neve registrerat sig hos SpamCop och rapporterat ett antal spamsändare dit. Han visade oss nu hur det går till - inte så särskilt betungande, faktiskt. Och kommer man med färska spam från nya sändare får man beröm.

Vi pratade också Linux. Det finns skäl som talar för Linux i stället för Windows (och det finns skäl som talar mot). En idé är att senITel (eller delar därav) går samman och skaffar en enkel burk i vilken man skulle kunna installera Linux och ett antal applikationer, helst då gratisprogram och se om det går bra att köra och om det blir säkrare än Windows, med färre kraschar och kanske mindre virus. Dessa tankar kommer att gå vidare i en ny fråga på vårt Forum. En fragmentarisk demonstration skedde av Linux-varianten Knoppix, som visade sig enkelt kunna hantera befintliga bild och textfiler, köra på vår Internetlina med en Linuxwebbläsare etc. Skivan med Knoppix ligger kvar vid vår PC ifall någon vill prova mera.

Om årsmötet blev inte mer sagt än att i morgon börjar det.


Den 19 februari

Claes Tullbrink, son till NilsÄmnet för dagen var spam (obs inte SPAM, som är en köttkonserv) utan spam som är UCE eller UBE (UCE = 'Unsolicited Commercial Email' och UBE ='Unsolicited Bulk Email'). Claes Tullbrink gav en engagerad och intressant information om tendenser, hot och möjligheter när det gäller spam. UCE blir - äntligen - olagligt i Sverige den 1 april, men den nya lagen lämnar en del övrigt att önska och kommer nog inte att minska spammandet så värst.

Mer än 60% av all E-post är i dag spam, vilket orsakar en kostnad för individer och samhälle på över 120 miljarder per år - det är egentligen bara avsändaren som inte drabbas, han betalar just ingenting.
Eftersom spam kan skickas ut praktiskt taget gratis räcker det om en procent av en promille nappar på ett erbjudande om Viagra eller vad det nu kan vara man försöker sälja via spambrev.

Spam går till e-postadresser som blivit kända. Intressantast är de adresser som visat sig vara i bruk - därför är det en god regel att aldrig svara på ett spam, inte ens för att be att få slippa fler mejl (det kan få motsatt effekt).

Det kan alltså vara förnuftigt att inte publicera sin epostadress i onödan, liksom att inte välja en alltför kort adress. När man ändå får spam kan det vara bra att anmäla det till rätt operatörs "abuse"-avdelning och hos www.spamcop.net kan man få hjälp att spåra upp och rapportera. Ett antispamprogram kan också vara bra att ha, om inte annat för att hålla blodtrycket nere (man slipper inte spam, men slipper se en hel del av det; ett bra program heter K9). Vill man kolla om en epostadress verkligen finns och till vilken operatör den hör kan också nyttja www.netdemon.net

Operatörerna kan också göra en del för att minska spamfloden, och det ligger ju i hög grad i deras intresse att göra så, men det är inte alldeles enkelt. Plågan av spam kommer dock förr eller senare att kunna hållas nere på en acceptbel nivå, menade Claes. Ökade kunskaper, ökad medvetenhet hos individer, samhälle och företag gör att vi kommer att hantera problemet allt bättre. Att ta betalt för E-post skulle förstås minska trafiken, men sannolikt inte bara spam-trafiken, så det var ett alternativ som inte tilltalade honom.

Ungefär så långt hann vi i detta stora och aktuella ämne, och vi tog inte ens en fikarast.


Den 12 februari

Denna

torsdag fungerade bredbandsanslutningen, men senITels hemsida (liksom teleseniorernas förbunds) går otroligt långsamt (undersökning pågår, men orsaken är totalt okänd).

mats o johan b 040212.jpg (135378 bytes)Mats Höjeberg är ordförande i Tekniska Museets Vänner TMV och han var vår torsdagsgäst (på bilden i samspråk med sin medlem Johan M-L). Mats berättade om TMV (som är äldre än TM!). Han beklagade mycket att Telemuseum måste bantas hårt - TMV har även sett sig som Telemusei vänner. Men han betonade att det ju i princip inte var fråga om en nedläggning utan om en integrering av de två museerna; en svår sådan med tanke på de ekonomiska omständigheterna.

TMV:s främsta uppgift är att på olika sätt stödja Tekniska Museet - i många år var gränsen mellan TM och TMV rätt så diffus och relationerna lite oklara. Numera är rollerna tydligare. TM har representant i TMV:s styrelse.

TMV är en fattig ideell förening med ca 1400 medlemmar (man var lite fler för en del år sedan). Avgiften är 200 kr/år f n. Den går i hög grad till årsboken Daedalus, samt till inträdesersättning när medlemmar (som har fritt inträde) har med sig anhöriga. Årsboken och den fria entrén bedömdes vara de viktiga medlemsförmånerna.

TM befinner sig i en svår situation, med bantade bidrag och efter flera täta chefsbyten. Man skulle också behöva öka den tekniska kompetensen, menade Mats. Viktiga tekniksektorer är inte tillräckligt representerade på museet och andra är inte uppdaterade till dagsläget. Museets styrelse består av hälften statliga representanter, hälften företrädare för näringslivet, nämligen de enheter som står bakom Stiftelsen Tekniska Museet). Bildandet av en ny fond kommer att diskuteras, de nuvarande medelstillskotten är otillräckliga.

TMV överväger olika vägar för att intensifiera sin verksamhet, en tanke är indelning i bransch-sektioner.

Den närvarande skaran kom, sin vana trogen, med många frågor och förslag (varav nog de flesta redan hade varit uppe på TMV:s agenda, men ändå).

TMV:s hemsida har adressen www.tmv.a.se - där står det t ex hur man blir medlem.


Den 5 februari

Stora "klassrummet" prövades nu och utföll till belåtenhet (bortsett från att det ännu saknades nätanslutning till datorn, men det löser sig nog). Vi hoppas få vara i den lokalen för det mesta framöver.

Vår gäst denna torsdag var Hans-Eric Ekelund. Han har tidigare besökt oss i egenskap av Telia-representant, men tillhör nu de avtalspensionerades skara och kom i kraft av sitt ordförandeskap i Teleseniorernas Förbund, TF, vår sannolika framtida moderorganisation. Han kom trots virusattacker av influensatyp, så vi måste vara en viktig blivande medlemsförening.

Hans-Eric gav bakgrunden till TF:s tillkomst. När antalet anställda i koncernen successivt, och med både piska och morot som hjälpmedel, reducerats från nära 50 000 till f n ca 12 000 i Sverige, så har det bland mycket annat fört med sig att TIF:s föreningar kommit att ha betydligt mer än 25 % icke-i-tjänst-aktiva (dvs pensionärer o dyl). Dämed blilr TIF-kostnaderna inte avdragsgilla i Telias deklaration. Därför fick Hans-Eric uppdraget att komma med förslag till en alternativ lösning.

Resultatet ser vi nu. Seniorerna har lämnat TIF och ett tiotal föreningar har redan gått över till TF med sina ca 2000 medlemmar. Minst det dubbla blir det antagligen rätt snart. Och senITel har i TF:s styrelse fått sin inträdesansökan beviljad, nu återstår bara vårt årsmötes beslut för att komma i mål. Sedan kan vi förvänta oss ett ex av gamla dubbelblanketten Lx60 (med prins Eugens Det gamla slottet) som bekräftelse på inträdet. För innevarande år verkar det klart att medlemsföreningarna får 1000 kr för administration och därtill 100 kr/medlem för sin verksamhet (dessutom får TF anslag till sin centrala verksamhet). Det är en stark rekommendation att föreningen också tar ut en medlemsavgift (men inget formellt krav) - för vår del har vi ju tänkt oss en hundring per år.

TF kommer att ta hand om verksamheten med Telia Veteraner-kort till alla nya pensionärer (och till gamla som tappat bort sitt kort, eller aldrig fått något, verksamheten har legat nere en tid).


29 januari  

Vi möttes även denna torsdag i lilla klassrummet, lyckades låna kanon och hade en givande diskussion kring vår mötesplanering, vårt förhållande till Tekniska Museet och ett massutskick på e-post som effektivt dränker inkorgen.

Planering: TMV kontakt, besök på TM utställningar, säkerhetsföreläsning, banksäkerhet, digitalkameror och Telia-Sonera strategi är aktiviteter som läggs in på kommande torsdagar.  Berörda ”värdar” bokar gästföreläsarna allteftersom, i samspel med Neve via e-post. Ambition är att vi ska försöka ha ”extern” föreläsare så där varannan gång.

Konstaterades att vår klubb bör blir mer bekant med Tekniska Museets olika verksamheter bla genom utställningsbesök, gärna guidade om möjligt, och genom att vi närmar oss TMV Tekniska Museets Vänner  (www.tmv.a.se/ ) Det är viktigt att vi lär oss vår nya omgivning innan vi kan verka i den. Tekniska Museet är dessutom självt inne i en omfattande förändringsprocess.

Pelle och Neve (se vårt Forum) har mött något slags nytt ofog på nätet vilket vi fick se exempel på via projektorn. Neves son, egenföretagare, råkade plötsligt ut för att 400 e-brev väntade på att släppas in när han kopplade upp mot sin server (Telenordia-Algonet) för att läsa e-posten. Efter visst arbete i denna flod som bara ökade visade sig breven vara automatiska rapporter från ”Mail Administrator” och/eller ”MAILER-DEMON” angående brev med sonen som avsändare, vars adressater var oanträffbara. I detta fall var det sannolikt ett virus i PCn (trots antivirusprogram!?) som var den skyldige. Dock det lär vara möjligt att även utifrån genomföra ett sådant ”skämt”. Ett motmedel bör vara att svara till rapportörerna och be dem inte upprepa rapportering – dock man tvekar ju alltid att besvara massutskick…

Till sist en trevlig länk för dem som funderar på vilken digitalkamera som man ska köpa: http://www.dcresource.com/reviews/cameraList.php mer fullödig beskrivning och utvärdering finns nog knappast!

Dessutom svarade Helge för dagens godaste nyhet: Microsoft skall fortsätta supporta Windows 98SE i tre år till!

En uppmaning till Alla: besök senITel Forum. Både läs och berätta något!

 Mvh Neve 


22 januari

Premiär för torsdagsmöte på Tekniska Museet. Trots att dagen var relativt programfattig blev vi så många att vi tyckte att det lilla rummet var för litet, så vi siktar på att använda det större i fortsättningen. Det gick fortfarande inte att komma fram till senITels egen hemsida på rimlig tid, utredning och åtgärd krävs.
Kaffefrågan diskuterades. Det lutade åt att vi prövar oss fram, denna gång gick vi till cafét och det funkade hyfsat, så det blir nog så nästa torsdag också. Får anpassas med tanke på aktuellt program.

Vi diskuterade erfarenheterna från mötet på museet den 18 januari. Såväl Telemuseum som möteslokalen (Wallenbergsalen) var fullknôkade med folk, så intresset var stort. Men några egentliga möjligheter att skaka fram de pengar som behövs för en fortsatt bra hantering av telehistorien hade inte dykt upp. Vid vår diskussion tyckte vi att PTS borde ta ett större ansvar, att branschorganisationen IT-företagen borde fås att påverka sina medlemmar (i vart fall om börsen fortsätter uppåt) och att motioner till Telias stämma kanske lämpligen samordnas med aktieägarföreningens planer. Att staten bör gå in tycker vi förstås också, men det verkar f n rätt utsiktslöst.

Slutligen gick vi igenom befintliga och nya tankar på vårterminens innehåll. Några tillskott som föreslogs: PTS om deras nya roll i säkerhetsfrågor, presentation av TMV (Tekniska museets vänner), inköp och prov av Lindows (Linux med Windows-interface). Inköp och genomgång av Photoshop Elements. Samt fortsatt diskussion om vad vi kan göra för Tekniska Museet. Om vi kan få respons från bank att berätta om säkerheten på nätet i bankaffärer, så vore idealet att få info från två håll, t ex SEB (som har dosa med engångskod) och Skandiabanken (som nyttjar certifikat i datorn). Vi får se vad det kan bli av allt detta. Förhoppningsvis en givande vår.


15 januari

Styrelsen sammanträdde denna dag i "vår" lokal på Tekniska museet som i vart fall tills vidare blir den lilla sammanträdessalen en trappa upp ovanpå Teknorama. Vi flyttade också dit vår PC och fick den att fungera på bredbandet (fast en del hemsidor gick vansinnigt trögt, bl a vår egen - förhoppningsvis nåt tillfälligt).
Vi konstaterade att de flesta frågor rörande lokalförändringen verkar vara acceptabelt lösta. Undantaget är kanske att det blir svårt med fikat under fikarasten - detta får vi prata mer om nästa torsdag. Väganvisningar m m inför det mötet kommer att finnas under "Aktuellt" här på hemsidan.

På dagordningen stod också det förestående mötet på Tekniska museet på söndag den 18 januari ang telehistoriens brist på framtid i Sverige - ämnet finns på vårt Forum.

Inte minst diskuterade styrelsen det förestående årsmötet. För att inte hamna i onödigt jäkt kom vi fram till att skjuta mötet till i mars, detta bl a för att vår ordförande ska vara tillgänglig i Sverige, för att vi ska hinna slututforma förslag till nya stadgar och fundera på deras tillämpning vid nätmöten. Möteshandlingar kommer att presenteras på hemsidan i god tid och kallelse kommer förstås också så småningom.Nedan kan du klicka dig fram till referaten från tidigare års torsdagsmöten.

rainbolg.gif (1315 bytes)

till sidans början
upp
Det
hände
2003
Det
hände

2002
Det
hände
2001
Det
hände
2000
Det hände
våren 99

hösten 99
Det hände
våren 98

hösten 98
Det
hände
hösten 97

Åter till
senITel:s
hemsida
.

Sidan senast reviderad 2006-10-29