senITel

Våra senITel-dagar på Tekniska Museet 2005 

Här kan du se vad vi ägnade torsdagsförmiddagarna på Tekniska Museet åt under år2005. I omvänd kronologisk ordning.


Den 15 december
gjorde vi ingen nytta alls, men hade trevligt ändå. Vi hade nöjet att njuta av sedvanligt kaffe redan kl 10 och därtill Tössebageriets lussekusar, Tyresöbagarns (?) pepparkakor, hemvärmd glögg med skållade mandlar och cognacsmarinerade russin (tack Lilian). Stärkta av denna mix avsjöngs sedan White Christmas med karaokestöd (som går att hitta på http://www.vanbasco.com/ ). Det blev lite mjäkigt, tyckte församlingen, men när Kalle plockade fram dragspelet blev det bättre drag i sjungandet (utom för Pelle som i stället blåste i en lakritsstång). Ett flertal julsånger betades av från texter som finns på www.senitel.org/jul.htm . Och när julstämningen piskats upp till max konstaterade vi att det var dags för jullov, önskade varandra och alla andra medlemmar i klubben en God Jul och ett Gott Nytt År. Nitton dagar in på det sistnämnda råkas vi igen på Tekniska Museet (vars funktionärer vi också passade på att ge vissa förutsättningar för en God jul).

julbord05.jpg (50074 bytes)

Bilden visar något av hur stämningsfullt det var vid vårt julbord. Riktigt alla kom inte med i bild tyvärr, men längst bort på kortändan ser vi ordförande Kalle och på väggen bakom vår hundrade medlem Kerstin Engström. För dagen fanns ytterligare 5-6 medlemmar anmälda (men plusgirot hade ännu inte rapporterat inbetald medlemsavgift i dessa fall).


Den 8 december
visade Kurt Åberg oss hur man manipulerar bilder i Photoshop, dels med några utbildningsfilmer på CD från tidningen Digitalfoto för Alla, dels med egna övningar. Himlen över Mosel-dalen ändrades elegant från gråmulet till högsommardag med växlande molnighet. Hjälpmedlen hette "lasso" och "magnetlasso", och det gällde också att något kunna hantera flera lager/skikt i bilden.s
Karl-Georg Bergstrand visade en sajt med bäring på dagens ämne: www.fotosidan.se - en community för fotointresserade som man kan bli medlem hos gratis och där man - inte helt gratis - kan publicera sina bildalbum. Även utan att vara medlem kan man titta på en hel del, t ex på digital kreativ efterbehandling som man hittar via bildler/bildpooler/intressegrupper - där finns mycket som fixats till i Photoshop.  Fotosidan har över 50 000 medlemmar och över 300 000 bilder lagrade.
Efter fikat visade Kurt också ett litet kursavsnitt om att göra ramar på sina bilder, bl a då genom att välja ut en ovalt porträtt och ge det en vacker diffus övergång till omgivningen med hjälp av "feather"-verktyget i Photohop.

Vid dagens möte hade vi också nöjet att se två nya medlemmar: Tore Davidsson och Åke Persson (som var så ny att han inte hade hunnit in i medlemsförteckningen ännu)


Den 1 december
skulle vi ha besökt DCM i Kista och sett hur dom tillverkar CD-skivor. Det blev dock inte av pga sjukdom.
Ungefär de som skulle ha åkt samlade i stället på Tekniska Museet som vanligt, men utan program. Det visade sig dock att tien gick utmärkt att använda i alla fall. Vi diskuterade idéer till "små föredrag om telehistoria" mot bakgrund av att museet önskar medverkan från senITel på onsdagskvällar, då man tänker ha en liten föredragshörna inne på den nya telefondesignutställningen. Här kommer de idéer som Kurt Katzeff väckte för snart ett år sedan väl till pass, och vi försökte nu komplettera med nya ämnen och diskuterade också tänkbara föredragshållare. Det hela kan studeras närmare i den diskussionsgrupp som vi har på vårt Forum (den hette tidigare Vad kan vi göra för Tekniska Museet, nu omdöpt till Samverkan med Tekniska Museet). Där finns också länkar till en idélista som vi avser att successivt komplettera och korrigera, allteftersom idéer kommer fram eller förkastas.


Nina o Kalle 051124.jpg (40113 bytes)Den 24 november
var det återigen satelliter som stod på dagordningen. Nina Wormbs från avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH gav oss en intressant och fängslande föreläsning om Nordsad och Tele-X - konflikter om satelliter.
1973 tog Nordiska Rådet initiativet till en studie av möjligheterna för nordens länder att se varandras TV och stärka nordismen. Betänkandet som kom året efter såg inte direktsändande satelliter som en möjlighet inom någon dekad, något som dock Rymdbolaget i sitt yttrande inte höll med om. Fortsatt utredning blev följden. Frekvensmässiga förutsättningar erhölls 1977, men samtidigt blossade en kulturdebatt upp där många såg satellitsändningar som ett hot: risk för reklam, för sändningar från länder utanför Norden och inte minst risk för "Kojak-effekten", där alla bara tittade på dålig amerikanska deckare. Från Televerket kom viss kritik av teknisk art också. Utredandet fortsatte.
Men 1979 kom ett rymdlyft och politiska förutsättningar gavs för Viking-projektet och Tele-X. Ett samarbetsavtal om Tele-X mellan Televerket och Rymdbolaget blev klart 1981 och projektet kopplades samman med Nordsat. Trots danskt avhopp och nork tveksamhet blev det en norsk-svensk överenskommelse 1983, där Sverige tog på sig 85 % av kostnaderna.
Efter clash mellan kultur- och teknikanhängare, personkemiska brister och strid om placering av kontrollstationen kom i alla fall Tele-X i bana i april 1989. Den kom inte i så hög grad att användas för det Nordiska Rådet tänkt sig, men väl för TV4, Aftonbladet (fjärrsättning) m m och var i drift till 1997, några år mer än beräknat. Och än i dag snurrar den där, nu utan arbetsuppgifter, och utskjuten i "skrotlagret" lite längre bort från jorden liksom många andra uttjänta satelliter.
Nina behärskade sitt ämne mycket väl - men så var också ämnet hennes doktorsavhandling. I den mån hon saknade några faktadetaljer så visste Johan Martin-Löv att komplettera (den mannen har en outsinlig faktabank i skallen, och lyckas få access till den också, till skillnad från oss andra i senITel).

På bilden från fikarasten i "Stallet" diskuterar Nina Wormbs med Kalle Eriksson,
som ju också var en viktig informationskälla i hennes forskning kring Tele-X


Den 17 november
visade Till Mayer hur enkelt (?) det går att göra egna CD-skivor med snyggt omslag och skivetikett. I sin egenskap av körsångare och ljudteknikintresserad hade han numera övergått från analog inspelning på ljudband till digital inspelning med DAT-bandspelare när han spelar in egna och andras körkonserter.

För att ta in ljudet till datorns hårddisk använder han gratisprogrammet Audio Grabber (www.audiograbber.com-us.net).   Ljudredigeringen sköter han i programmet WaveLab Lite (som förefaller kosta en del, ett gratis alternativ som antagligen har färre finesser är Audacity, http://audacity.sourceforge.net/ ).

För bränning och utformning av CD-fodral/etikett demonstrerade Till hur det går till i Nero. Man kan med fördel köpa färdiga blankettblad för bådadera för någon krona per styck, sedan är det bara att tala om för Nero vad bladen heter så blir placeringen av text och bild relativt enkel.  Man skriver fram- och baksida till "häfte" (det blad som ligger framför CD:n i konvolutet, samt "inlaga" som är det papper som efter inmontering blir konvolutets baksida. Och slutligen så den självhäftande etikett som passar på själva CD-skivan (det finns numera också skrivare som klarar att skriva direkt på CD-skivan, om den är av rätt typ).

Slutligen fick vi en liten inblick i hur man kan hantera ljudfiler i WaveLab, ta bort onödiga bitar, ersätta felaktiga bitar med riktiga, fixa mjuk infadning i början, lägga på ekoeffekt m m. Vi prövade också att kopiera från audio-CD (med eller utan kopieringsskydd). Ja, det här referatet borde kanske varit längre och lagts in under vår avdelning "Musikcirkeln" (det får Till gärna bidra till när andan faller på).

Nästa vecka får vi inte vara i "Klassrummet", men för att vår troligen månghövdade skara ska få plats har Krister utverkat att vi i stället får disponera museets hörsal (betyder bl a att vi får gå och fika i Stallet).


Den 10 november
Conny J 1 051110.jpg (32622 bytes)var det åter dags för en intressant presentation. Conny Jönsson från Rymdbolagets "Stockholm Teleport" (det som förr hette Ågesta jordstation) gav oss en inblick i Rymdbolaget och dess verksamhet liksom av vad som numera händer i Ågesta.
Conny har en utbildning som rymdingenjör (i Kiruna, sitt skånska idiom till trots) och ett förflutet bl a som operativ chef för Tele-X och är jämngammal med verksamheten i Esrange, där drygt hälften av Rymdbolagets personal finns (en stor del av andra hälften sitter i Solna, det handlar om 170 resp 120 personer, i Ågesta är man bara 7).
Rymdbolaget har en tämligen heltäckande verksamhet - man utvecklar, sänder upp och sköter driften av rymdsystem. Däremot blandar man sig inte i applikationerna (t ex TV-programmen). Man har även flygplansburna system för havsövervakning m m.
Från Esrange har man hittills släppt upp ca 500 raketer (max 800 km upp) och 550 ballonger (den största som dubbla Globen i volym). Nästan alla uppskjutningar har lyckats.
De svenska raketerna har hetat Viking, Freja, Astrid, Odin och nu Smart.
Rymdbolaget är delägare i företag som utvecklar nya, "gröna" raketbränslen och jonmotortillämpningar. Man har också goda möjligheter att testa förarlösa flygplan - över en yta ungefär av Danmarks storlek.
Ågesta-stationen övertog Rymdbolaget för tre år sedan. Man har byggt om, rivit ett par paraboler och utökat kabelanslutningarna. Den planerade affärsverksamheten har ännu inte levt upp till planerad nivå, men makrnaden för nya tjänster växer. Man erbjuder Uplink-tänster (huvudsakligen för broadcasting) och Down-link (OB, News gathering m m) liksom Tvåvägs ptp data- och telekommunikation. Förhoppningarna är stora då det gäller distribution av TV/Video via bredband, liksom Uplink-tjänster till den kommande Sirius-4-satelliten.

Även denna torsdag hade vi premiärbesök av en ny medlem, Anders Järvstrand, som hälsades välkommen i församlingen.


Den 3 november
gästades senITel av Göran Eriksson från koncernstaben vid Stureplan. Dagsläge och tekniktrender för TeliaSonera berättade han om och gav också sina reflektioner på frågan om Telia och Sonera verkligen blivit TeliaSonera. En trevlig och lättsam presentation, om än inte helt lättsmält. (På bilden ger oss Göran receptet på den nordeuropeiska Radiopizzan).
På mobilsidan är TeliaSonera etta i Sverige, Finland och Baltikum, tvåa i Norge och Danmark och trea i Ryssland.
radiopizzan 051103.jpg (26953 bytes)Organisationen liknar en matris med "lokala" profit centers för Sverige, Finland etc och övergripande samordningsenheter för Marketing, Products & Services samt Network & Technology (där Göran själv hör hemma). Särskilt Profit Center Finland har det tufft fn pga stenhård konkurrens på bredbandssidan.
51 % av koncernen försäljning avser nu mobil trafik och tillväxten där är över 20 %. Ännu snabbare växer Internet (över 30%) och särskilt bredband (60%), medan fasttelefonin ökar blygsamt - dess andel av försäljningen är ca 26 %.
IP-teknologin är givetvis högaktuell; dagens problem är att bli av med tidigare teknologier på ett vettigt sätt.
För framtiden gäller konvergens mellan fast och mobilt. ETSI håller på med ett lovande koncept som bygger på IMS (som betyder Internet Multimedia Subsystem, vad nu det betyder).
Telia och Sonera har kommit en bit på väg, menade Göran. Synergieffekten har blivit större än vad som förutspåddes och det blir mer och mer av gemensam produktutveckling och gemensamma infrastrukturprojekt. Mer och mer av gemensam produktion, men det har varit många läxor att lära på vägen, den hårda vägen.
Framtiden ter sig dock ljus om man ser till tillväxtmöjligheterna i Eurasien-Ryssland-Turkiet. Men blir TeliaSonera ett ryskt-turkiskt företag månne? Eller kommer vi att bli uppköpta av någon stor europeisk operatör?
Ja, hur det än går så är en sak säker; det blir fler och fler akronymer i telekomspråket.

Vid mötet utökades senITels kvinnliga medlemsandel avsevärt. Nya medlemmen Laila Ohlgren premiärdeltog.


Den 27 oktober
var det meningen att Till Mayer skulle visa oss hur man gör CD-skivor med snygga omslag. Han blev dock sittande på pendeltåget som fått stopp ute på linjen pga nedriven ledning och hann över huvud taget inte till museet. Men han lovar komma åter i ämnet den 17 november i stället.

Nu lyckades vi ändå utan svårighet få förmiddagen att bli meningsfull. Johan Martin-Löf berättade, assisterad av Neve om ett seminarium som Dataföreningen och Tekniska Museet haft för att informera om ett stort dokumentationsprojekt på temat "Hur IT-Sverige föddes". 18 fokus-grupper planerades och var delvis i gång med att samla information, göra intervjuer etc, t ex kring BESK och AKORD (Neve berättade om det senare, men jag förstod aldrig riktigt vad det var).
Vidare informerade Johan om invigningen av den nya telefon-design-utställningen "Älskade telefon" på Tekniska museet, som givetvis kan och bör besökas i samband med någon torsdagsövning. En fortsatt utbyggnad på temat kommunikation (.kom) är att vänta på museet (om/när finansiering kan ordnas).
Slutligen refererade Johan också vad som hänt på Skansen sistliden söndag, då det nyanlagda blanktrådsnätet invigdes i Skansens stadskvarter, delvis finansierat av Telia. En vårutflykt för att kolla in att trådddansarna gjort rätt förutsågs bli lämpligt.
Sammantaget finns det tecken på att Sveriges telehistoria ändå inte blir helt bortglömd, trots att Telemuseum inte längre finns.
Den tid som var över ägnades åt demo av musiksajten Pandora.com och exempel på hur man tittar och lyssnar på SVT och SR i sin dator. 

Efter lunch var några kvar för att fixa till det som inte blev bra vid försöken två veckor tidigare att byta "Kurt Åberg" mot "senITel" i datorns Windowsregister. En systemåterställning föreföll utfalla väl och det mesta gick bra ända tills vi skulle stänga av datorn för dagen (den valde att starta om bara). Så fortsättning följer.


Den 20 oktober
hade vi också litet diverse på dagordningen. Att bränna CD i Windows XP demonstrerades av Kurt Åberg. CD-brännaren finns som en enhet under <Den här datorn>. I Utforskaren kopierar man helt enkelt över de filer och mappar som man vill ha med på CD:n till den enheten. Det kommer upp en ruta med en guide. Det är bara att följa ett par steg med guidens ledning så är det klart.

Om man vill kunna välja bland olika skrivhastigheter kan man använda Nero Express, som finns gratis tillgängligt på olika vägar. Det demonstrerades av Till Mayer. För ljudinspelning på CD som man vill kunna spela upp i en CD-spelare bör man använda skrivhastigheten 8x eller möjligen 16x.

Det föreslogs att vi bör ha en utpekad datoransvarig vid torsdagsträffar i webmaster Pelle Carlsons frånvaro. Det blev allmänt bifall till val av Kurt Åberg för detta ansvar.

Karl-Georg Bergstrand informerade om ett internet-arkiv i USA som f n omfattar minst 1 petabyte (dvs 1015 byte). Han hade läst om det i Forskning och Framsteg, se http://www.fof.se/?id=05722 . På denna sida finns bl a en länk till detta internet-arkiv. K-G demonstrerade hur han hade funnit bl a en tidig hemsida från SenITel på Internet Archive.

Det är inte lätt att välja bland alla bredbandsoperatörer. Josef Brodin hade funnit ett 10-tal och konstaterat att det är mycket komplicerat att välja. Kombinationserbjudanden med fasttelefoni och kampanjpriser försvårar valet ytterligare.

Slutligen kom vi in på erfarenheter från vår verksamhet i Televerket/Telia. Bl a berättade Kalle Eriksson om entreprenörerna i Göteborg som uppfann radikala nya datorstödda systemlösningar, t ex Maritex för kortvågstelex till sjöfarten och Mobitex för landmobil textkommunikation.


Den 13 oktober
var programmet lite löst i konturerna. Men vi fick tiden att gå och hade kunnat hålla på längre om inte lokalen blivit upptagen kl 12. Först installerades nytt antivirusprogram (AVG) och brandvägg (ZoneAlarm) (Pandan var inte längre uppdateringsbar utan betalning). Det gick bra, men förmodligen krävs extra inställningar i brandväggen för att den ska släppa ut oss på Internet (nu blev vi tvungna att stänga den, eller rättare sagt öppna, för att kunna trafikera).
Vi testade också med att fotografera, ladda bilderna i datorn via kortläsaren samt att lägga upp bilderna på webben hos Flickr (som K-G berättade om förra veckan). Det gick bra och bilderna kan återfinnas med sökordet senitelklubben hos www.Flickr.com).
Vi ägnade också en halvtimme åt att försöka utplåna Kurt Åberg ur nya datorn (leverantören hade lagt in hans namn och vi tyckte det borde stå senITel i stället). Windowsregistret genomsöktes och alla Kurt Åberg byttes mot senITel. Framgången blev dock tämligen begränsad - Kurt har uppenbarligen gjort ett outplånligt intryck på datorn. Men det gav i alla fall en liten inblick i den köckenmöddig av filer som bildar Windows register, och försöken fortsätter nog nästa torsdag.


Den 6 oktober
fick vi en genomgång av några nya webbtjänster. Karl-Georg Bergstrand gav oss en genomgång som också är tillgänglig här på hemsidan, klicka här för att studera. Det finns rika möjligheter att - utan kostnad - lagra favoriter, bilder och allt möjligt på nätet. Då slipper man belasta den egna servern, vars utrymme ju är begränsat, och man kan nå materialet från valfri dator via Internet. Sannolikt kan senITel nyttja flera av dessa tjänster för t ex kommande fototävlingar (Flickr),
Han avslutade med att visa
Bloglines, som gör det möjligt att enkelt följa utvecklingen på bloggar och hemsidor som har s k RSS-funktion. Med bloglines "prenumererar" man på information om när något nytt händer på olika ställen på Internet. Detta är nu möjligt då det gäller senITel Forum. Om man skaffar Bloglines ser man (när man loggat in hos dom) vilka nya inlägg som skett sedan man sist kollade, utan att behöva logga in på Forum.
Hur man skaffar Bloglines framgår av en ny vovve i vår lathundskennel. Och vill du prenumerera på senITel Forum-info så finns nedtill i vår Forumlista en orange XML-symbol som man kan nyttja för att  Hur det går till framgår av lathunden. Vill du inte skaffa Bloglines kan du ändå få en hum om nya inlägg genom att vänsterklicka på den oranga XML-symbolen (vars adress man förstås kan spara som favorit).


Den 29 september
ATCC 050929.jpg (44003 bytes)besökte ett 30-tal seniTelare den nya flygledningscentralen vid Arlanda, Stockholm ATCC (Aviation traffic control center). Peter Kilström, som trots sin ungdom jobbat med teletekniken vid centralen ända sedan det var Televerket Radio som skötte om den detaljen, gav oss en inblick i det komplicerade samspelet mellan pilot/plan och flygledare på ett flertal olika nivåer. Den mest marknära nivån, "Tornet", sköter kontakterna vid start och landning, dvs de närmaste kilometerna runt flygplatsen - vid peter k small 050929.jpg (16366 bytes)arlanda rör det sig om 90 i timmen vid högtrafik. Men övrig flygledning kan i princip vara placerad var som helst, ingen ögonkontakt behövs. Stockholms ATCC ligger nära flygplatsen Arlanda, men sköter flygledningen för den del av landet som ligger norr om Jönköping, de sydligare delarna sköts av Malmö ATCC. Verksamheten är uppdelad på en enhet som sköter om att plan som startat och som ska landa sköter sig bra i närområdet (Storstockholm ungefär) och ser till att de kommer in på de utstakade trafiklederna. Sen tar den större områdeskontrollen över och sköter även samspelet med angränsande områden (Malmö, Norge, Finland ...). Det finns också en högre samordning på Europa-nivå, som också har sitt att säga till om även när det gäller starter från Arlanda.
När vi beskådade verksamheten (stora bilden) verkade också allt lugnt och stilla. Av flygplanen såg man bara små  rutor på de stora bildskärmarna.
Det hela fungerade med mycket hög säkerhet, försäkrade Peter (lilla bilden), alla vitala tekniska system och funktioner är minst dubblerade.


Den 22 september
Krister mobil 050922.jpg (28202 bytes)gjorde vår programchef Krister en generalrepetition av sin information om vad man kan göra med sin nalle, och hur, som han senare på dagen skulle delge medlemmar i SPF Kungsholmen. 

Trots att senITel-auditoriet ju besitter en avsevärd telekompetens så fanns det många frågor kring mobilens funktion och Krister lyckades skingra dimman i flera avseenden. Kvar står dock det besvärande faktum att standardiseringen inom mobiltelefonin, i vart fall då det gäller telefonerna, deras program och knappar, har åtskilligt kvar att åstadkomma. Men i bästa fall kan man bli framgångsrik genom trial-and-error (förutsatt att det nån gång leder till success). I värsta fall får man ge sig in i bruksanvisningen.

Den nalledator man har i fickan kan numera så många konster att ingen behärskar allt. Hur man sänder SMS, MMS och e-post, hur man surfar och hur man fixar adressbok och mobilsvar - samt på begäran hur man ringer - fick vi dock en god hum om.

Många goda tips gavs, t ex:
- Köp en mobil som du lätt kan läsa på och knappa på
- Sänd siffror i SMS genom att hålla ner siffertangenten länge (annars blir det ju bokstäver)
- Kom ihåg hur man låser upp knappsatsen på just din telefon.
- Kända www-adresser finns som regel även i med wap i stället för www, t ex wap.sl.se om man vill surfa till SL:s hemsida på WAP-webben.

Vi tror att åhörarna på eftermiddagen också blev nöjda och mer kunniga om dagens mobiltelefoni.


Den 15 september
inleddes "höstterminen". Vi kunde konstatera att vår nya dator fått vara i fred över sommaren (däremot var vår kaffebryggare ute på turné, men den återfanns i tid före fikarasten). Några tappra hade efter våravslutningen m e m fullbordat installationen, så nu var det bara att köra. Nytt för dagen var också sladdlös mus och d:o tangentbord, som vi också lyckades få fart på så småningom.

En kort betraktelse gjordes kring vår hemsidas undergång och återuppståndelse på ny server i augusti. Något svar från Telia på varför man stängt senITels hemsida hade ännu inte inströmmat. Den nya placeringen av hemsidan medför en kostnad på mindre än 1000 kr/år och funktionen verkar bra. Nu har också senITel forum kunnat flyttas över till vår egen serverplats (men Karl-Georg svarar fortfarande för dess funktion).

Neve och Johan hade varit på IT-säkerhetskonferens och gav ett kort referat. Bl a kunde noteras att virus o dyl successivt ändrar karaktär från allmänt elände med stor spridning till mer av ekonomisk brottslighet, vilket kanske har det goda med sig att vi fattiga pensionärer inte är så intressanta som målgrupp.

Johan relaterade också tankarna kring det brev som Tekniska Museets Vänner sänt till tre ministrar (finns här). Han hade också haft tillfälle att fästa Ulrika Mässings uppmärksamhet på detsamma vid ett möte nyligen.

Krister B harangerades för sin bravad att vinna den stora fotopristävlingen och fick, förutom ovansklig ära, ett ex av Carl Akrells Stockholmskartegravyr från 1805. Han gjorde sedan en genomgång av de ämnen som finns på "önskelistan" inför höstens verksamhet och fick också en del nya idéer till studieområden. Som framgår av tabellen överst är höstprogrammet fortfarande mycket flexibelt.

Kalle berättade om TF och visade lista över nyblivna pensionärer från Telia. Listan får cirkulera på några möten i förhoppningen att kontakt kommer att tas med såna som vi känner och som kan tros vara intresserade av medlemskap.


Den 19 maj
var vi åter på hemmaplan i Tekniska Museet. Först fick vi avnjuta ett högklassigt bildspel som Jan Bergman satt samman av bilder han tog på Linköpingsresan och vacker musik. Tanken var att lägga in det här på hemsidan, men filen blir så himla stor (14 Mb) så Jan erbjuder sig i stället att för dem som så önskar till självkostnadspris fixa CD-kopior av ljud- och bildspelet.
Sedan beundrade vi den för dagen nyinstallerade senITel-datorn, med platt skärm och WinXP och DVD-brännare och DVI-utgång till kanonen. Den var så ny att allt inte ännu fungerade, men det fanns förhoppningar om att få igång resten efter sommaren. Vi kunde konstatera att videokanonen behöver justeras för att bli riktigt bra, blir förhoppningsvis också fixat till efter sommaren.
Eftersom vädret var hyggligt, med växlande molnighet, utlystes sedan vårens fototävling bland mötesdeltagarna. Reglerna hittar du här. När bidragen strömmat in kommer de att publiceras här på hemsidan.
Slutligen tyckte ordförande Kalle (se nedan) att det varit en givande "termin" och så önskade vi alla varandra en trevlig sommar - och det gäller förstås även dem som inte kunde vara med på museet. Och så intog flertalet en enkel men närande lunch i Stallet (det är museets restaurang, ligger i gamla Södra stallet, Telemuseum låg på sin tid). i Norra stallet).

examen05.jpg (82276 bytes)


Sedan dröjde det pga helger ända till
den 12 maj
innan vi sågs igen, men då fick vi i gengäld rå om varandra hela dagen. I en utmärkt flygbuss reste vi - ett 25-tal senITelare - under eminent ledning av Krister Björnsjö till Linköping där vi beskådade gamla datorer i IT-ceum och gamla flygplan på Flygvapnets museum, i strålande försommarsol dessutom. Eftersom bilder säger mer än ord så kommer här några.

destination b 050512.jpg (19194 bytes) Vi startade från City-terminalen bland dom andra flygbussarna
visning2 b 050512.jpg (23430 bytes) På IT-ceum guidades vi bl a av Lennart Pettersson, vars ryggtavla här kan beskådas
jetplan b 050512.jpg (14683 bytes) Gamla jetplan inspekterades (här är det Per-Didriks rygg mitt i bild)
flygarbaronen b 050512.jpg (22118 bytes) Och flygarbaronen morsade vi också på (bakom honom fanns också en Döderhultarn-utställning (känsliga tittare varnas)

Vi kom hem helbrägda kvart över arton, nöjda med dagen.


Den 28 april
Obs att burken inte är Jolt Cola utan Cokehade vi åter förmånen att få besöka vår gamla arbetsgivare i Farsta. I hus Upplevelsen (gamla Ivar) fick vi en upplevelse av hur Telia Soneras nät utvecklas, framförallt då stamnätet (eller core eller backbone).  Den förmedlades av en som vet, Bernhard Stockman från TeliaNet. Han inledde med exposé över datanäthistorien, med start i Telegrafverkets stamnät 1859, via ENIAC-datorn 1949 (som bara gick en kvart i taget, sen var det dags att byta ett trasigt elektronrör), ARPA-nätet 1957 (som ju var början till Internet), snabel-a:ts nya tillämpning 1972, TCP/IP-protokollen 1974/78, NFSNet på 56 Kbps 1986 och Televerkets nej tack till att engagera sig i Internet 1991. Ett beslut som man snabbt ångrade och drog igång Tipnet. 
Sedan dess  har näten förvisso vuxit och utvecklats i ett antal omgångar, och stora förändringar står också för dörren. Trafiken fördubblas f n varje år och väldigt mycket av den är numera peer-to-peer (som på privatsidan bl a står för   m e m laglig hemladdning av filmer och musik). Och brådtid inträffar på kvällarna (när barnen lagt sig men pappa är vaken).
Det handlar inte i första hand om att lägga nya kablar eller fibrer - det är en dyrbar historia - utan om att ändra arkitekturen och byta stationsutrustningar. Avskrivningstiden är i dessa sammanhang 3 år, att jämföra med transmissionssidans klassiska tider på 8-30 år. Upphandling pågår.  Dagens 2,5 Gbps räcker inte längre, det krävs minst 10Gbps, helst flera gånger mer.
IP-tekniken bygger ju på packet switching. Nu går dock trenden ett snäpp åter mot circuit switching så att det blir nån sorts kretskopplad paketförmedling (hur det går till vete fåglarna, det är nog nåt elektroniskt). Det verkar också som om Ethernet behåller sin position även i fjärrnätet, måhända även här som någon mix av Ethernet över SDH.
IP-telefoni (eller Voice over IP) via bredband kommer förstås som en del i Triple Play-erbjudandena och kvalitetskraven är här minst samma som på dagens telefoni (medan t ex telefoni via Skype har best-effort-kvalitet, vilket dock ofta också är helt okay). Tillgängligheten i centrala nätet har målsättningen 5 nior, dvs minst 99,999%, men den nås inte riktigt f n.
Hur NGN (next generation network) ska se ut på lite sikt vet man inte; IP, MPLS eller SDH eller nåt annat eller mittemellan? Men det blir säkert många nya akronymer att hålla reda på. (vilket osökt påminner referenten om den nu 30 år gamla Utredningsvalsen).


Den 21 april
stod PowerPoint i fokus, det program i Office-paketet som lämpar sig bäst för presentationer i text och bild (och ljud), en moderniserad variant i stället för de gamla vanliga overheadbilderna (eller flanellogrammen om man går ytterligare lite bakåt i tiden).
Pelle Carlson och Krister Björnsjö gav varsin prestentation av vad PowerPoint kan användas till och tipsade om hur man går tillväga. Inte särskilt svårt om man redan är van vid Word.
Du hittar de två presentationerna här på nätet. Här är Pelles och här är Kristers.

Vi hann med en del annat också. Bl a gav Johan ett tips för St Petersburgsresenärer, nämligen stadens centralt belägna och förträffliga Tekniska Museum. Dess hemsida hittar du på www.rustelecom-museum.ru
Per-Didrik visade också som förspel bilder från en resa till Riga (med ett särskilt HP-program som heter nåt med webshare).


Den 14 april
handlade det också en del om radiofrekvenser, men med speciell inriktning på digital-TV och de "boxar" som man behöver skaffa när det analoga nätet släcks ner (om man inte har kabel-TV, då kan man antagligen fortsätta som om inget hänt). Josef Brodin hade djupdykt i ämnet både vad gäller frekvensanvändning, modulationsmetoder, apparatur och historik. Inte för att den stackars referenten begrep särskilt mycket, men såpass mycket står väl ändå klart att det f n och lång tid framåt finns ett antal standarder för olika digital-TV-sändningar och att det är svårt att få fram TV-apparater som fungerar bra utan extra tillsats i form av digitalbox. Den som nöjer sig med SVT 1 och 2 samt TV4 kan dock köpa en billigare burk, t ex från www.luxorit.se

Ordförande Kalle rapporterade från årsmötet i Teleseniorernas Förbund, som hållits dagen innan. Han hade själv hamnat i TF:s styrelse, vilket måhända betyder att senITel får engagera sig lite i en del IT-frågor inom TF. Ny ordförande i TF efter Hans-Eric Ekelund, som nu tyckte att han gjort sitt, blev Paul Källström (tidigare vice ordf).

Och så uppmanades alla som vill följa med att anmäla sig till Linköpingsresan så snart som möjligt.

Lokalerna var denna dag så hårt utnyttjade på museet att vi inte kunde koka vårt sedvanliga kaffe. Fikarasten blev därför virtuell, en variant som vi ska försöka undvika i framtiden.


Den 7 april
frekvenskrister 050407.jpg (19592 bytes)hade vår nye programchef, Krister Björnsjö, lyckats övertala sig själv att komma och berätta om Radiovågor och radiofrekvenser – hur kan de användas för IT och annan telekommunikation. Historien började med mycket långa vågor och Krister tog oss genom frekvensspektrat och historien via lång-, mellan- och kortvåg ända upp i 2GHz-bandet för 3G och längre ändå. Du hittar hans bildmaterial här och det talar nog för sig själv hoppas dagens referent som glömt både papper, penna och kamera hemma. (Men det fanns andra som hade kamera med sig, bl a Neve som plåtade Krister mitt bland frekvenserna.)

Vi bestämde också att vår resa till Linköping och IT-ceum blir den 12 maj och att vi antagligen hyr en buss (om vi blir tillräckligt många).


Den 31 mars
hade påsken klarats av och vi förde en del resonemang kring några skilda ämnen.

Först visade Kurt Åberg hur man kan gå tillväga när bilderna man skriver ut blir annorlunda än den version man sett på skärmen. Det handlar om att kalibrera bildskärm och skrivare. Lite krångligt verkade det, men givetvis värt besväret om skillnaden mellan skärm och utskrift är besvärande stor. Kurt har levererat en PM i ämnet och den återfinns nu på vår bildmakaravdelning.

Så pratade vi också om hur man kan se vilka processer som är i gång i datorn (CTRL+ALT+DELETE), hur man i bästa fall kan få en förklaring till obegripliga processnamn (www.processlibrary.com) och hur man (i Win98) kan stänga av onödiga processer som autostartar tillsammans med datorn (Start/Kör, skriv msconfig, OK, välj fliken autostart och klicka bort bockarna i de rutor vars program man vill slippa ha igång), starta om datorn  - det kanhända att vissa program startar lik förbaskat, men för det mesta funkar det.

En undran rörande äldre dator som börjat gå segt  - antagligen beroende på nyinlagt antivirusprogram, dom är stora och tynger ner svaga datorer.

Till sist tittade vi lite på den spec som Neve, Kurt Å och Pelle gjort för datorinköp och som f n lämnats till några tänkbara leverantörer för offertgivning. Kanske borde vi komplettera med trådlöst tangentbord och mus, men detta kan givetvis också köpas till senare.


Den 17 mars
var vi bara ett dussin deltagare ungefär. Orsaken var att många var ute och åkte Ålandsbåt med Panggillet. Vi som var där passade på att diskutera vårt planerade datorköp. Det blir en stationär PC med flat skärm, en mindre arbetsgrupp sköter detaljplaneringen (synpunkter kan fortfarande lämnas i vår forumdebatt i ämnet).
Vi diskuterde också Kurt Katzeffs förslag till erbjuande till Tekniska Museet om miniföredrag inom telekomområdet. Kalle kontaktar museiledningen med inriktning på vad vi kan göra i samband med att museets nya telekomavdelning öppnas (i år?).
Slutligen gick vi också igenom lite av erfarenheterna efter årsmötet (enkätresultat m m finns här). Det mesta fungerade bra, men inloggningsbekymmer måste utredas och vi bör överväga en lite annan tidsplan vid nästa årsmöte.
Det var nog tur att vi inte hade någon större övning denna torsdag, för vår befintliga dator vägrade starta, och ominstallation av Windows krånglade också. Dock var skrället igång igen innan vi gick hem (men vissa funktioner kräver ytterligare åtgärder, bl a funkade inte ljudet).


Den 10 mars
Östen A 050310.jpg (31034 bytes)gästades vi av en systerorganisation. Östen Andersson från Ericssons film- och videoklubb berättade att man startat sin verksamhet redan 1959, då så LME:s smalfilmsklubb. Under 90-talet hade dock video kommit att dominera och numera var det mesta i verksamheten digitalt. Klubben har ca 200 medlemmar och ordnar träffar med föredrag, diskussioner, tävlingar, demonstrationer (av nya prylar), kurser osv.  Man har t o m en egen tidning, "FiLMaren" som även kan läsas på hemsidan www.erivideo.webhop.org

I tidningen ska det också gå att hitta en översikt över metoder att föra filmat material från video till dator och från dator till video. (Den som först hittar den sidan kan väl meddela mig var den finns, själv lyckades jag inte./Pelle). Kring dessa metoder informerade Östen en hel del och gav intressanta data kring kapacitet m m. T ex att en MPEG1-fil med 1 minut video tar ungefär 10 Mbyte, vilket är ungefär 5% av utrymmet för motsvarande avi-fil. Ett nytt komprimeringssätt DivX lagrar motsvarande på 2 Mbyte med hyfsat god kvalitet - videons MP3-variant? MPEG1 är rätt metod när man sparar video till CD för konsumtion, MPEG2 när man ska spara på DVD. Men spara alltid också den redigerade filmen i sitt avi-format, rekommenderade Östen - det kan komma nya lagringsmetoder som är bättre och då har man "originalet" kvar att utgå från.

Digital video ger klart bättre kvalitet än den analoga, och passar utan förändring för redigering i dator. Klubben hos Ericsson har en egen redigeringsstudio i Älvsjö där man producerar film både enskilt och som grupp. Östen visade också exempel på hur man jobbar i det nästan-professionella redigeringsprogrammet Adobe Première. Man kan bli medlem även om man inte är Ericssonare.

Östen hade också tänkt visa några filmprover, men det ville sig inte - vi upptäckte alltför sent
- att vår dators C-partition var knôkfull,
- att vi inte har någon DVD-spelare och
- att en del program borde ha uppdaterats för länge sedan. (På bildens bakgrund har allt bara låst sig på typiskt  Windows-manér medan Östen begrundar sitt föreläsararvode, som påpassligt går ton-i-ton med hans skjorta.)

Så Östen är välkommen åter och det är ju tur att vi snart ska gradera upp vår datorutrustning. Denna uppgradering har f ö redan inletts och vi premiärtestade senITels egna videokanon, som - givetvis - var ett klart fall framåt jämfört med den gamla som vi fått låna på museet, både när det gäller att visa bild och när det gäller att inte väsnas. Men kanske behöver någon justering göras för "brödtexten" blir lite ojämn (skärmad sladd?).

Sist, men inte minst, noterade ordförande Kalle att Neve inte längre var kvar som programchef i styrelsen. Han tackades för oräkneliga insatser med en applåd och en röd och en vit (ros antagligen). Det förutsattes dock av församlingen (inkl Neve själv) att han skulle fortsätta att vara en synnerligen aktiv senITel:are.


Den 24 februari
B Holmberg 1 050224.jpg (17976 bytes)bjöd också på ett intressant föredrag. Björn Holmberg från SL informerade om den förnyelse som är på väg genom SL:s IT-satsningar.
Dagens webbtjänst som ger besked om när och hur man ska åka för att nå önskad hållplats vid önskad tidpunkt är redan nu populär. Snart blir den dock betydligt bättre genom att man kan knappa in gatuadresserna för sin förflyttning i stället för hållplatsnamnen. Och det ska också gå att få fram vägbeskrivning på kartor, uppgift om gångavstånd från hållplatsen till målet m m.
På webben kommer också information om trafikstörningar att bli snabbt tillgängliga, även via modern mobiltelefon. Kanske kan man också få möjlighet att prenumerera på info om trafikstörningar på viss linje via SMS-meddelanden.
Ny gemensam databas tas i bruk nästa år och ökar möjligheterna till snabb info till resenärerna. Och 2007 är det dags för nyt biljettsystem med smarta kort i stället för periodkort och remsor. Korten ska kunna laddas via Internet och de kan fjärravläsas i spärrar och på bussar (man behöver inte ta upp kortet ur plånbok eller handväska, det räcker att kortet passerar nära avläsaren). En fördel med chips-korten är också att de lätt kan göras obrukbara av SL om de tappas bort eller blir stulna.
IT kommer att göra det enklare, snabbare och säkrare - och det ska funka även om centraldatorn stannar, lovade Björn.  Enklare trafikledning, kanske färre störningar, men framför allt bättre möjligheter till information i realtid om de störningar som uppstår.


Den 17 februari
Anita R 3b 050217.jpg (21149 bytes)hade vi åter en kvalificerad gäst: Anita Rissler från SeniorNet Lidingö. Hon gav oss en hel massa kunskaper om vad bloggar är för något, vad de kan nyttjas till, vilka bra och gratis hjälpmedel det finns för att bygga upp sin blogg och hur lätt (?) det är. Hon visade exempel från sin egen blogg "Surftips för seniorer" som härmed får en hedersplats i vårt länklager.
En blogg kan vara en dagbok på nätet, men också ett alternativ till en vanlig hemsida. Det finns som regel möjlighet för läsaren att lägga in kommentarer till det bloggaren skriver. Bloggens notiser är i regel korta, men har gärna många länkar till källmaterial, andra bloggar etc. Bloggar har på sistone också ägnat sig en hel del åt grävande journalistik och fått fifflande potentater på fall.
Ofta nyttjar man också möjligheten att "prenumerera" på nyhetsnotiser med hjälp av något som heter RSS - mycket bra och framtidens melodi, hävdade Anita - men som inte låter sig förklaras här (av denne referent).
Hjälpmedlet för att enkelt bli bloggare finns på www.blogger.com och är gratis. En lathund för att nyttja bloggen som hemsida har Anita publicerat på http://webbsida.blogspot.com. Ytterligare hjälp kan man få via www.intressant.se. Och det gäller att lägga manken till för att öka jämlikheten: 92 % av alla bloggare är högst 29 år och bara 4 % över 40! Men antalet bloggar fördubblas var femte månad ungefär.
Ett sätt att få veta mer om bloggar och dylikt är att kolla in Anita Risslers Powerpoint-bilder, finns här.(ca 500 Kb).

Alla lyssnade med stort intresse både före och efter fikat, som framgår av bilden nedan (Bilderna är tagna av Neve med hans nya digitalkamera).

Anita R2b 050217.jpg (54591 bytes)


Den 10 februari

Lars-Erik E b 050210.jpg (26422 bytes)hade vi nöjet att hälsa årets första gästföreläsare välkommen: Lars-Erik Eriksson med förflutet vid såväl Ericsson som Telia och KTH (Torbjörn Johnson som också var aviserad hade fått förhinder). IP-telefoni var dagens ämne och Lars-Erik tog oss genom IP-historien från ARPA-nätets tillkomst till dagens situation, där det mesta verkar förlita sig på IP-tekniken.
Att använda packet switching för telefoni har länge varit en möjlighet, och nu har man helt kommit över de kvalitetsproblem som fanns tidigare. Så allt talar för IP-telefoni, och telefoni på det gamla vanliga sättet är ett minne blott om 20 år, säger Telia (snabbare, hävdade Lars-Erik).
IP-telefonin blir en en naturlig (och ofta avgiftsfri) del av framtidens bredbandserbjudanden, och redan nu är det många som gör generösa erbjudanden. Ett sådant, som Lars-Erik förmedlade, kommer från det lilla Kista-företaget WX3 (www.wx3.se). Här kommer snart en länk till erbjudandet som är en sorts kontantkort för fast telefoni via bredband (åtminstone 128 K). Dagens mötesreferent är inte kapabel att bedöma om det är bättre än några andra erbjudanden. Inte heller begrep han tillräckligt för att förmedla det Lars-Erik berättade om olika IP-standarder m m. Men att vi står inför ännu en revolutionerande omvälvning på telekommarknaden verkar klart.

Bilden är tagen av Kurt Åberg som hade sin kameramobil med sig (turligt nog, eftersom alla digitalkameror var kvarglömda hemma).


Den 3 februari

fortsatte vi resonera kring PC-hantering med viss inriktning på säkerhet. Neve visade hur han på sin gamla adress bombats med virus-spam i julas och hur hans nya adress hos spamcop var förskonad från dylikt. Vi konstaterade gemensamt att även om rätt många drabbades av spam så var det ingen av de närvarande som egentligen hade några problem med spammet - man har löst det och lyckas leva med det, ungefär som med ofrånkomliga onyttig- och onödigheter IRL (det betyder in real life, vilket lär betyda i verkligheten).

Men det räcker kanske inte med en bra brandvägg och ett uppdaterat antivirusprogram i datorn. Det kan ändå smyga sig in små spionprogram och elände via hemsidor och cookies. Pelle visade i korthet hur det fungerar med gratisprogrammet Ad-Aware (finns på PC för Allas CD, kan tankas hem från www.lavasoft.com, se till att du tar gratisversionen). Programmet går på begäran igenom datorns filer (eller en del av datorn) och letar efter cookies, registerinställningar o dyl som man av erfarenhet vet kan ställa till elände för vanligt hyggligt folk. Erfarenhetsdatabasen måste uppdateras ungefär som ett antivirusprogram så att man hittar även nyupptäckta   fulingar. Sedan finns det dessutom (gratis)program som hindrar kända spionfiler att ta sig in i datorn. Pelle hade skaffat ett som heter SpywareBlaster (finns hos http://www.javacoolsoftware.com/). Om det fungerar bra så borde det resultera i att Ad-Aware inte kommer att hitta så mycket elaka filer i fortsättningen, något som ännu är för tidigt att vare sig bekräfta eller dementera. Det finns även betalversioner av dessa program (och liknande) som måhända är bättre och i vart fall mer sofistikerade.

Neve visade också hur man på en kvart kunde köpa och idriftsätta sin egen se-domän (www.nevelius.se)  för den ringa kostnaden 130 kr/år om man vänder sig till   http://www.loopia.se/ (normalt är priset det dubbla, men just nu kan man få första året för halva priset).

Karl-Georg hade ett länktips till den som vill kolla vad det är för processer igång i datorn. När man väljer CTRL+ALT+DELETE får man ju upp en ibland lång lista med tämligen obegripliga beteckningar. På http://www.processlibrary.com   kan man skriva in dessa beteckningar och (nästan alltid) få reda på vad de står för och hurpass viktig den processen är för datorns välmående. Man kan normalt få datorn att låta bli att dra igång enskilda processer genom att gå in på Start/Kör och skriva msconfig och trycka OK, välja fliken Autostart och plocka bort ett antal bockar för ett antal program (explorer och systray, samt antivirusprogrammet, bör man väl dock inte stänga av). I bästa fall blir datorn lite snabbare (och startar snabbare), men det tar kanske lite längre tid de gånger man behöver nyttja någon av de "avstängda" processernas program.

Vi konstaterade också att det inte går bra att skicka bilagor med rtf (html)-redigerade mejl från Outlook till dem som har Outlook Express, bilagan "försvinner". Till Mayer hade gjort ett experiment med sändning till alla i coollist och de flesta kunde inte se/höra bilagan trots att den var med. Utskicket hade också lett till att vi hittat lösningen på problemet.

Nu minns inte referenten mer. Jo, förresten, några hade haft problem med inloggningen till Forum, där ju årsmötet pågår som bäst. Anledningen var oklar, men Johan gav ett bra tips för säkerhetsinställningarna, vilket resulterat i att anvisningarna för forum kompletterats på denna punkt.


Den 27 januari

var temat PC-hantering. Vi bytte tankar i detta ämne som ju berör oss alla och en del goda råd såg dagens ljus.

Lösenordshysterin var först ut: Ett bra sätt är att man har ett och samma för de allra flesta inloggningar som inte är så ”kritiska” och där man själv väljer. Tex ett namn med födelseår ty då har man både bokstäver inklusive versal och siffror. Antalet tecken är med fördel åtta ty en del kräver denna längd som minimum. Mer avancerade lösningar förekommer med datoriserade listor – fördel, man kan söka då.

Medlemmarnas hantering av e-post skiljer sig från allt i inkorgen till ordning och reda. Sökverktyget i OutlookExpress tittade vi på. Det är så starkt att man faktiskt kan motivera att spara gammal e-post. Konstaterades att man under verktyg/alternativ/underhåll/mapp först kan se var OE gömmer e-posten och vidare att man kan ändra detta till en självvald mapp. Denna mapp kan man sedan sköta som vanligt när det gäller tex backup.

Att överhuvud ”spara eller inte spara” blev frågan ett tag och vi konstaterade att man sparar just därför att det är nästan enklare än att sortera bort - ty detta är ju ett kvalificerat urvalsarbete. Microsoft back up är bra när man väl lärt sig men ingen hade lyckats vaska fram data igen…

Vi utbytte även tankar kring den värld av mappar och filer som nu gäller när vi börjar arbeta med bilder. Det är nog så att man bör skaffa sig en metod att utanför sin dator ha det verkligt omfattade och ordnade arkivet för tex foton på CD-skivor. Att materialet ändå finns i datorn eftersom HDDn är så stor, gör ju ingen skada. På längre sikt sett är det viktigt att man har en strategi för att migrera från den miljö man nu har till nästa vilken man kommer drabbas av långt innan CD-skivorna förlorat innehållet. Dock, lägg CD-skivorna mörkt!

Vi sköt på talet om virus och annat som kan hota våra kära datorer till nästa torsdag. Däremot beskrev och demonstrerade Per-Didrik hur farlig elströmmen kan bli för dator mm om den sk nollanslutningen från el-verket lossnar. Detta innebär då att husets elinstallation tappar 0-fasen och det hela ”flyter” i 400V trefas! Tydligen hade nollanslutningen åldrats så att avbrott uppstått. Det började ryka i de apparater som fick för hög överspänning! Elverket, här Telje energi lagade och hemförsäkringen gällde.

Ett ännu snabbare sätt för elverket att drabba datorn kan vara att göra några sekundsnabba strömavbrott vilket drabbade Neve söndag den 28/11. Datorn kunde inte återstartas utan det blev startdiskett plus återinstallation av W98an. Så fort Neve hunnit göra detta upprepade elverket proceduren! Med brev till Kundservice Vattenfall fick Neve dock ersättning med 1000:- för installationsarbetet eller för sveda och värk…

Till sist bör nämnas de vackra bilder som några åstadkommit - genom att helt enkelt placera löv, blommor eller äpplen i skannern!

Neve


Den 20 januari

inledde vi 2005 års torsdagsaktiviteter. I brist på såväl ordförande (på golfresa) som programchef (förkyld) försökte vi ca 23 som var där att ändå inventera önskemålen inför vårterminen. Utöver ämnen som redan fanns på restlistan sedan tidigare kom det fram ett antal nya idéer för programchef och andra att jobba vidare med och försöka förverkliga. Att datorn nu börjar integreras med radio, TV och video märktes  bland de önskemål som kom fram.

En kort introduktion gavs också inför det förestående årsmötet. På förstasidan finns redan nu länk till möteshandlingar, deltagarlista, anvisningar m m.

F ö kan konstateras att vår dator klarat julledigheten väl och att det fanns ett 90-tal spam att rensa bort i inkorgen.


Nedan kan du klicka dig fram till referaten från tidigare års torsdagsmöten.

rainbolg.gif (1315 bytes)


till sidans börjanupp
Det
hände
2004

Det
hände
2003
Det
hände

2002
Det
hände
2001
Det
hände
2000
Det hände
våren 99

hösten 99
Det hände
våren 98

hösten 98
Det
hände
1997

Åter till
senITel:s
hemsida
.

Sidan senast reviderad 2006-10-29