senITel

Utvärdering efter Årsmöte 2004

Så här funkade det?

OBS: När du kollat svaret på en fråga kommer du enklast hit genom att klicka på Bakåt-knappen .

1. I det stora hela, hur tyckte du att det fungerade med årets datorstöd till årsmötet?

          Svaren finns här

2. Läste du inläggen?

          Svaren finns här

3. Gjorde du själv inlägg?  

          Svaren finns här

4. Deltog du i omröstningarna?

         Svaren finns här

5. Var det krångligt med inloggning?

         Svaren finns här

6. Ur demokratisynpunkt, om du jämför vår mötesform med ett vanligt, fysiskt årsmöte på lokal, hur tycker du vår variant står sig

          Svaren finns här

7. Anser du att mötet skulle bedrivits i annan takt än som skedde

          Svaren finns här

8. Saknade du några anvisningar om hur det skulle gå till och hanteras?

          Svaren finns här

9. Tycker du att vi ska köra vidare med det här systemet

           Svaren finns här

10. Utöver  svar på frågorna ovan gavs synpunkter i en öppen fråga, inläggen kan du se här.


Sidan senast ändrad 2006-10-29