senITel

Torsdagar på Telemuseum våren 98

Vi började den 22 januari
Då ägnades förmiddagen huvudsakligen åt att repetera brevhantering med bilagor etc i MS Explorer (version 3). Ragnar berättade att träff med Demotel/Promotor äger rum nästa vecka varefter planerna för 98 kan utformas bättre. Vi hoppas få fortsätta hela året för att hinna komma i mål. En inventering av ämnen för kommande gånger gav följande idéer: Datorstödd deklaration, Intressanta kalkyler i Excel, Bank- och girotransaktioner över nätet, Fax till och från dator, Hur hemsidor skapas.

Vi fortsatte den 29 januari
och då skulle vi fått besök från Telia Internet, men sjukdom inträffade. I stället lyckades Ragnar hitta en ung man från världens största dataföretag, Pyttemjuk (eller Microsoft som det heter på originalspråket). Hans namn är Peter, och han informerade om Internet Explorer 4 och svarade på frågor rörande denna nya (och av allt att döma förträffliga) Webläsare och andra MS-program. En mycket intressant förmiddag (som gick in lite på eftermiddagen också), inte minst då för dom som nyligen proppat in Explorer 4 i sina datorer.


Den 5 februari
var det fortsatt högt deltagande. Tekniskt var vi lite handikappade genom att storbildsprojektorn var på reparation (men det blir för dyrt så inköp av en ny projektor planeras nu). Dessutom går det inte att köra mejl i Netscape på Macarna på museet. Därför fick förmiddagen ägnas åt att prata om olika möjligheter och problem utan några demo-möjligheter. Förhoppningsvis var den inte bortkastad ändå. En del frågor besvarades och en del nya uppstod. Vi tyckte att ett framtida torsdagstema skulle kunna vara Backup (varför och hur) - utöver de tidigare nämnda temaförslagen.

Den 12 februari
hade vi besök av Charlotta Lannerhjelm som i vanliga fall finns på Telia Nära i Nacka. Vi diskuterade Internet och surfade en del vid Macarna (projektor saknas fortfarande) och fick bl a klart för oss att vi i senITel bara är på sin höjd en tusendels promille av alla närsurfare. Och fler blir det, en ny surfare var tredje minut i snitt.

Den 19 februariOlle@waktel.com
gav Olle Waktel från Telia Telecom Internet en intressant bild av Internetmarknadens utveckling hittills och vad man väntar sig framöver - något helt annat än i dag, även om ingen ännu kan säga vad. Vid milennieskiftet har vartannat hushåll tillgång till Internet, tror prognosmakarna. Telias mål är att ta 60% av den svenska marknaden, och man är på god väg.

Den 26 februari
hade senITel besök av SeniorNet Swedens ordförande ViviAnn Lundeberg. Man har f n ca 600 medlemmar och ett 15-tal lokala klubbar av varierande form. Att skapa mötesplatser är en viktig uppgift: för virtuella möten på nätet och för social samvaro i klubbar, seminarier, cirklar. Man vill väcka äldres nyfikenhet på IT, få många att prova på själva och att vilja gå vidare, medverka, dela med sig av sina erfarenheter, påverka och ställa krav - dagens Internet lämnar en del att önska, om också äldres behov ska tillgodoses på ett bra sätt. Ett fortsatt samarbete mellan senITel och SeniorNet förutsågs.

Den 5 mars
excellerade Börje Brolin i tjusiga tabeller i Excel. Vi fick konkreta exempel på hur man kan dra nytta av detta allsidiga kalkylprogram både för sin budgetuppföljning och för skatteberäkningar. Och Telemuseums nya projektor visade sig fungera utmärkt, även med Tegeströms PC ansluten. Börje kan sannolikt till självkostnadspris leverera sina exempel på diskett till dem som så önskar, det är bara att beställa.

Den 12 mars var det uppehåll.

Den 19 mars
skulle vi ha fått information från Postgirot, men influensa kom emellan, så vi hade en intressant diverse-förmiddag med Ragnar i stället. Bl a gicks den första delrapporten igenom och det fortsatta arbetet diskuterades.

Den 26 mars
var lokalen på Telemuseum upptagen. I stället fick vi disponera den bekvämaste möteslokalen i Telias konferenscenter i Farstas (H-huset). Det medgav att vi också bjöd in medlemmar i SeniorNet Sweden att vara med och lyssna på information från Microsoft om hur lätt det är att göra hemsidor med deras program FrontPage98 som kan köpas in för knappa tvåtusen. Det hela verkade synnerligen elegant och enkelt, i vart fall om man prövat på att göra hemsidor "manuellt" med alla koder i HTML, här räcker det att trycka på de rätta knapparna för att automatiskt skapa HTML-koden, och hela tiden har man WYSIWYG (dvs what you see is what you get, man ser hur det blir).
En och annan Webmaster i församlingen blev sugen på att skaffa programmet, men man klarar sig för all del en bra bit också med gratisvarianten FrontPage Express som kan tankas hem (i vart fall om man också har Internet Explorer 4).
Vi hann också med lite allmän info om senITel och om SeniorNet Sweden. Samt kaffe och bulle (Tack för det Telia).
Vi var ungefär 50, hälften från senITel, hälften från SeniorNet.

Den 2 april
låg Webmaster för ankar i förkylning, men det har försports att mötet på museet fick besök av ett par personer från Postgirot som gav allmän info om Postgirots inträde på Nätet. En fortsättning på denna övning är planerad i form av ett studiebesök av senITel i Postgirots icke-virtuella (utan helt reella) högborg. Anmälan till det mötet kommer att krävas, men det återkommer Ragnar om.

Den 16 april
hade vi besök av gästföreläsare i kritstrecksrandigt från NordNet, den största svenska aktören för aktiehandel på Internet (ca 8 000 kunder, varav 96% män). Ulrika Almerfors (bilden ovan) gav en intressant inblick i denna handel i allmänhet och i NordNets tjänster i synnerhet. Den som vill pröva hur man köper och säljer aktier över Nätet kan lämpligen surfa till NordNets webtjänst där ett demonstrationsprogram finns tillgängligt (om du har lämplig webläsare). Enkelt, snabbt, säkert, billigt (courtagekostnad 0,15 %, dock lägst 95 kr). Förhoppningsvis lönsamt (inte bara för NordNet) och möjligen beroendeframkallande. I maj kommer också en hel del nyheter att lanseras. För att bli sin egen börsmäklare öppnar man en depå med ett värde av minst 10 000 kr (cash och/eller aktier). Snittkunden är i dag man, 40 år, gör 5 affärer i månaden och har en depå värd 260 000 kr.

Den 23 aprilChristina och Kathrine
var en stor grupp senITelare på studiebesök hos Postgirot på Mäster Samuelsgatan. Christina Öjenäs och Kathrine Hultman (bilden) berättade om Postgirot förr och nu (det påminde en del om automatiseringen av telefonnätet med krympande manuella avdelningar) och vi besåg stora tomma lokaler vilkas tidigare personal ersatts av några datorer på annan plats men också de avdelningar som har hand om kundtjänsten och om det nya e-postgirot med Internet och gul dosa med smart kort i. Det blir många siffror att knappa in, men annars verkade det bra, och det kostar inget extra utöver den normala avgiften för postgirokontot. Det finns ett demo-program som man kan köra på sin skärm. Adress http://epostgiro.postgirot.se (obs inget www) och klicka på "guidad tur" (du kan logga in på demon utan sifferexercis).

 

Den 7 majAndreas Wahlström
berättade Andreas Wahlström från SE-banken för oss om Sveriges äldsta och bästa Internetbank. Precis som andra Internet-banker kan man betala räkningar, kolla sina konton flytta pengar mellan dem, fixa lån, köpa och sälja aktier och fondandelar, men man kan också föra över pengar till konton i andra banker (vilket inte är möjligt på andra håll - ännu). Och man har ett Forum för placerare, där även den som inte är kund hos SE-banken kan lägga upp information om sin egen portfölj och dra nytta av information om aktier m m. Precis som Postgirot använder man en dosa (digipass kallar man den) för att producera "engångskoder" för inloggning och signering av transaktioner.
Egentligen är det krångligare att betala sina räningar via Internet än med betalningsorder i kuvert, och det går inte snabbare (ännu) och det är knappast billigare heller. Likafullt är det populärt så det förslår. På halvannat år har SE-banken fått över 100 000 Internet-kunder, vilket är flera gånger mer än man trott (så ibland har det varit kö till den luckan också).
Adressen är www.sebank.se och där hittar man bl a demo-program för den som vill testa, nyssnämnda Forum osv.
Allt som har med pengar sköts snart från tangentbordet, så man kan hävda att begreppet kovan är knapp fått en ny innebörd (fast den gamla står sig också, tyvärr).

 

Den 14 majThorngren profilThorngren enface
hade vi nöjet att på Konferenscenter i Farsta (och tillsammans med gäster från SeniorNet) få lyssna till en förkyld Bertil Thorngren , som i två timmar gav oss intressanta rapsodiska in- och utblickar kring data och tele nu och sen. Några smakprov på vad som uppfattades av hemsidans utsände:

Den 28 maj
var vi åter på Telemuseum och kunde konstatera att inkompatibiliteten ibland är ganska kompakt i datorvärlden. Ragnar lyckades inte få sin medförda Mac och separata hårddisk att funka tillsammans med den nya storbildskanonen så vi fick inte se det bildspel som han gjort med hjälp av PowerPoint. Och Thomas Haug hade trots idoga ansträngningar inte lyckats få Macen på Telemuseum att sända och ta emot fax, så han fick nöja sig med att berätta om fax till och från datorer (vilket var intressant nog även utan demo). Pelle Carlson avrundade med en timme om HTML och hemsidor, och påstod att det var såväl himla kul som - med rätta hjälpmedlen - inget svårt.

Den 4 juni
var det 
avslutning på museet. Då resonerade vi om de 4 teman som varit uppe till debatt under maj. Och vi försökte komma till en aning större klarhet om hur vår slutrapport (den "totala") ska läggas upp. Aktivitetsansvariga ser till att delgruppernas slutrapporter kommer in till Ragnar före midsommar. Ledningsgruppen kommer att läsa och begrunda samt sammanställa ett förslag till projketrapport som på något sätt kommer att gå ut till medlemmarna för synpunkter innan den levereras till Telia.

Övningarna interfolierades av en gemensam lunch i Tekniska museets restaurang (en somrig soppa med aningen curry) som vår uppdragsgivare Promotor/Demotel bjöd på. Gäst underlunchen och eftermiddagen var för övrigt också Harriet Kullberg från Promotor. Hon lyssnade på våra resonemang och noterade att de problem vi haft var betecknande för alla som började ge sig ut på Nätet, pensionärer såväl som yngre. Hon gav oss också tipset att lägga ut våra rön på hemsidan i större utsträckning.

Dagens hedersvärdar, Harriet och Ragnar

Intåget i sommarhagen skedde sedan vid eftermiddagsfikat, då tårta bjöds med anledning av vår värderade projketledares inom kort infallande 80-årighet (nästa veckas söndag). Sånger sjöngs och leven höjdes, andlig och lekamlig present överräcktes och vers lästes:

Liksom ökad ålder goda viner gangnar
syns oss detta gälla även 80-årig Ragnar
som med oss gjort mången piruett
på www och Internet

De gula rosorna delade Harriet ut, vi fick en varoch inget ris.

Vad vi gjorde hösten 97

Vad vi gjorde hösten 98


Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 2006-10-29