senITel

Här   kan du läsa om vad vi hade för oss på Telemuseum torsdagarna våren 1999

Klicka på guben om du vill se vad som hände i början av terminen.

Den 20 maj
var det kombinerat torsdags- och ledningsgruppsmöte. Ja man kan säga att det också var lite retroaktivt årsmöte -  raskt och enkelt togs några uttalanden och årsmötesbeslut som fick verkligheten att stämma ännu lite bättre med det protokoll som redan utsänts och som nu tveklöst kunde justeras.Sil med klubba

Vår nye ordförande, Sven-Ingvar Larsson, tog inte över klubban (för det har vi inte haft någon), men han medförde en anrik klubba som legat i ide ända sedan föreningen Stockholms Telegrafassistenter upplöstes och som nu kom till funktion igen i ett ståndsmässigt sammanhang. Den splitternye ordföranden med den historiska klubban ses här till höger.

Den nya ledningsgruppen konstituerades. I sin frånvaro valdes Thomas Haug att bli sekreterare och Hilding Corneliuson till vice ordförande. I sin närvaro valdes Ingemar "Neve" Nevelius till programchef (han ska svara för att det blir trevliga aktiviteter på framtida torsdagar) och Pelle Carlson och Märta Åkessons roller som webmaster respektive kassör bekräftades. Rune Thyni får som suppleant vara beredd att ikläda sig samtliga nämnda roller. Ragnar fick rollen som valberedning inför nästa årsmöte - dessutom räknar vi med hans aktiva engagemang även sedan han nu klivit av som projektledare/ordförande.

En del formaliteter klarades ut och sen diskuterades vad vi ska göra för kul i höst. Nya idéer är välkomna (sänd dem i första hand till Neve), men om inte annat så ska vi förstås fortsätta med lite "lättutbildning" och med vårt "hårdvaruprojekt" (ta isär och sätta ihop datorer).  Vi tror också att vi i höst ska bjuda in Teliapensionärer till "prövapåseminarier", kanske via Tif-Nytt.

Vi har ca 8 000 kr i kassan, så det räcker till en del föredragshållare och annat.


Den 13 maj
tog vi ledigt, eftersom det var Kristi Himmelsfärdsdagen.

Den 6 maj
var det vår ute, och inte så många som vanligt hade letat sig in till dunklet i Telemuseums samlingssal.
Ragnar konstaterade att årsmötet nu går mot sitt slut - inga erinringar (eller annat) har inströmmat med anledning av senaste förslag från ledningsgruppen.
Därmed är i praktiken den fortsatta verksamheten i hög grad en fråga för den nya ledningsgruppen att ta i tu med, vilket dom förslagsvis kan göra till nästa torsdagsmöte om två veckor.
Vi diskuterade också andra frågor, bl a framtiden för en del av våra datorer. Måhända en informell underhandskontakt med Telia för att sondera läget, Ragnar funderar.


Den 29 april
visade oss Helge Internet Explorer 5 som han prövat en tid. Han menade att den nya versionen var att föredra framför den gamla (4:an), även om skillnaderna inte var så iögonenfallande. För den som har ett Hotmail-konto vid sidan av sin ordinarie e-post finns i 5:an faciliteten att vittja även inkosrgen hos Hotmail från Outlook Express. Lite info om IE5 finns också på adressen www.microsoft.com/windows/ie/tour.

Neve berättade från en SeniorNet-konferens om planerna för den stora Seniorsurfardagen den 29 september, då bl a alla biblioteks datorer ställs till seniorernas fria förfogande för en dag. Medlemmar från SeniorNet ska bistå. Frågan är om senITel ska bidra också, t ex genom att i samspel med Telemuseum ställa datorerna där till förfogande. Fortsatt resonemang härom nästa torsdag. Vid konferensen hade också bekantgjorts att ett nytt seniordatorpaket nu var i faggorna samt att SeniorNet kommer att formulera minimikrav vad gäller kraven på klubbarna (för att de ska få del av medlemsavgifterna).


Den 22 aprilMagnus Löv, Duocommunikatör
fick vi besök av Magnus Löv från Telia. Efter hans genomgång av Duocom-erbjudandet till Telias seniorer visste vi en hel del om vilka fördelar Ducom innebär, och vilka nackdelar. Återstår så bara svårigheten att väga samman plus och minus och bedöma saldot.
Man kan nog säga att om man tänkt sig att fortsätta betala 150 kr i månade för sin Internetanslutning så är Duocom en bättre variant.  För man får två "linjer" att trafikera, surfandet går lite snabbare (64 kbps) och uppkopplingarna till nätet går väldigt mycket snabbare (ett par sekunder!). Och man slipper öppningsavgiften vid Internettrafik (men inte vid telefonsamtal). Någon annan i familjen kan telefonera när man själv är ute på Nätet. Man kan till och med ringa inom lägenheten om man ordnar telefonerna i två slingor (vilket kan behövas om man har många telefoner).
Nackdelarna är indirekta: Man måste byta telefonnummer (det slipper man nog när det blir nummerportabilitet i höst, men då gäller inte specialerbjudandet längre). Man kan inte använda båda kanalerna till data samtidigt (dvs surfa med 128 kbps) om man inte byter abonnemangsform. Man får lite fler pryttlar att sätta upp (ett "modem"/terminaladapter  och en nätterminal (inkl A/D-omvandlare).
De problem som störde den första lanseringen av Duocom i fjol ska nu vara överståndna. Så kanske ska man satsa på Duocom med 295 kr/månad i fast avgift (inkluderar då telefonabonnamang för två nummer, Internet-abonnemang samt "på köpet" Telesvar och Nummerinformation om vem som ringt.

Utöver Magnus (bild ovan) fick vi också se några andra förstagångsbesökare vid vårt torsdagsmöte. Nedan hittar ni alla tre, från vänster Bengt Nilsson, Lars Åkerlind och Bengt Lindstrand. Samt därunder världens förmodligen största Ericofon (3,5 m hög), på väg från Telemuseum till Marocco och för säkerhets skull inslagen i plast.

Bengt NilssonLars ÅkerlindBengt Lindstrand

Cobra XXL mb


Den 15 april
var  programmet ganska diffust. Besök från Telia rörande Duocom kan inte komma förrän nästa vecka, och därtill hade Ragnar blivit sjuk (vi hoppas förstås att han också kan komma nästa vecka).
Det artade sig ändå till ett givande möte där diskussion fördes om på Nätet pågående årsmöte. Mer om detta står att läsa under "Aktuellt" (what's hot?).
Vi diskuterade också villkoren för medlemskap och fann att vi har ett par personer på vår lista som faktiskt inte är medlemmar i SeniorNet - Pelle skulle ge dem ett påpekande om vad som borde göras.
Dessutom hade Pelle tillfälle att informera om HSB:s nya webb-tjänst som ger möjlighet för alla HSB-bostadsrättsföreningar att bygga upp egna hemsidor med all tänkbar information för boende, spekulanter och mäklare.
Och Börje berättade att han hade fått besök av det fruktade viruset Melissa. Han hoppades att han hunnit stänga av sin dator innan viruset hunnit sprida sig till oss andra (vi står ju i hans adressbok och Melissa kastar sig över såna uppgifter för att få ökat Lebensraum).


Den 8 april
träffades vi efter två veckors uppehåll (först skulle Panggillesbröderna åka till Åland och ha sig och sen var det Skärtorsdag). Abstinensen hade förstås varit besvärlig, men nu fick vi åter prata om gemensamma problem med varandra, och med Hans-Eric Ekelund från Telia. Han har på sin lott bl a centrala pensionärskontakter, vilket gladde oss (och inte verkade göra honom lessen heller). Vi var tämligen eniga om att kontakter och resonemang bör fortsätta och att det ska kunna ge effekter av nytta och/eller nöjde för såväl senITel som Telia. T ex borde det gå tämligen väl att ordna tillgång till möteslokaler och annat som Telia disponerar.

Hans-EricBjörn GustafssonSven-IngvarGalaPelles kamera fångade denna gång dels vår gäst Hans-Eric (t v), dels en relativt ny medlem på förstagångsbesök vid en normal torsdagsträff, Sven-Ingvar Larsson (närmast t h). Dessutom Björn G (längst t h), som klagade  på sitt tidigare konterfej (i profil), varför ett nytt sådant (i enface) också knäpptes .

Ragnar var hemma och skötte om sin påskförkylning, men Per-Didrik var nu åter från Mallis och vi diskuterade en del kring "hårdvaruprojektet" (skruva och muttra med datorer). Pdo menade att det var nödvändigt att se det hela som en studiecirkel med jämnt fördelat ansvar, och inte som en serie föredrag eller lektioner. Vi försöker nu hitta några fler billiga 486or som vi kan pillra med och gradera upp (så inte hela cirkeln behöver hålla i samma skruvmejsel). Själva cirkeln kommer realistiskt sett att ske efter sommaren och våren kan nyttjas till en del förberedelser.


Den 18 mars
fick vi inte besök från Telia, men Hans-Eric Ekelund gästar oss den 8 april. Då kommer ev även någon och talar om för oss varför Telia Duocom är så himla bra för oss seniorsurfare.

Videokanonen var åter i nylagat skick denna torsdag, men dessvärre saknades en liten adaptersladd, och då står man sig slätt. Som alltid var dock de närvarande av det diskussionsglada slaget, och mötet ägnade en del funderande kring vad senITel och Telia kan ha för glädje av varandra, hur det kommande årsmötet egentligen ska gå till, vad klubben egentligen har för syfte och liknande existentiella frågor. Vi tog också del av en färsk utvärdering av några billiga PC:ar och några d:o Scannrar.

Referenten har slarvat bort sina anteckningar, men tror att vi också enades om att den PC vi ev lyckas plocka ihop framöver ska användas vid våra framtida övningar på Telemuseum.


Den 11 mars
lyckades vi fylla hela förmiddagspasset med att bara prata. Om V90-gränssnittet, om ListBot, om Telia som inte hörts av rörande samspel. Och om diverse problem (eller om det var möjligheter). Dessutom blev vi  viedofilmade, för en informationsvideo om nya datorer och gamla människor. Och apropå video kom förslaget upp att vi skulle köra med videokamera och storbildsvideo i lokalen när vi labbar med hårdvara så att alla kan se vad som pågår.
Vi var ganska många på plats, och Gala-Pelles kamera fångade tre nya nunor i vimlet, se nedan.

akee.jpg (17739 bytes) larse.jpg (17944 bytes) bjorng.jpg (21879 bytes)
Åke Eriksson Lars Eliasson Björn Gustafsson

Den 25 februari
Allan Fhade vi besök av Allan Forsling från Telia och Bertil Yvling från Ellemtel. De berättade lite om vad dom sett på Comdex-mässan i Las Vegas i november.  Om taligenkänning och talstyrning, v-mail och bättre bildskärmar. Och om kaffet som gick upp från 2 till 3 $ över en natt när mässan började (motsvarande marknadsanpassning gällde också hotellrumspriserna).

Men de redovisade dessutom vad dom fått se och höra i Silicon Valley på väg till mässan. Om tillämpningar för skolan som   - äntligen - börjar få pedagogiskt bra utformning, om "möss" med känsla för motstånd m m. Och de berättadfe om vad de normalt jobbar med på hemmaplan: från telemedicin och  intelligenta hem till projektet att rädda metropolen Vara genom IT-satsningar.

Bertil YBertil  informerade också om det s k Jukebox-projekt som ingår i Ellemtels planer på nya tjänster, och som om några veckor kommer att finnas tillgängligt på Telemuseum. Via Nätet kan man från en PC beställa hem musik med CD-kvalitet - ett framtida alternativ till egna skivor och band. Denna och andra tjänster för framtidens hemmiljö ska utvärderas, bl a med hjälp av oss i senITel.

Vid diskussionen vi hade framkom att kapacitetsbehovet på Internet f n ökar med ca tusen procent per år  vilket sannolikt leder till att trafikavgifterna måste ökas, åtminstone när man surfar interkontinentalt. Det sistnämnda var väl det enda tråkiga denna torsdagsförmiddag som externt präglades av snö, blåst och busstrejk (men även solsken).


Den 18 februari
kom Per-Didrik (Pdo)med bilden fullastad med gamla datorer, kretskort, bildskärmar och annat från sin privata dataverkstad. Han visste också att med engagemang berätta om sina första datorer, bl a en Microbee med 128 K i arbetsminne från 1984. Dagen innan hade han också varit med om att upplösa den klubb som i många år haft frågor om denna dator på sitt program, men som på sistone främst haft en nostalgisk funktion.

Pdo gav också en bra in- och utvärtes beskrivning av den fungerande 386-dator som vi senare kommer att ta isär och sätta ihop i övningssyfte. Det diskuterades diverse frågor kring moderkort, processorer, sladdar etc. Vi tackar för en intressant genomgång och ser fram emot en fortsättning om ca en månad då Pdo är åter från några semesterveckor på Mallorca.


Den 11 februari
var det ett hederligt gammalt verkssammanträde vi hade runt hopställda bord på museet. Vi diskuterade klubbens form, eventuella stadgar och sånt.

Enigheten var närmast total kring förslaget till enkla, icke formella regler och former. De riktlinjer som "spikades" att gälla tills vidare hittar du här.

Den stora nyheten är att vi ska försöka ha alla klubbstämmor (med redovisning, nyval och sånt) på Nätet och inte i Rummet. Detsamma kommer förmodligen att gälla ledningsgruppsmöten. Däremot ska förstås vi som kan och vill fortsätta att träffas även i rummet, närmare bestämt på Telemuseum på torsdagar.

Kallelse till årets klubbstämma kommer inom kort. Stämman förväntas pågå under april månad, så att alla hinner göra sina inlägg och så. Det blir spännande att se om elektroniseringen av mötet medför ökad eller minskad byråkrati.

OBS! Före 15 mars är alla välkomna att lämna in motioner till klubbstämman. Samt att komma med förslag till ny ledningsgrupp. Stora delar av den gamla har nämligen blivit alldeles utslitna, eller vill i vart fall kliva av. Webmaster tänker försöka sega sig kvar, men i övrigt ser det tunt ut (fast dom lovar ändå hjälpa till i tysthet, informellt). Så starta omgående små valberedningar överallt!

Ja, så pratade vi också vidare kring tankarna på datorbygge. Det lutar åt att vi börjar med lite teori på några vanliga torsdagsträffar och därvid sållar fram vilka som vill vara med på själva bygget (och dess finansiering - mycket talar dock för att vi startar med begagnade delar till låg kostnad)Rune Thyni.

Så funderade vi på de nya reglernas punkt om att stärka banden till vår gamla arbetsgivare. Kontakter kommer att tas med Telia centralt för att sondera läget och möjligheterna.

Ny på mötet var Rune Thyni, och här ser ni hur han ser ut numera (som förr, tycker jag).


Den 4 februari
var det dags för vår  informationsträff för TIF-seniorer. Intresset att komma hade överträffat förväntningarna och vi fick i sista stund hysa in oss i den imponerande Wallenbergssalen på Tekniska museet för att få plats - vi blev över 60 personer!

ViviAnn Lundeberg från SeniorNet berättade om föreningen och lite om IT och demonstrerade det s k seniordatorpaketet, som fungerade bra. Men det saknades program för att visa de bilder som Webmaster Pelle Carlson tänkt visa medan han berättade om senITel. Och det blev värre: inför visning och demonstration av Internets fantastiska möjligheter pajade storbildsprojektorn. Men det gick bra att öva på Macarna på Telemuseum och en och annan kunde också se vad som hände på skärmen i Wallenbergssalen.
Församlingen verkade trots allt inte missnöjd, men så bjöds också kaffe och snabel-a, förlåt kanelbulle. En enkät gjordes (men har ännu inte sammanställts). Och vi hoppas på medlemstillskott, förstås.

wallenb1.jpg (22848 bytes) wallenb2.jpg (14818 bytes)
Medförd  digitalkamera klarade med nöd att få fram  bilder från salen, men den som struntar i bildkvaliten kan  se en del av församlingen lyssnandes till Ragnars  välkomstord. Och  på  bilden till höger ana hur ViviAnn med nära nog Kurt Olssonska metoder  beskrev Internet.


Den 28 januari
I Webmasters frånvaro (han var på Mariahissen och försökte få SeniorNets IT-café för seniorer att fungera) rapporterar Bosse Z följande från våra övningar på Telemuseum:

Bortsett från det vanliga mellansnacket ägnades mötet helt åt att planera och gå igenom och öva demo för träffen nästa torsdag, då vi har nöjet att hälsa intresserade från Tif-seniorna välkomna. De är välkomna att gå med i senITel-klubben, liksom andra Tvt/Telia-seniorer från hela vårt avlånga land. Intresset från Tif-seniorerna har varit stort, så stort att undersökte om vi kunde flytta informationen till en större lokal. Bl a tekniska problem gör dock att vi stannar i tidigare bestämd lokal (= den vanliga, alldeles invid Telemuseums reception). Mac:arna i rummet kommer säkert gå varma. Vi har också möjlighet att nyttja Mac:arna i kaffebaren utanför.
Trots att detta väl var vinterns hittills kallaste dag, hade ett antal medlemmar vågat sig ut till Telemuseum. Däribland Rune Thyni som deltog för första gången. Eftersom Pelle och digitalkameran inte fanns på plats, blev det inget vackert foto taget denna gång. Men det går nya tåg, var så säker.....


Den 21 januari 1999
samlades vi åter på Telemuseum för att lägga upp planerna för framtiden. Det blev en rivstart med ett 23-tal deltagare (varav en förstagångsbesökare, se bild).

Falk4.jpg (4844 bytes) Carl-Axel Falk i enface och profil Falk3.jpg (5264 bytes)

Bosse Z summerade läget (sju nya medlemmar, 2300 kr i kassan) och såg som ett mål att vi skulle vara 100 innan årtusendets slut.
Han presenterade också ett utkast till stadgar. Vissa fasta grunder behövs när vi blir fler och det finns pengar att hantera. Minimering av regler och administration förespråkades dock från flera håll. Förslaget kommer till alla med e-post för synpunkter till Bosse inom ett par veckor.
Närmre regler kring eventuella lokala klubbar sköts på framtiden, men man enades om att deklarera
senITels vilja att - sedan centrala kostnader betalats - tilldela eventuella lokala klubbar andel av intäkterna i proportion till medlemsantalet.
Neve redogjorde för planeringen inför den 4 februari. Vi får ett 20-tal gäster (inkl Seniornets ordförande) så det blir trångt, men säkert också trevligt.

Thomas Haug hade från Göteborg och Malmö fått tips på presumtiva medlemmar och ett brev kommer att sändas till dem (och till personer i vår e-postkatalog) med information om klubben. Från SPV hade inget besked kommit om möjligheterna att den vägen nå Telia-pensionärer med info.

Göran Olausson fick bifall för en idé att uppmana gamla televerkare att  teckna ner och (helst per e-post) sända in roliga och intressanta historier från hur det var förr i verket (och i Telia för den delen också). Pelle åtog sig att ta emot och (ev i redigerat skick) presentera på hemsidan. Så småningom kan det kanske bli en bok nr 2 i Panggillets serie "Teleman minns".

Pelle efterlyste intresserade "stödpersoner" till frivillig tjänstgöring vid SeniorNets internetcafé i Mariahissen som öppnar den 1 februari - och fick några napp.
Han sonderade också intresset bland medlemmarna att ingå i en referensgrupp som skulle kunna ge (senior)synpunkter på nya IT-tjänster som Ellemtel kan vilja få testade, antingen hemma hos oss eller i Telemuseums lokaler. Intresset var påtagligt stort, så vi hoppas att Ellemtel kommer igen med konkreta propåer.

Flera punkter återstod på dagordningen när klockan nådde full tid, men det blir ju fler torsdagar. Vi ska ju bl a diskutera vidare kring planerna på datorbygge.


Här ovanför finns korta referat från våra torsdagsseminarier på Telemuseum vårterminen 1999. De ligger i tidsordning med det första mötet närmast ovan och det senaste mötet överst på sidan.

rainbolg.gif (1315 bytes)

till sidans början upp Det
händer nu
Det hände
hösten 99
Det hände
hösten 98
Det hände
våren 98
Det hände
hösten 97

Åter till senITel:s hemsida.

Sidan senast reviderad 2006-10-29